Video học quản trị MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 - Exam 70-742

[tintuc]
Khóa học này kiểm tra các công nghệ nhận dạng khóa trong Windows Server 2016, bao gồm Active Directory, Group Policy, Certificate Services, Federation và Rights Management. Danh tính là nền tảng của an ninh, và khóa học này cung cấp các kỹ năng quan trọng cho kiến ​​trúc sư và thực hiện nhận dạng bằng Windows Server 2016. Chúng tôi khám phá các công nghệ và cách các giải pháp có thể được kiến ​​trúc và quản lý. Đến cuối khóa học này, bạn sẽ có thể tận dụng tất cả các công nghệ nhận dạng khóa trong Windows Server 2016 và tiến một bước gần hơn với MCSA Windows Server 2016.
Video học quản trị MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 - Exam 70-742

Những gì bạn sẽ học

Tìm hiểu kiến ​​trúc sư về giải pháp Active Directory
Cách bảo vệ dữ liệu bằng cách sử dụng Azure Information Protection
Cách triển khai cấu hình bằng Group Policy
Cách sử dụng các dịch vụ chứng chỉ nội bộ
Cung cấp các kỹ năng quan trọng như là một phần của việc chuẩn bị MCSA Windows Server 2016
Cho phép quản lý Active Directory và Group Policy

Điều kiện tiên quyết :
Kiến thức cơ bản về triển khai Windows Server
Kiến thức cơ bản về PowerShell

Giới thiệu danh mục các bài học :

Chào mừng bạn đến với Khóa học  00:00:35
Giới thiệu về tác giả  00:00:47
Dịch vụ miền Active Directory
Tổng quan về Active Directory  00:09:19
Hiểu rừng và cây  00:04:21
Cài đặt dịch vụ miền Active Directory  00:04:37
Tạo Miền mới trong Rừng mới  00:05:17
Thêm và xóa bộ kiểm soát miền  00:04:26
Cài đặt DC trên Server Core  00:02:51
Cài đặt DC từ Media  00:05:06
Các loại tin cậy tên miền và cấu hình tin cậy nâng cao (Xác thực tin cậy, lọc SID, định tuyến tên suffix)  00:08:08
Quản lý môi trường nhiều rừng  00:01:51
Tên miền và mức độ rừng  00:05:41
Catalogues toàn cầu  00:06:54
Sử dụng bộ kiểm soát miền chỉ đọc  00:07:37
Hiểu vai trò hoạt động chính đơn linh hoạt (FSMO)  00:05:46
Quản lý các Role FSMO  00:04:53
Định cấu hình các hậu tố UPN  00:02:28
Quản lý tên miền và quản lý trang web
Nâng cấp bộ kiểm soát miền  00:01:50
Nâng cấp miền  00:08:24
Giới thiệu trang web Active Directory  00:07:16
Tạo các trang web và liên kết trang web Active Directory  00:08:41
Xem bản ghi dịch vụ DNS  00:05:13
Định cấu hình DNS Site Coverage  00:02:19
Bộ kiểm soát miền trong Azure  00:04:08
Di chuyển bộ kiểm soát miền giữa các trang web  00:01:53
Nhân bản điều khiển tên miền  00:04:11
Quản lý NTDS và siêu dữ liệu Cleanup  00:08:03
Sao lưu Active Directory  00:04:07
Thực hiện phục hồi Active Directory  00:03:11
Sử dụng Ảnh chụp nhanh Thư mục Hoạt động  00:05:37
Quản lý đối tượng Active Directory
Các loại đối tượng Active Directory  00:04:04
Tạo người dùng Active Directory  00:04:36
Tạo máy tính Active Directory và tham gia một tên miền  00:04:54
Quản lý đối tượng người dùng và máy tính bằng công cụ đồ họa  00:02:45
Quản lý đối tượng người dùng và máy tính bằng PowerShell  00:07:55
Sử dụng đơn vị tổ chức  00:08:25
Các loại nhóm hoạt động  00:02:39
Quản lý các nhóm Active Directory  00:06:42
Quản lý các nhóm Active Directory với Group Policy  00:02:39
Sử dụng tài khoản ảo  00:01:22
Sử dụng Active Recycle Bin Recycle Bin  00:03:11
Tổng quan về quản lý truy cập đặc quyền  00:02:53
Chính sách Active Directory
Chính sách Active Directory  00:02:32
Tài khoản dịch vụ được quản lý và Tài khoản dịch vụ được quản lý nhóm  00:05:28
Định cấu hình Ủy quyền bị ràng buộc Kerberos  00:03:44
Quản lý tên chính của dịch vụ  00:03:37
Định cấu hình cài đặt chính sách mật khẩu  00:04:49
Sử dụng các đối tượng cài đặt mật khẩu  00:04:46
Định cấu hình chính sách tài khoản  00:02:02
Chính sách nhóm
Chính sách nhóm  00:13:48
Sử dụng Group Policy WMI Filters  00:02:43
Triển khai tùy chọn chính sách nhóm và nhắm mục tiêu cấp mục  00:03:12
Cấu hình chính sách nhóm Tùy chọn xử lý liên kết chậm  00:03:04
Tạo mẫu quản trị tùy chỉnh  00:01:53
Chuyển đổi tệp ADM thành tệp ADMX  00:00:35
Cấu hình cài đặt phần mềm, chuyển hướng thư mục và tập lệnh  00:04:07
Cấu hình bộ đệm chính sách nhóm  00:02:22
Bắt buộc cập nhật chính sách nhóm  00:03:29
Sao lưu và khôi phục GPO  00:02:12
Ủy quyền quản lý chính sách nhóm  00:01:56
Gỡ rối các ứng dụng chính sách nhóm và nguyên nhân thường gặp của các vấn đề  00:04:42
Sử dụng Quản lý chính sách nhóm nâng cao (AGPM)  00:03:20
Dịch vụ chứng chỉ Active Directory
Tổng quan về cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI)  00:12:52
Cài đặt ADCS  00:09:07
Định cấu hình Tổ chức phát hành chứng chỉ doanh nghiệp (CA)  00:08:29
Triển khai triển khai chứng chỉ tự động và gia hạn  00:01:56
Triển khai Key lưu trữ và quá trình phục hồi  00:04:05
Thiết kế tách vai trò bằng ADCS  00:02:10
Dịch vụ liên kết Active Directory
Sự cần thiết cho ADFS và làm thế nào nó hoạt động  00:06:39
Cài đặt ADFS  00:04:43
Định cấu hình ADFS  00:03:59
Tích hợp ADFS với dịch vụ đám mây  00:02:20
Tích hợp với Azure Active Directory  00:02:42
Cập nhật chứng chỉ với Azure AD Connect  00:01:45
Proxy ứng dụng web
Tổng quan về WAP  00:06:02
Triển khai WAP  00:03:01
Xuất bản ứng dụng với WAP  00:01:59
Xuất bản Remote Desktop Gateway với WAP  00:04:32
Dịch vụ quản lý quyền Active Directory
Cách để bảo vệ dữ liệu  00:03:09
Thư mục hoạt động RMS và Azure RMS  00:05:17
Sử dụng Trình quản lý quyền Microsoft và RMS  00:06:02
Video học quản trị MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 - Exam 70-742

Link GoogleDrive :
https://drive.google.com/drive/folders/15uKNsPdTxnwPgkJEy9PiD97SzOzSQxgs?usp=sharing

Link sao lưu khi bị lỗi :

https://drive.google.com/drive/folders/14rRhv6hRMtaLsD20ttfWg5DA5vDW4jFA?usp=sharing

  • Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.XYZwww.KingSoft.xyz sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
  • 1 số tài liệu chúng tôi thu phí tượng trưng để dùng cho việc duy trì Account lưu trữ Vĩnh Viễn và VPS để quá trình Upload, Fix Link nhanh nên rất mong QUÝ VỊ CẢM THÔNG. 99% các tài liệu,phần mềm trên Website vẫn là MIỄN PHÍ. Xin Cám Ơn. 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?