Video hướng dẫn thiết kế UX/UI cho ứng dụng và Website

[tintuc]
UX, UI LÀ GÌ? TẠI SOA CẦN PHẢI HỌC THIẾT KẾ UX, UI?
Giao diện người sử dụng – User interface (UI): UI trong lĩnh vực thiết kế được gọi là sự truyển tải thông điệp từ nhà thiết kế – từ người cung cấp dịch vụ (Or sản phẩm )
tới người sử dụng . Ở đây nói đơn giản nhà thiết kế đóng vai trò như 1 lập trình viên hoặc nhà xây dựng để bất cứ ai cũng có thể hiểu và sử dụng được sản phẩm của họ .
Trải nghiệm người dùng – User experience (UX): UX là cách mà người dùng cảm nhận về 1 sản phẩm cụ thể , người làm về UX goi là UX Designer . Họ là những người nghiên cứu và đánh giá về thói quen và cách mà 1 người khách hàng sử dụng và cảm nhận về 1 hệ thống (Sử dụng hệ thống thông qua UI) . Sử dụng và cảm nhận ở đây đơn giản là những vấn đề như tính dễ sử dụng , sự tiện ích , sự hiệu quả khi hệ thống hoạt động
Ngày nay UI/UX là bộ phận cực kỳ quan trọng đối với website, Khóa học thiết kế UI/UX giúp bạn thiết kế ra những sản phẩm nhanh chóng, để giúp edit chỉnh sửa được
Tham gia ngay khoá học để là một trong những người đầu tiên được hướng dẫn về thiết kế UX và UI với sự hỗ trợ của các công cụ thiết kế hàng đầu của Adobe : Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe XD, Adobe Muse.
Video hướng dẫn thiết kế UX/UI cho ứng dụng và Website

THAM GIA KHOÁ HỌC, BẠN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ KIẾN THỨC VỀ:

  • Tự tay thiết kế, và ttạo ra các chức năng cho người dùng có thể trải nghiệm trước khi đi vào đầu tư lập trình
  • Không cần biết một dòng code nào có thể chuyển thẳng từ thiết kế đồ họa sang dạng app và website responsive để preview, để test các thao tác với ứng dụng, hiểu được nguyên lý hoạt động của phần mềm, của app, các hiệu ứng slide, trượt, chuyển động trên iphone, adroid …
  • Học qua bài tập thiết kế app, thiết kế web và chuyển sang dạng “UX” để trải nghiệm.
  • Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế cơ bản trong photoshop và nắm bắt được tư duy thiết kế Website hay App Mobile. Tìm hiểu những điều cơ bản nhất của thiết kế một ứng dụng di động hay một website, từ ý tưởng ban đầu, wireframe…
Nội dung khóa học :
Phần 1: Giới thiệu khóa học.
Bài 1: Giới thiệu khóa học thiết kế UI - UX
Bài 2: Giới thiệu kiến thức photoshop cần dùng
Phần 2: Kiến thức cơ bản về Photoshop.
Bài 3: Cài đặt công cụ cho khóa học
Bài 4: Không gian làm việc của photoshop
Bài 5: Các phương pháp tách layer trong photoshop
Bài 6: Công cụ lasso và marquee trong xử lý layer
Bài 7: Tách layer bằng công cụ magnetic lasso
Bài 8: Tách layer bằng công cụ magic warn và selection tool
Bài 9: Tính năng contigous cho magic warnd
Bài 10: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge
Bài 11: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge - phiên bản cc 2017 - Bài tập 1
Bài 12: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge - phiên bản cc 2017 - Bài tập 2
Bài 13: Tách layer bằng cách sử dụng công cụ pentool
Bài 14: Sử dụng thành thạo tính năng smart object
Bài 15: Qui trình thiết kế
Bài 16: Thiết kế banner - phần ý tưởng và kích cỡ
Bài 17: Xử lý tách layer bằng Magnetic tool
Bài 18: Xử lý tóc bằng Refine edge
Bài 19: Thao tác với vùng chọn và đổ màu
Bài 20: Thao tác với mặt nạ để tạo hiệu ứng cho nhân vật
Bài 21: Hai phương pháp vẽ hình trong photoshop
Bài 22: Vẽ hình tự do sử dụng Pentool
Bài 23: Xử lý phần text
Bài 24: Xử lý phần background
Bài 25: Tổng kết kiến thức phần photoshop
Phần 3: Cài đặt ADOBE MUSE CC 2017.
Bài 26: Giới thiệu phần mêm Adobe Muse CC 2017 - why và how
Bài 27: Cài đặt
Phần 4: Cơ bản về ADOBE MUSE qua bài tập 1.
Bài 28: Giới thiệu bài tập số 1
Bài 29: Setup cơ bản trong Adobe Muse và cách chạy thử file trong muse
Bài 30: Sử dụng font thế nào, dùng icon font thế nào trong Muse
Bài 31: Tóm tắt kiến thức
Bài 32: Tạo trang company và link tương tác
Bài 33: Tạo menu điều hướng trong Muse thế nào
Bài 34: Hoàn thiện web đầu tiên với việc sử dụng master page
Phần 5: Giới thiệu thiết kế WIREFRAME.
Bài 35: Định nghĩa wireframe - what - why - how
Bài 36: Học thiết kế wireframe qua bài tập
Phần 6: Thực hành thiết kế WIREFRAME qua bài tập.
Bài 37: Cài đặt ban đầu cho thiết kế wireframe
Bài 38: Xử lý master page
Bài 39: Xử lý trang chủ
Bài 40: Xử lý trang chủ - P2
Bài 41: Xử lý trang Giới thiệu
Bài 42: Thiết kế trang gói dịch vụ
Bài 43: Sử dụng nhiều trang master thế nào
Bài 44: Tạo menu đa cấp cho việc chuyển đổi các trang wireframe
Bài 45: Tổng kết về thiết kế wireframe
Phần 7: Thiết kế thành phần Menu trong ADOBE MUSE.
Bài 46: Giới thiệu các thành phần UX
Bài 47: Cách thiết kế menu cố định khi cuộn chuột
Bài 48: Cách thiết kế menu cố định trái và phải
Phần 8: Thiết kế hiệu ứng tương tác cuộn chuột trên ADOBE MUSE
Bài 49: Cách thiết kế hiệu ứng tương tác khi cuộn chuột
Bài 50: Áp dụng scroll UX cho bài tập thực tế
Phần 9: Thể hiện hiệu ứng FIX BACKGROUND và LIGHTBOX trên ADOBE MUSE
Bài 51: Thiết kế hiệu ứng fix background
Bài 52: Thiết kế hiệu ứng lightbox
Phần 10: Giới thiệu về thiết kế RESPONSIVE trong ADBOE MUSE qua bài thực hành.
Bài 53: Thiết kế thành UI-UX - Thiết kế responsive trong Adobe Muse 2017
Bài 54: Thiết kế responsive - phương pháp số 1
Bài 55: Thiết kế responsive - phương pháp số 2 - Adaptive
Phần 11: Phương pháp thiết kế menu RESPONSIVE trong MUSE.
Bài 56: Thiết kế menu responsive - phần 1
Bài 57: Thiết kế menu responsive - phần 2
Bài 58: Thiết kế menu responsive - phần 3
Phần 12: Phương pháp thiết kế hiệu ứng trượt trong ADOBE MUSE
Bài 59: Thiết kế hiệu ứng trượt của landing page thế nào
Bài 60: Thực hành thiết kế hiệu ứng trượt cho landing page - phần 1
Bài 61: Thực hành thiết kế hiệu ứng trượt cho landing page - phần 2
Phần 13: Thiết kế hiệu ứng tương tác kiểu HOVER bằng GRAPHIC STYLE TRONG MUSE.
Bài 62: Thiết kế các hiệu ứng tương tác kiểu hover
Bài 63: Thực hành với graphic style trong Muse
Bài 64: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox - P1
Bài 65: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox - P2
Bài 66: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox - P3
Bài 67: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox - P4
Phần 14: Hiệu ứng tương tác nâng cao qua bài tập thực hành.
Bài 68: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao - Phần 1
Bài 69: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao - Phần 2
Bài 70: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao - Phần 3
Bài 71: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao - Phần 4
Bài 72: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao - Phần 5
Bài 73: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao - Phần 6
Phần 15: Kết nối ADOBE PHOTOSHOP và ADOBE MUSE CC 2017.
Bài 74: Kết nối Photoshop CC 2017 và Adobe Muse CC 2017
Bài 75: Áp dụng thiết kế banner với photoshop và muse
Phần 16: Thực hành với các tính năng thiết kế UX sẵn có trong MUSE.
Bài 76: Cách cài đặt widget trong muse - Áp dụng thiết kế background video
Bài 77: Giới thiệu phương pháp thiết kế slide show không cần widget
Bài 78: Thiết kế google map và youtube trên Muse thế nào
Phần 17: Thực hành ADOBE MUSE CC 2017 qua project thực tế.
Bài 79: Giới thiệu project web nội thất và các kiến thức cần sử dụng
Bài 80: Getstarted
Bài 81: Thiết kế menu và logo
Bài 82: Thiết kế UX cho menu - P1
Bài 83: Thiết kế UX cho menu - P2
Bài 84: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang - Phần 1
Bài 85: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang - Phần 2
Bài 86: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang - Phần 3
Bài 87: Thiết kế hiệu ứng slide trượt ngang - Phần 4
Bài 88: Thiết kế khối dịch vụ bằng cách sử dụng icon font
Bài 89: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover - Phần 1
Bài 90: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover - Phần 2 - Sử dụng photoshop hỗ trợ Muse
Bài 91: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover - Phần 3
Bài 92: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover - Phần 4
Bài 93: Thiết kế khối sản phẩm với UX lightbox và Hover - Phần 5
Bài 94: Thiết kế phần dịch vụ
Bài 95: Thiết kế phần hiệu ứng slide cảm nhận khách hàng
Bài 96: Thiết kế phần nút và nội dung slide
Bài 97: Thiết kế hiệu ứng trượt
Bài 98: Thiết kết UX cho khối team member
Bài 99: Thiết kế hiệu ứng Tab
Bài 100: Hướng dẫn hoàn thiện thiết kế UI-UX cho website nội thất
Bài 101: Tổng kết về Adobe Muse và giới thiệu phần quản trị website Muse với Wordpress
Phần 18: Giới thiệu và cài đặt ADOBE EXPERIENCE CC 2017.
Bài 102: Giới thiệu ADOBE XD CC 2017
Bài 103: Cài đặt Adobe Xd
Phần 19: Làm quen với ADOBE EXPERIENCE CC 2017 qua bài thực hành.
Bài 104: Không gian làm việc của adobe xd cc 2017
Bài 105: Bài tập đầu tiên về Adobe XD cc 2017
Phần 20: Thiết kế ứng dụng trên ADOBE EXPERIENCE CC.
Bài 106: Bài tập 2 . Thực hành sử dụng Adobe XD Prototype trên giao diện iphone 7
Bài 107: Thực hành thiết kế giao diện App cho ipad Pro
Bài 108: Thiết kế giao diện trang chi tiết
Bài 109: Thực hành với Prototype
Bài 110: Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên với Adobe XD
Bài 111: Upload và tạo link trực tuyến cho ứng dụng thiết kế trong Adobe XD
Phần 21: Thiết kế ứng dụng đọc tên trên ADOBE EXPRIENCE CC.
Bài 112: Giới thiệu bài tập 3 . thiết kế App đọc tin trên iphone
Bài 113: Vẽ phần Top của ứng dụng
Bài 114: Thiết kế phần slide cho banner
Bài 115: Sử dụng Repeat grid thiết kế phần giao diện đọc tin
Bài 116: Sử dụng Scroll cho thiết kế phần giao diện đọc tin
Bài 117: Xử lý phân trang bằng Repeat Grid
Bài 118: Thiết kế footer
Bài 119: thiết kế thanh tìm kiếm
Bài 120: Cách sử dụng font awesome cho tất cả icon trong Adobe xd
Bài 121: Thiết kế menu chi tiết cho ứng dụng
Bài 122: Xử lý phần điều hướng cho Menu bằng prototype
Bài 123: Thiết kế giao diện trang chi tiết đọc tin
Bài 124: Thiết kế giao diện trang chi tiết đọc tin - Phần 2
Bài 125: Điều hướng cho ứng dụng bằng prototype
Bài 126: Xuất bản App.
Link :
https://drive.google.com/drive/folders/18XpYZQ9OlVwqSihrH4JWiEY1wePSluHl?usp=sharing
Link GoogleDrive :
https://drive.google.com/drive/folders/17NLN1yUjBP5Ze54tpjks9g1vcb-nGs5Y?usp=sharing
Link sao lưu khi bị lỗi :
https://drive.google.com/drive/folders/1UzrHMWwxV8jrFTiV0tuLifBzAQ-Pzfwn?usp=sharing

Và :
https://drive.google.com/drive/folders/1PbZn_AKlUxpgYa3aHE5ExHAY2r-U7NjZ
  • Nếu link tải có vấn đề . Mong các bạn báo về 0934.363.833 ( Zalo,Viber ) để www.KeyBanQuyen.XYZwww.KingSoft.xyz sửa trong vòng 24h. Xin Cám Ơn.
  • 1 số tài liệu chúng tôi thu phí tượng trưng để dùng cho việc duy trì Account lưu trữ Vĩnh Viễn và VPS để quá trình Upload, Fix Link nhanh nên rất mong QUÝ VỊ CẢM THÔNG. 99% các tài liệu,phần mềm trên Website vẫn là MIỄN PHÍ. Xin Cám Ơn. 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?