Video hướng dẫn triển khai kết nối mạng với Windows Server 2016 ( 70-741 )

[tintuc]
Video hướng dẫn triển khai kết nối mạng với Windows Server 2016 (  70-741 )

01 - Windows Server 70-741 - Giới thiệu.mp4
02 - Mục tiêu học tập.mp4
03 - 1.1 Triển khai thực hiện địa chỉ IPv4 - phần một.mp4
04 - 1.2 Triển khai thực hiện địa chỉ IPv4 - phần hai.mp4
05 - 1.3 Triển khai thực hiện địa chỉ IPv6 - phần một.mp4
06 - 1.4 Triển khai thực hiện địa chỉ IPv6 - phần hai.mp4
07 - 1.5 Định cấu hình IPv4 và IPv6.mp4
08 - 1.6 Định cấu hình khả năng tương tác giữa IPv4 và IPv6.mp4
09 - 1.7 Định cấu hình định tuyến IPv4 và IPv6.mp4
10 - 1.8 Triển khai NAT.mp4
11 - Tìm hiểu mục tiêu.mp4
12 - 2.1 Giới thiệu DHCP.mp4
13 - 2.2 Cài đặt và ủy quyền DHCP.mp4
14 - 2.3 Tạo và quản lý phạm vi DHCP.mp4
15 - 2.4 Định cấu hình các tùy chọn DHCP.mp4
16 - 2.5 Định cấu hình DHCP relay agent và PXE boot.mp4
17 - 2.6 Xuất, nhập và di chuyển máy chủ DHCP.mp4
18 - Mục tiêu học tập.mp4
19 - 3.1 Triển khai tính sẵn sàng cao của DHCP.mp4
20 - 3.2 Bật DHCP failover.mp4
21 - 3.3 Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu DHCP.mp4
22 - 3.4 Khắc phục sự cố DHCP.mp4
23 - Mục tiêu học tập.mp4
24 - 4.1 Thực hiện độ phân giải tên.mp4
25 - 4.2 Định cấu hình độ phân giải DNS giữa các vùng - phần một.mp4
26 - 4.3 Định cấu hình độ phân giải DNS giữa các vùng - phần hai.mp4
27 - 4.4 Triển khai cài đặt DNS nâng cao.mp4
28 - 4.5 Bật chính sách DNS.mp4
29 - Tìm hiểu mục tiêu.mp4
30 - 5.1 Triển khai vùng DNS.mp4
31 - 5.2 Định cấu hình các vùng DNS.mp4
32 - 5.3 Định cấu hình bản ghi DNS.mp4
33 - 5.4 Theo dõi DNS.mp4
34 - Mục tiêu học tập.mp4
35 - 6.1 Chọn tùy chọn kết nối từ xa.mp4
36 - 6.2 So sánh RADIUS và vai trò NPS.mp4
37 - 6.3 Triển khai NPS.mp4
38 - 6.4 Định cấu hình các mẫu NPS.mp4
39 - 6.5 Định cấu hình các chính sách NPS.mp4
40 - 6.6 Thực hiện kết nối VPN.mp4
41 - 6.7 Cấu hình cấu hình kết nối.mp4
42 - 6.8 Định cấu hình VPN trang web thành trang web.mp4
43 - 6.9 Triển khai DirectAccess.mp4
44 - 6.10 Triển khai và khắc phục sự cố DirectAccess.mp4
45 - Mục tiêu học tập.mp4
46 - 7.1 Kiểm tra kiến ​​trúc IPAM.mp4
47 - 7.2 Triển khai máy chủ IPAM.mp4
48 - 7.3 Cung cấp máy chủ.mp4
49 - 7.4 Định cấu hình máy chủ discovery.mp4
50 - 7.5 Tạo và quản lý các khối và dải IP.mp4
51 - 7.6 Giám sát việc sử dụng không gian địa chỉ IP.mp4
52 - Tìm hiểu mục tiêu.mp4
53 - 8.1 Quản lý DHCP với IPAM.mp4
54 - 8.2 Quản lý DNS với IPAM.mp4
55 - 8.3 Quản trị ủy quyền cho DNS và DHCP bằng RBAC.mp4
56 - 8.4 Kiểm toán với IPAM.mp4
57 - Tìm hiểu mục tiêu.mp4
58 - 9.1 Triển khai DFS.mp4
59 - 9.2 Cài đặt và cấu hình không gian tên DFS.mp4
60 - 9.3 Cấu hình sao chép DFS.mp4
61 - 9.4 Tối ưu hóa DFS.mp4
62 - 9.5 Triển khai BranchCache - phần một.mp4
63 - 9.6 Triển khai BranchCache - phần hai.mp4
64 - Mục tiêu học tập.mp4
65 - 10.1 Liệt kê các tùy chọn mạng nâng cao.mp4
66 - 10.2 Thực hiện nhóm NIC hoặc giải pháp SET.mp4
67 - 10.3 Định cấu hình RSS, VMMQ, DCB, SMB Direct và SR-IOV.mp4
68 - 10.4 Triển khai Networking.mp4 Xác định Phần mềm
69 - 10.5 Hiểu các yêu cầu và kịch bản thực hiện HNV.mp4
70 - 10.6 Triển khai Network Controller.mp4
Video hướng dẫn triển khai kết nối mạng với Windows Server 2016 (  70-741 )


Link GoogleDrive :
https://drive.google.com/drive/folders/1Y9a5ZBtM0-Twpwe0Qo94bW2WLuDCZzxi?usp=sharing
Link sao lưu khi bị lỗi :
https://drive.google.com/drive/folders/105ZNYFMojTVzhFyFPph7yfi7faqtS98X?usp=sharing

  • Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.XYZwww.KingSoft.xyz sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
  • 1 số tài liệu chúng tôi thu phí tượng trưng để dùng cho việc duy trì Account lưu trữ Vĩnh Viễn và VPS để quá trình Upload, Fix Link nhanh nên rất mong QUÝ VỊ CẢM THÔNG. 99% các tài liệu,phần mềm trên Website vẫn là MIỄN PHÍ. Xin Cám Ơn. 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?