Video khóa học Cài đặt, lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016 - Exam 70-740

[tintuc]
Bạn đã sẵn sàng để nhận chứng chỉ MCSA cho Windows Server 2016 chưa? Đây là một phần của loạt bài gồm ba phần, và trong video này bạn sẽ học cách vượt qua kỳ thi 70-740 của Microsoft, bài kiểm tra đầu tiên trong ba bài kiểm tra bạn phải vượt qua để giành được chứng chỉ MCSA Windows Server 2016. Khóa học này bao gồm thông tin liên quan đến việc cài đặt, lưu trữ, và tính năng và chức năng tính toán có sẵn trong Windows Server 2016 - tất cả các tài liệu được đề cập trong kỳ thi 70-740.
Video khóa học Cài đặt, lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016 - Exam 70-740

Tham gia mọi thứ bạn cần biết để vượt qua kỳ thi 70-740 của Microsoft
Hãy tiến một bước gần hơn để kiếm chứng chỉ MCSA Windows Server 2016 của bạn
Khám phá cách cài đặt hệ điều hành; và cách chọn và triển khai các mức cấu hình
Tìm hiểu sự khác biệt giữa máy chủ với trải nghiệm máy tính để bàn, lõi máy chủ và máy chủ nano
Hiểu cách cài đặt và quản lý Hyper-V
Khám phá các khả năng lưu trữ mới như bản sao lưu trữ trực tiếp và lưu trữ
Tìm hiểu về ảo hóa và vùng chứa
Trở nên thoải mái với các bộ kỹ năng cần thiết để sử dụng Windows Server 2016

Mục lục

Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với khóa học  00:00:44
Giới thiệu về Tác giả  00:01:02
Khái niệm cơ bản về Windows Server 2016
Giới thiệu mô-đun  00:00:37
Lịch sử của Windows Server  00:05:32
Windows Server 2016 SKU's  00:06:23
Hiểu các chế độ cài đặt  00:07:16
Triển khai Windows Server 2016 Sử dụng phương tiện cài đặt  00:07:02
Tổng quan về Server Manager  00:05:31
Thêm Vai trò và Tính năng Sử dụng Trình quản lý Máy chủ  00:05:42
Thêm vai trò và tính năng sử dụng Powershell  00:06:43
Thêm Vai trò và Tính năng Sử dụng Dism (Bao gồm Cấu hình Ngoại tuyến)  00:02:29
Khám phá các trường hợp hệ điều hành hiện tại với Microsoft Assessment And Planning Toolkit  00:05:36
Thực hiện nâng cấp lên Windows Server 2016  00:06:15
Nâng cấp một cụm lên Windows Server 2016  00:03:28
Thực hiện Bảo trì Hình ảnh Ngoại tuyến  00:03:09
Giám sát Windows Server với màn hình hiệu suất và màn hình tài nguyên  00:10:10
Đang vá Windows Server  00:07:55
Triển khai Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)  00:11:52
Quản lý WSUS  00:11:23
Triển khai và quản lý Windows Defender  00:04:06
Tích hợp Windows Defender với WSUS và Windows Update  00:01:32
Sao lưu Windows Server  00:04:46
Kích hoạt
Giới thiệu mô-đun  00:00:33
Hiểu các tùy chọn kích hoạt cho Windows Server 2016  00:03:57
Triển khai phần máy chủ KMS - 1  00:05:56
Triển khai Phần Máy chủ KMS - 2  00:04:14
Triển khai kích hoạt Active Directory dựa trên  00:04:11
Sử dụng kích hoạt máy ảo tự động  00:03:13
Chọn phương pháp kích hoạt  00:02:06
Quản lý Windows Server 2016 với Powershell
Giới thiệu mô-đun  00:00:29
Tổng quan về Powershell  00:06:59
Phiên bản Powershell  00:04:59
Cấu hình môi trường Powershell  00:06:50
Sử dụng Powershell Trợ giúp  00:02:23
Quản lý từ xa với Powershell  00:06:58
Tạo Scripts với Powershell  00:06:53
Duy trì hình ảnh với Powershell  00:06:41
Hiểu cấu hình trạng thái mong muốn của Powershell  00:05:39
Sử dụng cấu hình nhà nước mong muốn  00:07:30
Máy chủ Nano
Giới thiệu mô-đun  00:00:23
Tổng quan về Nano Server  00:07:07
Vai trò và tính năng trong Nano Server  00:03:57
Tạo hình ảnh máy chủ Nano với Powershell  00:08:19
Tạo hình ảnh máy chủ Nano với trình tạo hình ảnh  00:04:15
Patching Nano Server  00:05:57
Quản lý tùy chọn máy chủ Nano  00:06:37
Lưu trữ trong Windows Server 2016
Giới thiệu mô-đun  00:00:19
Đánh giá lưu trữ trong Windows Server 2016  00:03:45
Đĩa, khối lượng và phân vùng  00:05:48
Hiểu sự khác biệt giữa NTFS và ReFS  00:05:19
Quản lý quyền với GUI và Powershell  00:07:20
Tổng quan về VHD và VHDX  00:06:17
Thay đổi kích thước tập tin VHDX  00:01:51
Tổng quan về SMB 3.0  00:04:50
Tạo một chia sẻ SMB  00:03:55
Tạo An NFS Chia sẻ  00:02:10
Triển khai Máy chủ iSCSI  00:05:44
Hiểu và sử dụng MPIO  00:02:14
Sử dụng dữ liệu bị trùng lặp  00:05:00
Kế hoạch sao lưu và phục hồi  00:03:29
Bộ nhớ nâng cao trong Windows Server 2016
Giới thiệu mô-đun  00:00:37
Tổng quan về bản sao lưu trữ  00:06:29
Triển khai và sử dụng bản sao lưu trữ  00:08:00
Tổng quan về không gian lưu trữ trực tiếp  00:06:04
Triển khai không gian lưu trữ trực tiếp  00:05:04
Sử dụng không gian lưu trữ trực tiếp và lưu trữ bản sao cùng nhau  00:01:03
Hyper-V
Giới thiệu mô-đun  00:00:30
Tổng quan về ảo hóa  00:07:40
Tổng quan về Hyper-V  00:05:14
Cài đặt Hyper-V  00:05:31
Triển khai máy ảo  00:03:59
Định cấu hình ảo hóa lồng nhau  00:02:56
Hiểu sự khác biệt giữa thế hệ 1 và thế hệ 2 máy ảo  00:04:53
Nâng cấp máy ảo lên phiên bản 8  00:02:18
Sử dụng khởi động an toàn  00:01:06
Tổng quan về bộ nhớ động  00:08:19
Sử dụng Hot Add / Remove Of Memory  00:02:14
Hiểu NUMA  00:03:09
Sử dụng Linux Instances Với Hyper-V  00:01:14
Sử dụng Hyper-V Switch ảo Và vmNICs  00:04:25
Sử dụng Add nóng / Remove Trong vmNICs  00:01:24
Sử dụng VMQ, vRSS và VMMQ  00:08:48
Sử dụng khả năng phục hồi mạng VM  00:01:33
Sử dụng kênh ảo quang  00:03:58
Sử dụng điểm kiểm tra và điểm kiểm tra sản xuất  00:05:08
Nhập khẩu và xuất khẩu của máy ảo  00:02:43
Cấu hình QoS lưu trữ và QoS mạng  00:02:48
Định cấu hình di chuyển trực tiếp  00:06:59
Tổng quan về bản sao Hyper-V  00:05:45
Triển khai bản sao Hyper-V  00:05:25
Sử dụng bản sao Hyper-V với Azure  00:03:15
Sử dụng NIC Teaming  00:03:06
Sử dụng Switch Embedded Teaming  00:02:38
Tổng quan về phân  bổ thiết bị rời rạc 00:02:41
Quản lý Hyper-V với Powershell  00:04:30
Sử dụng Powershell trực tiếp  00:02:40

Giới thiệu mô-đun  00:00:23
Tổng quan về container và Docker  00:06:02
Cài đặt vùng chứa  00:02:06
Tải xuống hình ảnh  00:03:12
Tạo một Dockerfile  00:02:55
Tạo vùng chứa  00:04:47
Hiểu về mạng container  00:03:54
Sử dụng thùng chứa Hyper-V  00:05:04
Tổng quan về Dockerhub  00:02:54
Tính sẵn sàng cao
Giới thiệu mô-đun  00:00:21
Tổng quan về tính khả dụng cao  00:02:44
Hiểu số  đại biểu 00:05:06
Review of Quorum Resource - Các loại nhân chứng  00:04:51
Thay đổi số đại biểu cho cụm  00:02:34
Tổng quan về nhận thức trang web và công bằng nút  00:07:31
Cài đặt tính năng  Clusterover Failover 00:04:06
Tạo vai trò cụm  00:01:38
Thoát khỏi vai trò từ các nút  00:01:37
Tổng quan về tập trung chia sẻ cụm  00:03:24
Sử dụng cụm chia sẻ tập trung  00:02:08
Tổng quan về quy mô-Out File Server  00:03:59
Tạo một máy chủ tập tin mở rộng quy mô  00:03:24
Sử dụng bộ VHD cho nhóm khách  00:06:25
Tổng quan về lưu trữ và khả năng phục hồi mạng  00:04:17
Cấu hình của các thiết lập cách ly và kiểm dịch Node  00:02:24
Tổng quan về cân bằng tải mạng  00:02:18
Triển khai cân bằng tải mạng  00:05:36


Link GoogleDrive :
https://drive.google.com/drive/folders/17_XU9Ca9gGZHIzyB_ly05gEV5aeMB6gt?usp=sharing
Link sao lưu khi bị lỗi :

https://drive.google.com/drive/folders/1CD5ILtfw1RkqVeEWbg9clJeEdO31eq1D?usp=sharing

  • Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.XYZwww.KingSoft.xyz sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
  • 1 số tài liệu chúng tôi thu phí tượng trưng để dùng cho việc duy trì Account lưu trữ Vĩnh Viễn và VPS để quá trình Upload, Fix Link nhanh nên rất mong QUÝ VỊ CẢM THÔNG. 99% các tài liệu,phần mềm trên Website vẫn là MIỄN PHÍ. Xin Cám Ơn. 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?