Video học 3DSMAX - Dựng hình nâng cao trong nội thất.

[tintuc]

Giới thiệu khóa học : 3DS MAX - Dựng hình nâng cao là kỹ năng thiết yếu khi bạn học về thiết kế dựng hình, đặc biệt là ở lĩnh vực thiết kế các sản phẩm đồ đạc nội thất, thiết kế nội thất và kiến trúc.

Đa phần khi các bạn học 3ds Max xong thường yếu kỹ năng dựng hình và đều dùng các sản phẩm model đã có sẵn. Vì vậy, khi gặp 1 một model thực tế trong công việc thì các bạn lại đi tìm kiếm chứ không thể tự thiết kế cho phù hợp nhất với yêu cầu được đưa ra.
Việc này rất tốn thời gian và mục đích chưa chắc đã đạt được đúng như mong muốn. Chính vì vậy, với khóa học “3DSMAX - DỰNG HÌNH NÂNG CAO TRONG NỘI THẤT”, Bộ Video này sẽ giúp cho các bạn nắm vững lối tư duy về dựng hình, xử lý tốt những dạng đồ đạc trong nội thất có hình thức khó, phức tạp. Xử lý sao cho hiệu quả và đẹp mắt nhất từ các chi tiết nhỏ của đồ vật.
Sau khi hoàn thành khóa học các bạn sẽ tự tin hơn trong công việc thiết kế của mình, cũng như tự tạo được phong cách đặc trưng, nâng cao tay nghề trong công việc. Khóa học này của chúng tôi sẽ đặt ra con đường ngắn nhất, đơn giản nhất giúp các bạn tiếp cận với cách dựng hình đồ đạc nội thất, sau đó làm chủ nó để tạo ra các tác phẩm 3DS Max thật đẹp mắt và sang trọng.
Video học 3DSMAX - Dựng hình nâng cao trong nội thất.

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu tổng quan

 Bài 1: Giới thiệu khóa học
00:07:21

 Phần 2: Dựng hình chi tiết Chiếc Ghế nâng cao 01

 Bài 2: Tổng quan về chi tiết Chiếc Ghế
00:04:48
 Bài 3: Dựng hình chi tiết tay ghế 01
00:05:28
 Bài 4: Dựng hình chi tiết tay ghế 02
00:04:41
 Bài 5: Dựng hình chi tiết tay ghế 03
00:05:41
 Bài 6: Dựng hình chi tiết đệm lưng ghế 01
00:06:03
 Bài 7: Dựng hình chi tiết đệm lƣng ghế 02
00:04:42
 Bài 8: Dựng hình chi tiết đệm ngồi 01
00:09:50
 Bài 9: Dựng hình chi tiết đệm ngồi 02
00:03:48
 Bài 10: Dựng hình chi tiết chân ghế
00:04:02
 Bài 11: Hoàn thiện chiếc ghế
00:12:43

 Phần 3: Dựng hình chi tiết Chiếc Ghế nâng cao 02

 Bài 12: Tổng quan về chi tiết Chiếc Ghế
00:01:42
 Bài 13: Dựng hình chi tiết yếm ghế trƣớc
00:06:20
 Bài 14: Dựng hình chi tiết yếm hông ghế
00:06:20
 Bài 15: Dựng hình chi tiết 2 chân ghế trƣớc 01
00:04:05
 Bài 16: Dựng hình chi tiết 2 chân ghế trước 02
00:05:46
 Bài 17: Dựng hình chi tiết 2 chân ghế sau 01
00:05:11
 Bài 18: Dựng chi tiết lưng ghế 01
00:02:45
 Bài 19: Dựng chi tiết lưng ghế 02
00:05:19
 Bài 20: Dựng chi tiết lưng ghế 03
00:03:59
 Bài 21: Dựng chi tiết đệm ghế
00:06:46
 Bài 22: Hoàn thiện chiếc ghế 01
00:06:49
 Bài 23: Hoàn thiện chiếc ghế 02
00:06:30

 Phần 4: Dựng hình chi tiết Chiếc Bàn nâng cao 01

 Bài 24: Dựng chi tiết mặt bàn
00:05:58
 Bài 25: Dựng chi tiết thân bàn 01
00:06:54
 Bài 26: Hoàn thiện chiếc bàn
00:05:03

 Phần 5: Dựng hình chi tiết Đầu Cột

 Bài 27: Dựng hình chi tiết đầu cột 01
00:02:43
 Bài 28: Dựng hình chi tiết đầu cột 02
00:03:11
 Bài 29: Dựng hình chi tiết đầu cột 03
00:05:03
 Bài 30: Dựng hình chi tiết đầu cột 04
00:08:40

 Phần 6: Dựng chi tiết bản lề

 Bài 31: Dựng chi tiết bản lề 01
00:03:27
 Bài 32: Dựng chi tiết bản lề 02
00:07:31
 Bài 33: Dựng chi tiết bản lề 03
00:04:13
 Bài 34: Dựng chi tiết bản lề 04
00:02:31
 Bài 35: Dựng chi tiết bản lề 05
00:08:32
 Bài 36: Dựng chi tiết bản lề 05
00:06:29

 Phần 7: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển

 Bài 37: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 02
00:09:35
 Bài 38: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 01
00:09:35
 Bài 39: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 03
00:09:23
 Bài 40: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 04
00:06:34
 Bài 41: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 05
00:06:34
 Bài 42: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 06
00:07:11
 Bài 43: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 07
00:05:19
 Bài 44: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 08
00:05:11
 Bài 45: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 09
00:07:20
 Bài 46: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 10
00:03:28
 Bài 47: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 11
00:05:59
 Bài 48: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 12
00:06:55
 Bài 49: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 13
00:05:35
 Bài 50: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 14
00:04:40
 Bài 51: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 15
00:06:20
 Bài 52: Dựng hình chi tiết chiếc gương cổ điển 16
00:08:40
 Bài 53: Hoàn thiện chiếc gương cổ điển
00:06:40

 Phần 8: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng

 Bài 54: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 01
00:04:25
 Bài 55: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 02
00:05:39
 Bài 56: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 03
00:06:27
 Bài 57: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 04
00:03:26
 Bài 58: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 05
00:06:53
 Bài 59: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 06
00:06:53
 Bài 60: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 07
00:07:55
 Bài 61: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 08
00:02:04
 Bài 62: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 09
00:06:59
 Bài 63: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 10
00:04:04
 Bài 64: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 11
00:02:47
 Bài 65: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 12
00:08:23
 Bài 66: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 13
00:03:04
 Bài 67: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 14
00:05:04
 Bài 68: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 15
00:06:54
 Bài 69: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 16
00:05:37
 Bài 70: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 17
00:05:18
 Bài 71: Dựng hình chi tiết phù điêu mặt tượng 18
00:11:04
 Bài 72: Hoàn thiện chi tiết phù điêu mặt tượng
00:05:31

Khóa học có giá 200.000 VNĐ
 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).

Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?