Tổng hợp tài liệu Video học quản trị mạng Windows Server 2016 .

[tintuc]
www.KeyBanQuyen.xyz xin tổng hợp lại tài liệu Video học quản trị mạng Windows Server 2016 và dành tặng tới bạn đọc.
Tất cả các Video học đều có thể xem trên các thiết bị thông mình hiện giờ như : Smart Tivi,Tablet... giúp bạn có thể học mọi lúc mọi nơi với mọi không gian và thời gian.
Tổng hợp tài liệu Video học quản trị mạng Windows Server 2016

01 - Windows Server 70-740 - Giới thiệu.mp4
02 - Mô-đun 1 giới thiệu.mp4
03 - Mục tiêu học tập.mp4
04 - 1.1 Xác định các yêu cầu cài đặt Windows Server 2016 và các phiên bản phù hợp cho mỗi khối lượng công việc.mp4
05 - 1.2 Cài đặt Windows Server 2016.mp4
06 - 1.3 Cài đặt các tính năng và vai trò của Windows Server 2016.mp4
07 - 1.4 Cài đặt và cấu hình Windows Server Core.mp4
08 - 1.5 Quản lý cài đặt Windows Server Core bằng Windows PowerShell, dòng lệnh và khả năng quản lý từ xa.mp4
09 - 1.6 Thực hiện Cấu hình trạng thái mong muốn của Windows PowerShell (DSC) để cài đặt và duy trì tính toàn vẹn của các môi trường đã cài đặt.mp4
10 - 1.7 Thực hiện nâng cấp và di chuyển máy chủ và khối lượng công việc cốt lõi từ Windows Server 2008 và Windows Server 2012 sang Windows Server 2016.mp4
100 - Mục tiêu học tập.mp4
101 - 13.1 Thực hiện bản sao Hyper-V.mp4
102 - 13.2 Thực hiện di chuyển trực tiếp và chia sẻ không có gì Di chuyển trực tiếp.mp4
103 - 13.3 Định cấu hình giao thức xác thực CredSSP hoặc Kerberos.mp4
104 - 13.4 Thực hiện di chuyển lưu trữ.mp4
105 - Mục tiêu học tập.mp4
106 - 14.1 Tạo cụm chuyển đổi dự phòng và cụm khách.mp4
107 - 14.2 Tạo nhóm làm việc, cụm đơn và đa miền và cụm không có tên mạng.mp4
108 - 14.3 Cấu hình đại biểu; Triển khai Cloud Witness.mp4
109 - 14.4 Cấu hình cụm 24 mạng.mp4
11 - 1.8 Xác định mô hình kích hoạt phù hợp để cài đặt máy chủ - KMS, AD, AVMA.mp4
110 - 14,5 Khôi phục cấu hình nút hoặc cụm đơn.mp4
111 - 14.6 Cấu hình lưu trữ cụm.mp4
112 - 14.7 Thực hiện cập nhật nhận thức cụm; Triển khai hệ điều hành cụm nâng cấp cán.mp4
113 - 14.8 Định cấu hình và tối ưu hóa các khối được chia sẻ (CSV) .mp4
114 - 14.9 Thực hiện SoFS; Xác định các kịch bản khác nhau cho việc sử dụng SoFS so với Clustered File Server.mp4
115 - 14.10 Thực hiện giải pháp Không gian lưu trữ được phân cụm bằng cách sử dụng thùng lưu trữ được chia sẻ SAS.mp4
116 - 14.11 Thực hiện khả năng phục hồi VM.mp4
117 - 14.12 Triển khai VHDX được chia sẻ như một giải pháp lưu trữ cho các cụm khách.mp4
118 - Mục tiêu học tập.mp4
119 - 15.1 Xác định các yêu cầu kịch bản để triển khai Direct Spaces Storage; Kích hoạt không gian lưu trữ trực tiếp bằng Windows PowerShell.mp4
12 - Mục tiêu học tập.mp4
120 - 15.2 Thực hiện các không gian lưu trữ phân tách và siêu hội tụ Các kịch bản trực tiếp trong một cluster.mp4
121 - Mục tiêu học tập.mp4
122 - 16.1 Định cấu hình cài đặt dành riêng cho vai trò, bao gồm cổ phiếu có sẵn liên tục.mp4
123 - 16.2 Định cấu hình giám sát VM.mp4
124 - 16.3 Định cấu hình chuyển đổi dự phòng và cài đặt tùy chọn.mp4
125 - 16.4 Thực hiện các cụm chuyển đổi dự phòng kéo dài và nhận biết trang web.mp4
126 - 16.5 Kích hoạt và cấu hình nút fairness.mp4
127 - Mục tiêu học tập.mp4
128 - 17.1 Thực hiện di chuyển trực tiếp; Thực hiện di chuyển nhanh; Thực hiện di chuyển lưu trữ.mp4
129 - 17.2 Nhập, xuất và sao chép VMs.mp4
13 - 2.1 Xác định các tình huống và yêu cầu sử dụng phù hợp cho Máy chủ Nano; Cài đặt máy chủ Nano.mp4
130 - 17.3 Cấu hình bảo vệ sức khỏe mạng VM.mp4
131 - 17.4 Cấu hình cống trên shutdown.mp4
132 - Mục tiêu học tập.mp4
133 - 18.1 Cấu hình các điều kiện tiên quyết NLB; Cài đặt các nút NLB.mp4
134 - 18.2 Cấu hình ái lực; Cấu hình quy tắc cổng; Cấu hình cụm chế độ hoạt động.mp4
135 - 18.3 Nâng cấp cụm NLB.mp4
136 - Giới thiệu mô-đun 6.mp4
137 - Mục tiêu học tập.mp4
138 - 19.1 Thực hiện các giải pháp Windows Server Update Services (WSUS) .mp4
139 - 19.2 Cấu hình các nhóm WSUS; quản lý quản lý bản vá trong môi trường hỗn hợp.mp4
14 - 2.2 Triển khai các vai trò và tính năng trên Nano Server.mp4
140 - 19.3 Thực hiện giải pháp chống phần mềm độc hại với Windows Defender; Tích hợp Windows Defender với WSUS và Windows Update.mp4
141 - 19.4 Thực hiện các hoạt động sao lưu và khôi phục bằng Windows Server Backup.mp4
142 - 19.5 Xác định chiến lược sao lưu cho các vai trò và khối lượng công việc khác nhau của Windows Server bằng cách sử dụng các công cụ gốc của Windows Server 2016.mp4
143 - Mục tiêu học tập.mp4
144 - 20.1 Theo dõi khối lượng công việc bằng Performance Monitor.mp4
145 - 20.2 Định cấu hình Bộ thu thập dữ liệu.mp4
146 - 20.3 Xác định CPU, bộ nhớ, đĩa và bộ đếm mạng thích hợp để lưu trữ và tính toán khối lượng công việc_Technet24.mp4
147 - 20.4 Cấu hình cảnh báo.mp4
148 - 20.5 Theo dõi khối lượng công việc bằng Resource Monitor.mp4
149 - Máy chủ Windows 70-740 - Tóm tắt.mp4
15 - 2.3 Quản lý và Định cấu hình Máy chủ Nano.mp4
16 - 2.4 Quản lý máy chủ Nano từ xa bằng Windows PowerShell.mp4
17 - Mục tiêu học tập.mp4
18 - 3.1 Kế hoạch ảo hóa Windows Server; Xác định các cân nhắc để triển khai khối lượng công việc vào môi trường ảo hóa.mp4
19 - 3.2 Đánh giá khối lượng công việc ảo hóa bằng Bộ công cụ Đánh giá và Lập kế hoạch (MAP) của Microsoft.mp4
20 - 3.3 Cập nhật hình ảnh với các bản vá, hotfix và trình điều khiển; Cài đặt vai trò và tính năng trong hình ảnh ngoại tuyến.mp4
21 - 3.4 Quản lý và duy trì hình ảnh Windows Server Core, Nano Server và VHD bằng Windows PowerShell.mp4
22 - Giới thiệu mô-đun 2.mp4
23 - Mục tiêu học tập.mp4
24 - 4.1 Cấu hình đĩa GPT; Cấu hình kích thước khu vực cho khối lượng công việc khác nhau

01 - Windows Server 70-741 - Giới thiệu.mp4
02 - Mục tiêu học tập.mp4
03 - 1.1 Triển khai địa chỉ IPv4 - phần một.mp4
04 - 1.2 Triển khai địa chỉ IPv4 - phần hai.mp4
05 - 1.3 Triển khai địa chỉ IPv6 - phần một.mp4
06 - 1.4 Triển khai địa chỉ IPv6 - phần hai.mp4
07 - 1.5 Định cấu hình IPv4 và IPv6.mp4
08 - 1.6 Định cấu hình khả năng tương tác giữa IPv4 và IPv6.mp4
09 - 1.7 Định cấu hình định tuyến IPv4 và IPv6.mp4
10 - 1.8 Thực hiện NAT.mp4
11 - Mục tiêu học tập.mp4
12 - 2.1 Giới thiệu DHCP.mp4
13 - 2.2 Cài đặt và ủy quyền DHCP.mp4
14 - 2.3 Tạo và quản lý DHCP scopes.mp4
15 - 2.4 Cấu hình tùy chọn DHCP.mp4
16 - 2.5 Định cấu hình tác nhân chuyển tiếp DHCP và PXE boot.mp4
17 - 2.6 Xuất, nhập và di chuyển máy chủ DHCP.mp4
18 - Mục tiêu học tập.mp4
19 - 3.1 Thực hiện DHCP sẵn sàng cao.mp4
20 - 3.2 Kích hoạt DHCP failover.mp4
21 - 3.3 Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu DHCP.mp4
22 - 3.4 Khắc phục sự cố DHCP.mp4
23 - Mục tiêu học tập.mp4
24 - 4.1 Thực hiện tên độ phân giải.mp4
25 - 4.2 Định cấu hình độ phân giải DNS giữa các vùng - phần một.mp4
26 - 4.3 Định cấu hình độ phân giải DNS giữa các vùng - phần hai.mp4
27 - 4.4 Thực hiện cài đặt DNS nâng cao.mp4
28 - 4.5 Kích hoạt chính sách DNS.mp4
29 - Mục tiêu học tập.mp4
30 - 5.1 Thực hiện các vùng DNS.mp4
31 - 5.2 Định cấu hình vùng DNS.mp4
32 - 5.3 Cấu hình bản ghi DNS.mp4
33 - 5.4 Giám sát DNS.mp4
34 - Mục tiêu học tập.mp4
35 - 6.1 Chọn tùy chọn kết nối từ xa.mp4
36 - 6.2 So sánh RADIUS và vai trò NPS.mp4
37 - 6.3 Triển khai NPS.mp4
38 - 6.4 Định cấu hình mẫu NPS.mp4
39 - 6.5 Định cấu hình chính sách NPS.mp4
40 - 6.6 Thực hiện kết nối VPN.mp4
41 - 6.7 Cấu hình cấu hình kết nối.mp4
42 - 6.8 Cấu hình một trang web đến trang web VPN.mp4
43 - 6,9 Triển khai DirectAccess.mp4
44 - 6.10 Triển khai và khắc phục sự cố DirectAccess.mp4
45 - Mục tiêu học tập.mp4
46 - 7.1 Kiểm tra kiến ​​trúc IPAM.mp4
47 - 7.2 Triển khai máy chủ IPAM.mp4
48 - 7.3 Cung cấp máy chủ.mp4
49 - 7.4 Cấu hình khám phá máy chủ.mp4
50 - 7.5 Tạo và quản lý các khối và phạm vi IP.mp4
51 - 7.6 Giám sát việc sử dụng không gian địa chỉ IP.mp4
52 - Mục tiêu học tập.mp4
53 - 8.1 Quản lý DHCP với IPAM.mp4
54 - 8.2 Quản lý DNS bằng IPAM.mp4
55 - 8.3 Quản trị đại biểu cho DNS và DHCP bằng RBAC.mp4
56 - 8.4 Kiểm toán với IPAM.mp4
57 - Mục tiêu học tập.mp4
58 - 9.1 Thực hiện DFS.mp4
59 - 9.2 Cài đặt và cấu hình không gian tên DFS.mp4
60 - 9.3 Cấu hình sao chép DFS.mp4
61 - 9,4 Tối ưu hóa DFS.mp4
62 - 9.5 Triển khai BranchCache - phần một.mp4
63 - 9.6 Triển khai BranchCache - phần hai.mp4
64 - Mục tiêu học tập.mp4
65 - 10.1 Liệt kê các tùy chọn mạng nâng cao.mp4
66 - 10.2 Thực hiện lập nhóm NIC hoặc giải pháp SET.mp4
67 - 10.3 Định cấu hình RSS, VMMQ, DCB, SMB Direct và SR-IOV.mp4
68 - 10,4 Triển khai phần mềm được xác định mạng.mp4
69 - 10.5 Hiểu các yêu cầu và kịch bản để triển khai HNV.mp4
70 - 10.6 Triển khai Bộ điều khiển mạng.mp4
71 - 10.7 Thực hiện Bộ điều khiển mạng.mp4
72 - Máy chủ Windows 70-741 - Tóm tắt.mp4
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.xyz
Pass Unrar : www.KeyBanQuyen.xyz hoặc www.KeyPhanMem.info
( Chúng tôi cần đặt Pass để tránh DMCA và các Cloud lưu trữ sẽ xóa File nên mong Quý Vị cảm thông về sự bất tiện này ).

Link GoogleDrive :
https://drive.google.com/drive/folders/1hvnp_P-kKgVCULYWXjXo0RbDNgdDnIX4?usp=sharing
Link sao lưu khi bị lỗi :
https://drive.google.com/drive/folders/16vONSHDF8gXWu3EsX6ujnVGvrtriSJde?usp=sharing

Hoặc :
https://drive.google.com/drive/folders/1J0E3ZSxpZqNi5Pe18jSJ9Gij9XK1xQTZ?usp=sharing

  • Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.XYZ - www.KingSoft.xyz sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
  • 1 số tài liệu chúng tôi thu phí tượng trưng để dùng cho việc duy trì Account lưu trữ Vĩnh Viễn và VPS để quá trình Upload, Fix Link nhanh nên rất mong QUÝ VỊ CẢM THÔNG. 99% các tài liệu,phần mềm trên Website vẫn là MIỄN PHÍ. Xin Cám Ơn. 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?