Tải khóa học Thành thạo Web Automation Test với Selenium và Nodejs

[tintuc]
Đối tượng mục tiêu
  • Sinh viên Công nghệ thông tin hoặc các ngành học liên quan
  • Test Leader, Test Manager, Test Engineer, QA, QC muốn nâng cao kiến thức về lĩnh vực Automation Test.
  • Những ai có kiến thức cơ bản về Automation Test muốn bồi dưỡng chuyên môn

Tải khóa học Thành thạo Web Automation Test với Selenium và Nodejs

Tổng quát
Khóa học Thành thạo Web Automation Test với Selenium và Nodejs được thiết kế bài bản, chắt lọc đồng thời vẫn đảm bảo độ chi tiết, tính ứng dụng cao. Từ đó, giúp học viên dễ dàng tiếp thu, thực hành kiến thức mới một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Khóa học bao gồm 7 phần với 66 bài giảng, trong thời lượng 7h49p đem đến cho người học những nội dung sau:

- Kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cho Web Automation
- Cách dùng ngôn ngữ JavaScript và thực thi với NodeJS
- Cách dùng các client API để tương tác với các Web Element trong Automation
- Kiến thức về tổ chức Page Object, Test verification, Test Script khoa học

Giáo trình

07:49:17 : 66 Bài
Giới thiệu và cài đặt môi trường : 4 Bài

Bài 1: Mục tiêu và đối tượng khoá học
03:04

Bài 2: Selenium là gì, NodeJS là gì
03:29

Bài 3: Cài đặt môi trường
04:01

Bài 4: Cài đặt IDE (chương trình viết code)
05:02
Trang bị kiến thức NodeJS căn bản : 14 Bài

Bài 5: Giới thiệu mục tiêu phần 02
03:48

Bài 6: Cách thực thi một chương trình với node: Hello World!
05:19

Bài 7: Cách khai báo biến số, hằng số và cách dùng
11:50

Bài 8: Xử lí chuỗi (String)
14:53

Bài 9: Xử lí mảng (Array)
08:20

Bài 10: Điều kiện if...else
08:01

Bài 11: Vòng lặp for
04:29

Bài 12: Đối tượng (Object) và Lớp (Class)
04:43

Bài 13: Xây dựng lớp đối tượng, Constructor, truy xuất thuộc tính và phương thức
07:41

Bài 14: Import/Export một lớp đối tượng
07:26

Bài 15: Setter/Getter
06:54

Bài 16: Tính kế thừa
08:05

Bài 17: JSON file, cách tổ chức và truy xuất
04:36

Bài 18: Bài tập tổng hợp phần 02
17:43
Những vấn đề căn bản trong Automation Test : 6 Bài

Bài 19: Giới thiệu nội dung và mục tiêu phần 03
02:19

Bài 20: Cài đặt thư viện cần thiết
06:53

Bài 21: Căn bản về các loại Selector
07:13

Bài 22: Các công cụ hỗ trợ trong quá trình lấy Selector
08:07

Bài 23: Dùng Mocha framework để tổ chức test script
05:58

Bài 24: Selenium server và browser drivers
04:29
Hiểu tường tận cách dùng các API : 19 Bài

Bài 25: Khởi động chrome-driver
04:13

Bài 26: File cấu hình cho việc thực thi test và các thành phần quan trọng
09:37

Bài 27: Cấu hình autocompletion để viết code dễ dàng hơn
02:45

Bài 28: API để open một page
10:01

Bài 29: API để điền giá trị vào field
08:17

Bài 30: API chờ đối tượng hiển thị
06:57

Bài 31: API click lên đối tượng
10:58

Bài 32: API để submit form
04:37

Bài 33: API xử lí dropdown menu
13:17

Bài 34: API xử lí Alert
11:28

Bài 35: API lấy giá trị text hiển thị
09:22

Bài 36: API lấy giá trị css của một đối tượng
08:55

Bài 37: API lấy giá trị của một attribute
06:06

Bài 38: API để lấy element size
06:39

Bài 39: API để lấy giá trị page url và page title
05:11

Bài 40: API để upload file
09:45

Bài 41: API để chụp screenshot
04:28

Bài 42: API để xử lí nhiều tab của page
13:27

Bài 43: Tổng kết phần 04
06:03
Hiểu tường tận về page object : 10 Bài

Bài 44: Page object là gì và tầm quan trọng
04:39

Bài 45: Triển khai page object loại 1 (p.1)
10:09

Bài 46: Triển khai page object loại 1 (p.2)
10:00

Bài 47: Triển khai page object loại 2 (p.1)
06:41

Bài 48: Triển khai page object loại 2 (p.2)
08:06

Bài 49: Triển khai page object loại 3
09:52

Bài 50: Kỹ thuật điều hướng các page object bằng action chains (p.1)
07:10

Bài 51: Kỹ thuật điều hướng các page object bằng action chains (p.2)
09:33

Bài 52: Kế thừa trong page object
07:19

Bài 53: Tổng kết phần 05
02:50
Hiểu rõ cách tổ chức test script và các thành phần liên quan : 8 Bài

Bài 54: Before suite, after suite trong Mocha framework và cách áp dụng
10:14

Bài 55: Before each, after each trong Mocha Framework và cách áp dụng
05:00

Bài 56: Phân tách test script và test data riêng rẽ
09:44

Bài 57: Cách dùng Assertion Library để verify kết quả
09:30

Bài 58: Tách riêng module kiểm tra kết quả test
06:55

Bài 59: Chạy song song nhiều test case cùng lúc
04:15

Bài 60: Gom nhóm các test case thành các group để test
05:45

Bài 61: Tổng kết phần 06
02:24
Selenium Grid : 5 Bài

Bài 62: Selenium Grid là gì và tầm quan trọng
04:38

Bài 63: Cách cài đặt, khởi động Selenium Hub
05:03

Bài 64: Cách đăng kí các node lên Selenium Hub
05:06

Bài 65: Cách yêu cầu tài nguyên trên hệ thống Selenium Grid
03:36

Bài 66: Tổng kết phần 07 và khoá học
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT.......và hơn 30TB Film  tại đây   


Liên hệ để có Link tải :) Fee 150K. Khóa học tiếng Việt.


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).


Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ ,
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?