Video khóa học LẬP TRÌNH REACT NATIVE tiếng Việt

[tintuc]
Video khóa học LẬP TRÌNH REACT NATIVE tiếng Việt

Chương 1: Lập Trình JavaScript Cơ Bản

 1. - Khai báo biến
 2. - Các hàm cơ bản: If, if else, while, for, switch case, try catch
 3. - Mảng (Array)
 4. - Functions & Tham số
 5. - Class
 6. - Các action quan trọng phải biết
  setTimeout
  setInterval
  Các hàm tính toán trong Math
  Các hàm xử lý chuỗi
 7. - JSON
 8. - XML

Chương 2: Giới Thiệu React Native

 1. - Cách hoạt động của ứng dụng React Native
 2. - Cài đặt môi trường làm việc với React Native (Windows + iOS)
 3. - Quy trình thiết kế ứng dụng React Native
 4. - Hướng dẫn build ứng dụng trên máy Android + iPhone

Chương 3: Component Trong React Native

 1. Giới thiệu Component
 2. Cách tạo Component
 3. Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
 4. Text Component
 5. Image Component
 6. View Component
 7. TouchableHighlight
 8. GestureResponder
 9. PanResponder
 10. ListView
 11. Navigators và NavigatorIOS
 12. Component lồng Component
 13. Export Component
 14. Truyền tham số cho Component

Chương 4: Styles – Định Dạng Giao Diện Ứng Dụng

 1. Các cách tạo định dạng StyleSheet
 2. Sử dụng StyleSheet
 3. Export StyleSheet
 4. Truyền Styles dạng Props
 5. Chia sẽ Styles
 6. Positioning và Design giao diện
  Cách 1: Sử dụng Flexbox
  Cách 2: Sử dụng Absolute Positioning
  Cách 3: Kết hợp Flexbox & Positioning

Chương 5: Các Platform APIs

 1. Thư viện Geolocation
  - Bắt tọa độ người dùng
  - Quản lý Permissions
  - Hướng dẫn test location trên máy iPhone
  - Theo dõi tọa độ người dùng
 2. Camera và Photos của người dùng
  - Sử dụng CameraRoll
  - Lấy danh sách hình với GetPhotoParams
  - Tạo hình ảnh chụp từ CameraRoll
  - Hiển thị danh sách hình ảnh
 3. Lưu trữ dữ liệu với AsyncStore

Chương 6: Modules

 1. Native Module trên iOS
  Nhúng Third-party Component
  Play phim với Video Component
  Tạo Brigding với Objective-C Native Module
  Sử dụng RCTVideo
 2. Native Module trên Android
  Nhúng Third-party Component
  Tạo Brigding với Java Native Module
 3. Cross-Platform Native Module

Chương 7: Hướng Dẫn Debug & Các Developer Tools

 1. Debug với JavaScript
 2. Debug với React Native
 3. Debug với Beyond Javascript

Chương 8: Xuất Bản Ứng Dụng Lên AppStore

 1. Hướng dẫn chọn Supported Device & Traget iOS version
 2. Lauching Screen Image
 3. Cấu hình Application icon
 4. Cấu hình Bundle Name
 5. Cấu hình AppDelegate.m
 6. Archive ứng dụng lên AppStore

Chương 9: Xuất Bản Ứng Dụng Lên Google Store

 1. Cấu hình Application icon
 2. Xuất file APK dạng release
 3. Submit ứng dụng lên Google Store

Chương 10: NHỮNG KỸ THUẬT NÂNG CAO TRONG REACT NATIVE

Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT.......và hơn 30TB Film  tại đây   


Liên hệ để có Link tải :) Fee 150K. Khóa học tiếng Việt.


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).


Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ ,
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?