Ebook và Video bài giảng học CCNA từ cơ bản tới nâng cao. [ Lab tiếng Việt ] .

[tintuc]Đây là bộ sưu tập học chuyên sâu về CCNA trong đó kèm theo Ebook, Video LAB và phần bài tập. Tất cả là giáo trình tiếng Việt mới nhất. Do có cả từ cơ bản tới nâng cao vì vậy phù hợp với mọi đối tượng muốn bước chân vào thế giới của Cisco.
Ebook và Video bài giảng học CCNA từ cơ bản tới nâng cao. [ Lab tiếng Việt ]

Ebook và Video bài giảng học CCNA từ cơ bản tới nâng cao. [ Tiếng Việt ] .

Phần 1: Giới thiệu khóa học :

1 _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
00:03:20 Bài 1: Bài mở đầu
Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính.
28 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:05:53 Bài 2: Các thành phần cơ bản trên hệ thống mạng.
00:09:13 Bài 3: Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ của hệ thống mạng.
00:05:50 Bài 4: Các đặc điểm của hệ thống mạng.
00:07:01 Bài 5: Các loại mô hình Topology của hệ thống mạng.
Chương 3: Mô hình OSI và TCP IP.
45 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:09:56 Bài 6: Giới thiệu tổng quan mô hình OSI.
00:11:11 Bài 7: Giới thiệu chức năng của từng phân lớp trong mô hình OSI (Layer 1-4).
00:06:52 Bài 8: Giới thiệu chức năng của từng phân lớp trong mô hình OSI (Layer 5-7).
00:02:27 Bài 9: Giới thiệu tổng quan mô hình TCP IP.
00:07:24 Bài 10: Phân tích quá trình đóng gói Encapsulation và giải đóng gói Decapsulation.
00:07:02 Bài 11: Mối tương quan giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP.
Chương 4: Giao thức vận chuyển dữ liệu UDP và TCP.
29 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:04:58 Bài 12: Kích thước tối đa của một phân mảnh seqment.
00:08:45 Bài 13: Cơ chế hoạt động của UDP và TCP.
00:10:03 Bài 14: Cơ chế điều khiển luồng Flow Control trong giao thức TCP.
00:04:52 Bài 15: Tham số Port nguồn, Port đích trong UDP và TCP.
Chương 5: Công nghệ Ethernet LAN.
49 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:03:59 Bài 16: Tổng quan về công nghệ Ethernet sử dụng trên hệ thống mạng LAN.
00:02:16 Bài 17: Hướng dẫn xác định địa chỉ MAC của máy tính sử dụng hệ điều hành Window.
00:02:14 Bài 18: Phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trên hệ thống mạng LAN.
00:04:14 Bài 19: Cơ chế chuyển mạch của Ethernet Switch.
00:02:54 Bài 20: Các kiểu truyền thông trên hệ thống mạng LAN.
00:04:11 Bài 21: Cơ chế hoạt động của giao thức ARP phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC.
00:05:55 Bài 22: Phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các phân vùng mạng LAN.
00:05:24 Bài 23: Tìm hiểu cấu trúc của địa chỉ MAC.
00:02:44 Bài 24: Các tiêu chuẩn công nghệ Ethernet LAN.
00:03:51 Bài 25: Tìm hiểu Broadcast Domain trên hệ thống mạng Ethernet LAN.
00:04:23 Bài 26: Cơ chế truyền Half Duplex và Full Duplex trên mạng Ethernet LAN.
00:03:17 Bài 27: Tìm hiểu Collision Domain và cơ chế tránh đụng độ CSMA CD trên mạng LAN.
00:04:00 Bài 28: Xác định số lượng Collision Domain và Broadcast Domain trên mạng LAN.
Chương 6: Chia mạng con Subnet và quy hoạch IPv4.
81 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:02:41 Bài 29: Tổng quan về địa chỉ IP và cấu trúc của địa chỉ IPv4.
00:04:20 Bài 30: Tổng quan về các lớp địa chỉ IPv4.
00:03:12 Bài 31: Hướng dẫn chuyển đổi từ Prefix Length thành Subnet Mask.
00:05:45 Bài 32: Hướng dẫn chuyển đổi IPv4 từ nhị phân thành thập phân.
00:04:04 Bài 33: Hướng dẫn chuyển đổi Octet của IPv4 từ thập phân thành nhị phân.
00:09:52 Bài 34: Chức năng của địa chỉ mạng Network và địa chỉ Broadcast.
00:11:33 Bài 35: Nguyên tắc chia một mạng lớn thành nhiều lớp mạng nhỏ.
00:10:58 Bài 36: Số lượng mạng con Subnet và địa chỉ IP sau khi chia nhỏ lớp mạng.
00:14:35 Bài 37: Hướng dẫn quy hoạch IP cho hệ thống mạng.
00:04:37 Bài 38: Phân biệt địa chỉ Public IP và Private IP.
00:09:18 Bài 39: Hướng dẫn đặt IPv4 cho máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.
Chương 7: Cáp đồng Ethernet LAN.
14 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
00:02:19 Bài 40: Phân biệt cáp UTP và cáp chống nhiễu điện từ STP.
00:05:26 Bài 41: Khảo sát các đặc điểm của chuẩn cáp đồng Ethernet LAN.
00:06:16 Bài 42: Phân biệt cáp thẳng Straight-Through và cáp chéo Cross-Over.
Chương 8: Cấu hình cơ bản trên Cisco Router.
133 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:03:04 Bài 43: Khởi động và kết nối vào giao diện cấu hình bằng dòng lệnh của thiết bị.
00:09:36 Bài 44: Khảo sát các chế độ dòng lệnh của thiết bị.
00:08:34 Bài 45: Thiết lập mật khẩu Console và mật khẩu Enable trên thiết bị.
00:03:51 Bài 46: Tính năng tự động đăng xuất Exec-Timeout trên kết nối Console.
00:10:17 Bài 47: Khai báo địa chỉ IP trên các cổng giao tiếp của thiết bị.
00:05:40 Bài 48: Khai báo địa chỉ IP trên Cisco Switch.
00:05:59 Bài 49: Tính năng chống trôi dòng lệnh Logging Synchronous.
00:06:15 Bài 50: Tính năng phân giải tên miền ip domain-lookup.
00:08:05 Bài 51: Lưu cấu hình và khởi động lại thiết bị.
00:03:30 Bài 52: Xóa cấu hình và khởi động lại thiết bị.
00:09:09 Bài 53: Tính năng mã hóa mật khẩu trong file cấu hình.
00:10:03 Bài 54: Lưu cấu hình của thiết bị lên TFTP Server.
00:06:57 Bài 55: Lưu cấu hình của thiết bị lên FTP Server.
00:05:27 Bài 56: Lưu hệ điều hành IOS của thiết bị lên TFTP Server.
00:01:56 Bài 57: Lưu hệ điều hành IOS của thiết bị lên FTP Server.
00:09:49 Bài 58: Hướng dẫn Crack mật khẩu trên Cisco Router.
00:09:59 Bài 59: Hướng dẫn khôi phục hệ điều hành IOS trên Cisco Router.
00:10:13 Bài 60: Giao thức phát hiện thiết bị láng giềng CDP trên thiết bị Cisco.
00:04:43 Bài 61: Giao thức phát hiện thiết bị láng giềng LLDP trên các thiết bị mạng.
Chương 9: Kỹ thuật Telnet cấu hình thiết bị từ xa.
42 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:08:40 Bài 62: Cấu hình cơ bản.
00:03:32 Bài 63: Thay đổi hoặc gỡ bỏ mật khẩu Telnet.
00:03:25 Bài 64: Cấu hình xác thực bằng Username và Password.
00:05:32 Bài 65: Cấu hình Telnet không cần đăng nhập mật khẩu.
00:07:44 Bài 66: Tính năng Configuration Lock chỉ cho phép một người cấu hình thiết bị.
00:08:02 Bài 67: Thay đổi Port dịch vụ Telnet.
00:04:42 Bài 68: Hướng dẫn sử dụng Wireshark bắt mật khẩu telnet.
Chương 10: Kỹ thuật AAA hỗ trợ xác thực và phân quyền Telnet trên thiết bị.
46 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:06:24 Bài 69: Xác thực Authentication.
00:09:59 Bài 70: Phân quyền Authorization.
00:05:37 Bài 71: Nhật ký truy nhập mạng Accounting.
00:07:06 Bài 72: Login Block-For giới hạn số lần Telnet thất bại.
00:08:26 Bài 73: Xác thực Telnet bằng RADIUS Server.
00:08:09 Bài 74: Kỹ thuật SSH cấu hình thiết bị từ xa.
Chương 11: Định tuyến tĩnh Static Route..
62 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
00:07:26 Bài 75: Tổng quan về kỹ thuật định tuyến
00:13:05 Bài 76: Cơ chế hoạt động của định tuyến
00:06:18 Bài 77: Cấu hình định tuyến tĩnh trên Cisco Router
00:06:20 Bài 78: Cấu hình Default Route trên Cisco Router
00:08:12 Bài 79: Cơ chế Proxy ARP trong định tuyến
00:02:27 Bài 80: Cấu hình cân bằng tải Load Balancing trên Cisco Router
00:05:02 Bài 81: Điều hướng lưu lượng bằng cách hiệu chỉnh AD của Static Route
00:12:45 Bài 82: Tối ưu định tuyến bằng kỹ thuật Summary
Chương 12: Giao thức kiểm tra kết nối mạng ICMP.
26 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:04:55 Bài 83: Bản tin Echo Request và Echo Reply của ứng dụng Ping.
00:09:58 Bài 84: Bản tin TTL Expired In Transit [www.KeyBanQuyen.VN] của ứng dụng Ping.
00:03:54 Bài 85: Cơ chế hoạt động Tracert trên PC và Traceroute trên Cisco Router.
00:04:26 Bài 86: Bản tin Destination Unreachable của ứng dụng Ping.
00:02:52 Bài 87: Bản tin Request Timeout của ứng dụng Ping.
Chương 13: Công nghệ VLAN ảo hóa Switch.
11 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:04:44 Bài 88: Tổng quan về VLAN.
00:05:54 Bài 89: Cấu hình VLAN trên Cisco Switch.
Chương 14: Công nghệ Trunk kết nối giữa các Switch.
36 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:05:51 Bài 90: Tổng quan về đường Trunk.
00:06:25 Bài 91: Cấu hình kết nối Trunk trên Cisco Switch.
00:03:54 Bài 92: Hiệu chỉnh Native VLAN trên đường Trunk.
00:03:15 Bài 93: Giải pháp mở rộng VLAN nếu thiếu Port trên Switch.
00:03:08 Bài 94: Giao thức DTP tự động thiết lập kết nối Trunk giữa các Switch.
00:13:35 Bài 95: Giao thức VTP đồng bộ hóa thông tin VLAN giữa các Switch.
Chương 15: Định tuyến giữa các VLAN.
29 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:09:15 Bài 96: Giải pháp Router on a Stick trên Cisco Router.
00:07:50 Bài 97: Giải pháp SVI trên Switch Layer 3.
00:04:33 Bài 98: Cấu hình định tuyến trên Switch Layer 3.
00:06:52 Bài 99: Cấu hình DHCP Server trên Switch Layer 3.
Chương 16: Giao thức cấp IP động DHCP.
29 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:07:02 Bài 100: Cơ chế hoạt động
00:07:02 Bài 101: Cấu hình DHCP Server trên Cisco Router.
00:03:50 Bài 102: Cấp IP cố định cho thiết bị bằng DHCP Server.
00:04:30 Bài 103: Cấu hình chức năng DHCP Relay chuyển tiếp lưu lượng xin IP.
00:02:18 Bài 104: Cấu hình chức năng DHCP Client trên Cisco Router.
00:04:43 Bài 105: Khắc phục sự cố Conflict IP trên DHCP Server.
Chương 17: Giao thức STP chống Loop.
49 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:03:40 Bài 106: Tổng quan mô hình thiết kế hạ tầng mạng 3 phân lớp
00:04:40 Bài 107: Nguyên nhân xảy ra Loop trên hạ tầng mạng
00:03:28 Bài 108: Cơ chế chống Loop của công nghệ STP
00:07:33 Bài 109: Chức năng của Root Bridge và vai trò Port Role của các Port trong STP.
00:07:58 Bài 110: Nguyên tắc xác định Root Bridge và Root Port trong STP.
00:04:37 Bài 111: Nguyên tắc xác định Designated Port và Alternated Port trong STP.
00:09:53 Bài 112: Khảo sát tính năng PortFast và các trạng thái Port State trong STP.
00:07:20 Bài 113: Giải pháp cân bằng tải lưu lượng của PVST+ trên các Cisco Switch.
Chương 18: Công nghệ dự phòng kết nối EtherChannel.
14 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
00:02:20 Bài 114: Tổng quan về giải pháp Link Aggregation Group.
00:04:01 Bài 115: Cấu hình EtherChannel bằng phương thức thủ công.
00:03:04 Bài 116: Cấu hình EtherChannel bằng giao thức LACP hoặc PAgP.
00:04:29 Bài 117: Cấu hình EtherChannel hoạt động ở chế độ Layer 3.
Chương 19: Công nghệ dự phòng Gateway HSRP.
21 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:02:32 Bài 118: Tổng quan về công nghệ.
00:04:32 Bài 119: Nguyên tắc bầu chọn Active và Standby Router.
00:10:20 Bài 120: Giải pháp cân bằng tải trong HSRP.
00:03:29 Bài 121: Cơ chế Track giám sát trạng thái Port trong HSRP.
Chương 20: Kỹ thuật bảo mật PortSecurity lọc địa chỉ MAC.
34 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:02:42 Bài 122: Tổng quan về công nghệ.
00:04:24 Bài 123: Phương thức xử lý Port vi phạm.
00:04:01 Bài 124: Phương thức tự động cập nhật MAC hợp lệ.
00:06:03 Bài 125: Quản lý và giám sát hạ tầng mạng tập trung bằng giải pháp Syslog.
00:05:05 Bài 126: Hiệu chỉnh thời gian trên các thiết bị mạng bằng giao thức NTP.
00:02:16 Bài 127: Quản lý và giám sát hạ tầng mạng tập trung bằng giải pháp SNMP.
00:02:04 Bài 128: Hướng dẫn cài đặt phần mềm PRTG Traffic Grapher trên Window 10.
00:07:22 Bài 129: Giám sát băng thông trên thiết bị bằng phần mềm PRTG Traffic Grapher.
Chương 21: Kiểm soát truy cập mạng bằng ACL trên Router.
46 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:05:48 Bài 130: Tổng quan về chức năng của ACL.
00:12:02 Bài 131: Đặc điểm của Standard và Extended ACL.
00:07:04 Bài 132: IP Preference và Wildcard Mask trong ACL.
00:06:49 Bài 133: Lựa chọn vị trí áp dụng ACL.
00:03:44 Bài 134: Khảo sát ACL cấm Telnet trên Cisco Router.
00:04:09 Bài 135: Named ACL trên Cisco Router.
00:04:38 Bài 136: Lọc lưu lượng theo thời gian Time-Range.
00:02:02 Bài 137: Phát hiện lưu lượng vi phạm bằng tính năng Log ACL.
Chương 22: Kỹ thuật PAT chuyển đổi IP Private thành IP Public trên Router biên.
14 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:08:20 Bài 138: Cơ chế hoạt động.
00:05:50 Bài 139: Cấu hình PAT trên Cisco Router.
Chương 23: Kỹ thuật NAT chuyển đổi địa chỉ IP dành cho Server.
13 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
00:02:55 Bài 140: Cơ chế hoạt động
00:04:30 Bài 141: Cấu hình Static NAT IP trên Cisco Router.
00:03:10 Bài 142: Cấu hình Static NAT IP và Port trên Cisco Router.
00:02:34 Bài 143: Tổng quan về các giao thức định tuyến động Dynamic Routing Protocol.
Chương 24: Giao thức định tuyến động RIP.
35 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
Chương 25: Giao thức định tuyến động EIGRP.
48 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
00:02:32 Bài 153: Tổng quan về giao thức.
00:10:21 Bài 154: Cấu hình giao thức EIGRP trên Cisco Router.
00:05:01 Bài 155: Hello Timer và Dead Timer.
00:02:48 Bài 156: Cơ chế tóm tắt địa chỉ Auto Summary.
00:02:37 Bài 157: Quảng bá Default Route trong EIGRP.
00:08:00 Bài 158: Hiệu chỉnh Metric bằng Delay và Bandwidth.
00:04:09 Bài 159: Quá trình bầu chọn Successor và Feasible Successor.
00:06:27 Bài 160: Hiệu chỉnh Variance cân bằng tải theo tỷ lệ.
00:06:22 Bài 161: Điều kiện thiết lập Neighbor trong EIGRP.
Chương 26: Giao thức định tuyến động OSPF.
50 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
00:03:45 Bài 162: Tổng quan về giao thức.
00:08:57 Bài 163: Cấu hình giao thức OSPF trên Cisco Router.
00:03:25 Bài 164: Area trong giao thức OSPF.
00:04:03 Bài 165: Quảng bá Default Route trong OSPF.
00:05:26 Bài 166: Hiệu chỉnh Metric trong OSPF.
00:03:24 Bài 167: Hiệu chỉnh Router-ID trong OSPF.
00:05:20 Bài 168: Hello Timer và Dead Timer trong OSPF.
00:04:55 Bài 169: Điều kiện thiết lập Neighbor trong OSPF.
00:02:56 Bài 170: Network Type Point-to-Point và Broadcast Multiaccess.
00:07:52 Bài 171: Tiến trình bầu chọn DR và BDR trong OSPF.
Chương 27: Giao thức định tuyến động BGP.
55 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
00:02:15 Bài 172: Tổng quan về giao thức.
00:10:22 Bài 173: Cấu hình giao thức BGP trên Cisco Router.
00:06:11 Bài 174: Quảng bá các Route trong giao thức BGP.
00:07:02 Bài 175: Mối quan hệ eBGP và iBGP.
00:06:52 Bài 176: Nguyên tắc đồng bộ IGP Synchronization trong BGP.
00:03:07 Bài 177: Tổng quan về kỹ thuật Redistribute.
00:05:39 Bài 178: Redistribute các Route vào miền định tuyến EIGRP.
00:07:01 Bài 179: Redistribute các Route vào miền định tuyến OSPF.
00:06:24 Bài 180: Lập trình điều kiện định tuyến bằng kỹ thuật IP SLA.
Chương 28: Công nghệ mạng WAN.
27 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
00:07:59 Bài 181: Tổng quan về các công nghệ mạng WAN.
00:10:50 Bài 182: Công nghệ PPP trên Serial Interface.
00:07:57 Bài 183: Công nghệ PPPoE trên Modem.
Chương 29: Công nghệ mạng riêng ảo VPN.
16 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:03:51 Bài 184: Tổng quan về VPN.
00:11:56 Bài 185: Kỹ thuật GRE VPN trên Cisco Router.
Chương 30: Tìm hiểu công nghệ IPv6 thế hệ tiếp theo.
41 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
00:02:37 Bài 186: Tổng quan về IPv6.
00:03:23 Bài 187: Quy tắc rút gọn địa chỉ IPv6.
00:11:04 Bài 188: Phân loại địa chỉ IPv6.
00:02:23 Bài 189: Cơ chế EUI-64 tự động phát sinh 64 bit Interface ID.
00:03:57 Bài 190: Gán địa chỉ IPv6 trên hệ điều hành Window.
00:05:36 Bài 191: Cơ chế cấp IPv6 tự động SLAAC và DHCP.
00:05:20 Bài 192: Cấu hình định tuyến IPv6 trên Cisco Router.
00:07:03 Bài 193: Các giải pháp IPv6 Tunnel.
Chương 31: Công nghệ mạng không dây WLAN.
22 phút _[ www.KeyBanQuyen.VN ]
00:04:01 Bài 194: Tổng quan về mạng không dây và Access Point.
00:07:53 Bài 195: Các đặc điểm của môi trường mạng không dây.
00:07:32 Bài 196: Các bước cấu hình Access Point.
00:02:11 Bài 197: Tính năng Roaming trên Access Point.
Chương 32: Giới hạn băng thông bằng kỹ thuật QoS.
7 phút_[ www.KeyBanQuyen.VN ].
00:02:15 Bài 198: Tổng quan công nghệ Policing và Shaping.
00:04:45 Bài 199: Cấu hình chính sách Policing và Shaping trên Cisco Router.

Phần 2 : Kỹ thuật quản trị an ninh mạng Cisco CCNA Security.

Bài số 1 : Lời giới thiệu.
Bài số 2 :Cách dùng Packet Tracer 7.0.
Bài số 3 : Cấu hình xác thực giao thức định tuyến OSPF.
Bài số 4 : Cấu hình đồng bộ thời gian bằng giao thức NTP.
Bài số 5 : Cấu hình ghi nhật ký trên Syslog Server.
Bài số 6 : Cấu hình giao thức truy cập từ xa SSH
Bài số 7 : Cách cấu hình xác thực cục bộ trên thiết bị
Bài số 8 : Cách cấu hình xác thực tập trung trên server.
Bài số 9 : Các kỹ thuật điều khiển truy cập (Tình huống 1).
Bài số 10 : Các kỹ thuật điều khiển truy cập (Tình huống 2).
Bài số 11 : Cấu hình IP ACL để ngăn chặn tấn công
Bài số 12 : Cấu hình IPv6 ACL.
Bài số 13 : Cấu hình Zone-Based Policy Firewall.
Bài số 14 : Tìm hiểu hệ thống ngăn chặn xâm nhập mạng.
Bài số 15 : Cấu hình hệ thống ngăn chặn xâm nhập.
Bài số 16 : Cách bảo vệ STP và Port Security.
Bài số 17 : Các kỹ thuật sử dụng VLAN an toàn.
Bài số 18 : Tìm hiểu mạng riêng ảo VPN.
Bài số 19 : Cách cấu hình mạng riêng ảo VPN.
Bài số 20 : Giới thiệu tường lửa Cisco ASA.
Bài số 21 : Cấu hình tường lửa Cisco ASA.
Bài số 22 :Bài Lab tổng hợp (Phần 1).
Bài số 23 :Bài Lab tổng hợp (Phần 2).
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.xyz
Link tải  1     Hoặc    Link Tải 2      (4VIP)

Hoặc Link :

Phần cơ bản : 
https://drive.google.com/drive/folders/1QDSzjY5gqGUfPpBUNE32O0_TIqWG1Fb3

https://drive.google.com/drive/folders/18e-OavtDBmHpYps2Nl0zfj7OM7ynWTtR

Phần Nâng cao : https://drive.google.com/drive/folders/1JlRF68f_JMnJ4mn9MnDqjFYpUsRhAtbj

9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ...tiền tỉ tại đây


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).

Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , [/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?