[tintuc]
Giới thiệu khóa học :
Thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp chỉ THU HỘ, NỘP HỘ vào ngân sách nhà nước. Nhưng....có rất nhiều Doanh nghiệp đã bị TRUY THU THUẾ, phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế thu nhập cá nhân, chỉ vì hiểu sai về thuế TNCN. Từ vấn đề THU HỘ, NỘP HỘ thành THU HỘ, NỘP THẬT
Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi:
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH bạn lập đã ĐÚNG hay chưa?
- Kiểm tra các CHỈ TIÊU nào, phân tích ra làm sao để chắc chắn là BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã đúng?
Nếu như bạn không nhận ra được những RỦI RO đó, con số mà Doanh nghiệp bạn bị TRUY THU, PHẠT CHẬM NỘP có thể lên tới hàng tỷ đồng. Để hỗ trợ hiệu quả nhất cho các nhà quản lý, đặc biệt là các cán bộ kế toán Doanh nghiệp thực hiện chính sách pháp luật mới về Thuế TNCN và lập tờ khai Quyết toán Thuế vào thời điểm cuối năm thành công, phòng tránh các sai phạm báo động đỏ khi quyết toán thuế, phát hiện được những rủi ro tiềm ẩn. Khóa học này sẽ giúp bạn phần nào giải quyết những vấn đề này.
Video khóa học :Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng học viên:

    Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp chuẩn bị CHỐT SỐ LIỆU, lên Báo cáo tài chính, quyết toán thuế
    Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp muốn được học hỏi kinh nghiệm, nhận biết được SAI PHẠM và RỦI RO về thuế thu nhập cá nhân
    Nhân viên bộ phận Tài chính – Kế toán – Kiểm toán tại các công ty
    Bất kể là ai có mong muốn nâng cao kỹ năng lập và phân tích bào cáo tài chính

Nội dung khóa học:

    Giới thiệu tổng quan về khóa học.
    Tổng quan quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
    Tìm hiểu về những sai lầm khi quyết toán thuế.
    Tìm hiểu sai phạm về thu nhập chịu thuế.
    Tìm hiểu sai phạm về các khoản giảm trừ.
    Tìm hiểu sai phạm về quyết toán thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ.
    Thực hành phân tích các tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
    Thực hành lên tới khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Nội dung khóa học :

    PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC.

        Bài 1: Giới thiệu khóa học
        Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học
    PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN.

        Bài 3: Văn bản pháp luật hướng dẫn thuế TNCN
        Bài 4: Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN
        Bài 5: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN
        Bài 6: Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN
        Bài 7: Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN
        Bài 8: Những hiểu lầm phổ biến về Mã số thuế TNCN
        Bài 9: Khác biệt có MST và không có MST
    PHẦN 3: SAI PHẠM VỀ THU NHẬP CHỊU THUẾ.

        Bài 10: Thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, thu nhập được miễn thuế
    PHẦN 4: SAI PHẠM VỀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ.

        Bài 11: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh
        Bài 12: Sai phạm về giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm
        Bài 13: Sai phạm về giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến học
    PHẦN 5: SAI PHẠM VỀ TÍNH THUẾ TNCN VỚI LAO ĐỘNG THỜI VỤ, MÙA VỤ.

        Bài 14: Tính thuế TNCN với lao động thời vụ, mùa vụ
        Bài 15: Điều kiện để được làm bản cam kết 02/CK-TNCN
        Bài 16: Thời điểm làm bản cam kết 02/CK-TNCN
    PHẦN 6: PHÂN TÍCH 30 TÌNH HUỐNG SAI PHẠM THỰC TẾ VỀ THUẾ TNCN.

        Bài 17: Tình huống 1:    Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi
        Bài 18: Tình huống 2:    Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi chỉ đi làm 6 tháng cuối năm
        Bài 19: Tình huống 3:    Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi nghỉ làm vào cuối năm
        Bài 20: Tình huống 4:    Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi có thu nhập vãng lai
        Bài 21: Tình huống 5:    Sai phạm phụ cấp điện thoại không tính vào thu nhập chịu thuế
        Bài 22: Tình huống 6:    Sai phạm hỗ trợ trang phục không tính vào thu nhập chịu thuế
        Bài 23: Tình huống 7:    Sai phạm hỗ trợ tiền nhà không tinnsh vào thu nhập chịu thuế
        Bài 24: Tình huống 8:    Sai phạm về thu nhập miễn thuế với tiền lương làm thêm giờ
        Bài 25: Tình huống 9:    Sai phạm về giảm trừ gia cảnh khi không làm việc đủ 12 tháng trong năm
        Bài 26: Tình huống 10:    Sai phạm về tính thuế với trường hợp ký hợp đồng với nhiều công ty
        Bài 27: Tình huống 11:    Sai phạm về lao động có thu nhập nhiều nơi bị truy thu thuế TNCN 10%
        Bài 28: Tình huống 12:    Sai phạm về thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc
        Bài 29: Tình huống 13:    Sai phạm về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc
        Bài 30: Tình huống 14:    Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thử việc
        Bài 31: Tình huống 15:    Sai phạm về tính thuế TNCN với trường hợp nghỉ việc trước thời hạn trong hợp đồng
        Bài 32: Tình huống 16:    Sai phạm về điều kiện làm bản cam kết 02/CK-TNCN
        Bài 33: Tình huống 17:    Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thời vụ
        Bài 34: Tình huống 18:    Sai phạm về xác định thu nhập được miễn thuế với hợp đồng lao động dưới 3 tháng
        Bài 35: Tình huống 19:    Sai phạm về TÁCH thu nhập trả nhiều lần trong tháng để không khấu trừ thuế TNCN
        Bài 36: Tình huống 20:    Sai phạm và Rủi ro khi không khấu trừ thuế TNCN của lao động thời vụ
        Bài 37: Tình huống 21:    Sai phạm khi cân đối lại lương khi làm BCTC cuối năm
        Bài 38: Tình huống 22:    Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng môi giới
        Bài 39: Tình huống 23:    Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng dịch vụ
        Bài 40: Tình huống 24:    Sai phạm về tính thuế TNCN với cá nhân cho thuê tài sản
        Bài 41: Tình huống 25:    Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng giao khoán
        Bài 42: Tình huống 26:    Sai phạm về bù trừ thuế TNCN với các nhân viên trong công ty
        Bài 43: Tình huống 27:    Sai phạm về kê khai thu nhập trên bảng kê của tờ khai quyết toán thuế
        Bài 44: Tình huống 28:    Sai phạm về kiểm soát lao động có thu nhập nhiều nơi
        Bài 45: Tình huống 29:    Sai phạm khi kế toán tích vào ô ủy quyền quyết toán thay trên bảng kê 05-1BK/QTT-TNCN
        Bài 46: Tình huống 30:    Sai phạm về bút toán hạch toán thuế TNCN được hoàn sau quyết toán thuế TNCN
    PHẦN 7: THỰC HÀNH LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN VỚI CÔNG THỨC THIẾT LẬP TỰ ĐỘNG.

        Bài 47: Phân tích hạn chế cách lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN kế toán thường làm
        Bài 48: Chuẩn bị trước khi lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN
        Tài liệu
        Bài 49: Thực hành lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN bằng công thức tự động
    PHẦN 8: TỔNG KẾT

       Bài 50: Tổng kết khóa học

Pass Unrart: www.KeyBanQuyen.xyz
Link :
https://drive.google.com/drive/folders/1fQhbSWxFnzS9m8UnbiW5Un1RzjQqnrgl?usp=sharing
Link GoogleDrive :
https://drive.google.com/drive/folders/1tqLKM7NknFd83oPpGB3aOaICdimu39oA?usp=sharing
Link sao lưu khi bị lỗi :
https://drive.google.com/drive/folders/1QwA58DIlhzQgVZLWdGAhSNHXr8mWXUs3?usp=sharing

  • Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.XYZwww.KingSoft.xyz sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
  • 1 số tài liệu chúng tôi thu phí tượng trưng để dùng cho việc duy trì Account lưu trữ Vĩnh Viễn và VPS để quá trình Upload, Fix Link nhanh nên rất mong QUÝ VỊ CẢM THÔNG. 99% các tài liệu,phần mềm trên Website vẫn là MIỄN PHÍ. Xin Cám Ơn. 
[/tintuc]

Đánh giá sản phẩm

Đánh giá Video khóa học :Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Viết đánh giá

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?