Tài liệu Video học WINDOWS SERVER 2016 EXAM 70-742

[tintuc]
Tài liệu Video học WINDOWS SERVER 2016 EXAM 70-742

 Active Directory Domain Services :
01. Tổng quan về thư mục hoạt động.mp4
02. Hiểu về Forests and Trees.mp4
03. Cài đặt Active Directory Domain Services.mp4
04. Tạo một tên miền mới trong một Forest.mp4 mới
05. Thêm và xóa Bộ điều khiển miền.mp4
06. Cài đặt DC trên Server Core.mp4
07. Cài đặt DC từ Media.mp4
08. Loại tin cậy miền và Cấu hình tin cậy nâng cao (Xác thực tin cậy, Lọc SID ..). Mp4
09. Quản lý môi trường đa rừng.mp4
10. Cấp độ miền và rừng.mp4
11. Danh mục toàn cầu.mp4
12. Sử dụng Bộ kiểm soát miền chỉ đọc.mp4
13. Hiểu Roles.mp4
14. Quản lý Roles FSmp.mp4
15. Cấu hình UPN Suffixes.mp4
Domain Controller and Site Management :
01. Nâng cấp Domain Controllers.mp4
02. Nâng cấp tên miền.mp4
03. Giới thiệu trang web Active Directory.mp4
04. Tạo Active Directory Site và Site Links.mp4
05. Xem Bản ghi dịch vụ DNS.mp4
06. Định cấu hình Bảo hiểm Trang web DNS.mp4
07. Bộ kiểm soát miền trong Azure.mp4
08. Di chuyển Bộ kiểm soát miền giữa các trang web.mp4
09. Nhân bản bộ điều khiển miền.mp4
10. Quản lý siêu dữ liệu và quản lý NTDS.mp4
11. Sao lưu Active Directory.mp4
12. Thực hiện khôi phục thư mục hoạt động.mp4
13. Sử dụng Active Directory Snapshots.mp4
Active Directory Object Management :
01. Các loại đối tượng thư mục hoạt động.mp4
02. Tạo Active Directory Users.mp4
03. Tạo máy tính Active Directory và tham gia một tên miền.mp4
04. Quản lý các đối tượng người dùng và máy tính bằng công cụ đồ họa.mp4
05. Quản lý các đối tượng người dùng và máy tính với PowerShell.mp4
06. Sử dụng đơn vị tổ chức.mp4
07. Các loại nhóm thư mục hoạt động.mp4
08. Quản lý nhóm Active Directory.mp4
09. Quản lý nhóm Active Directory với chính sách nhóm.mp4
10. Sử dụng tài khoản ảo.mp4
11. Sử dụng Thùng rác Direcotry hoạt động Bin.mp4
12. Tổng quan về quản lý truy cập đặc quyền.mp4
 Active Directory Policies :
01. Chính sách thư mục hoạt động.mp4
02. Tài khoản dịch vụ được quản lý và Tài khoản dịch vụ được quản lý nhóm.mp4
03. Cấu hình Kerberos Ràng buộc ủy quyền.mp4
04. Quản lý tên hiệu trưởng dịch vụ.mp4
05. Cấu hình chính sách mật khẩu Cài đặt.mp4
06. Sử dụng mật khẩu Cài đặt đối tượng.mp4
07. Cấu hình chính sách tài khoản.mp4
Group Policy :
01. Chính sách nhóm.mp4
02. Sử dụng Chính sách nhóm Bộ lọc WMI.mp4
03. Thực hiện tùy chọn chính sách nhóm và nhắm mục tiêu cấp mục.mp4
04. Cấu hình chính sách nhóm Tùy chọn xử lý liên kết chậm.mp4
05. Tạo Mẫu quản trị tùy chỉnh.mp4
06. Chuyển đổi tệp ADM thành tệp ADMX.mp4
07. Định cấu hình Cài đặt phần mềm, Chuyển hướng thư mục và Sc scripts.mp4
08. Cấu hình chính sách nhóm Cacheing.mp4
09. Buộc cập nhật chính sách nhóm.mp4
10. Sao lưu và khôi phục GPOs.mp4
11. Quản lý chính sách nhóm đại biểu.mp4
12. Khắc phục sự cố Ứng dụng chính sách nhóm và nguyên nhân phổ biến của sự cố.mp4
13. Sử dụng Quản lý chính sách nhóm nâng cao (AGPM) .mp4
 Active Directory Certificate Services
01. Tổng quan về cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) .mp4
02. Cài đặt ADCS.mp4
03. Định cấu hình Cơ quan cấp chứng chỉ doanh nghiệp (CA) .mp4
04. Triển khai triển khai và gia hạn chứng chỉ tự động.mp4
05. Thực hiện các quy trình lưu trữ và phục hồi chính.mp4
06. Thiết kế phân tách vai trò với ADCS.mp4
 Active Directory Federation Services :
01. Sự cần thiết của ADFS và cách thức hoạt động.mp4
02. Cài đặt ADFS.mp4
03. Cấu hình ADFS.mp4
04. Tích hợp ADFS với Cloud Services.mp4
05. Tích hợp với Azure Active Directory.mp4
06. Cập nhật chứng chỉ với Azure AD Connect.mp4
Web Application Proxy :
01. Tổng quan về Wap.mp4
02. Triển khai WAP.mp4
03. Xuất bản ứng dụng với WAP.mp4
04. Xuất bản Cổng máy tính từ xa với WAP.mp4
Active Directory Rights Management Services :
01. Cách bảo vệ dữ liệu.mp4
02. Active Directory RMS và Azure RMS.mp4
03. Sử dụng Trình kết nối quản lý quyền của Microsoft và RMS.mp4


Pass giải nén nếu cần : www.KeyBanQuyen.xyz

Link GoogleDrive :
https://drive.google.com/drive/folders/1BF0xzCazCXbLHEb8WbPIUDuuJljVU4PN?usp=sharing
Hoặc :
https://drive.google.com/drive/folders/1b0kGBC8T_7Hom8qz1GowYwMr3PY7x0C-?usp=sharing
Link sao lưu khi bị lỗi :
https://drive.google.com/drive/folders/1zRU4BR99U-lzMp7brHHcfhAsm0trBdLR?usp=sharing
  • Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.XYZwww.KingSoft.xyz sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
  • 1 số tài liệu chúng tôi thu phí tượng trưng để dùng cho việc duy trì Account lưu trữ Vĩnh Viễn và VPS để quá trình Upload, Fix Link nhanh nên rất mong QUÝ VỊ CẢM THÔNG. 99% các tài liệu,phần mềm trên Website vẫn là MIỄN PHÍ. Xin Cám Ơn. 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?