Video giáo trình tiếng Việt học thiết kế sản phẩm NX CAD Design .

[tintuc]
Phần mềm NX được phát triển bởi Siemens PLM Software, NX là giải pháp tổng thể CAD/CAM/CAE linh hoạt, tối ưu và có tính đồng bộ cao. Giúp các doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong việc cải thiện chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, và có thể tối ưu hóa những dữ liệu thiết kế cũ. NX liên tục đổi mới, trên con đường phát triển để trở thành tam đại CAD/CAM ( NX, PTC – Creo, Catia), Siemens đã sát nhập thêm I-Deas giúp NX vươn lên và đứng đầu trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE ngày nay, NX không chỉ đứng đầu về mặt công nghệ (giải pháp công nghệ) mà còn đứng đầu về số lượng license cấp phép hiện nay. Vì vậy khi ứng dụng tốt phần mềm chúng ta sẽ có lợi thế làm việc cho những tập đoàn lớn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ …
Video giáo trình tiếng Việt học thiết kế sản phẩm NX CAD Design .

Video giáo trình tiếng Việt học thiết kế sản phẩm NX CAD Design .

Bài 01. Giới thiệu nhóm lệnh Thiết kế mô hình khung dây NX SKETCH.mp4.mp4
Bài 02. Point - Tạo một điểm nhấn.mp4.mp4
Bài 03. Point Set - Tạo một dãy tập hợp điểm.mp4.mp4
Bài 04. Line - Tạo đường thẳng.mp4.mp4
Bài 05. Arc_Circle - Tạo cung tròn, đường tròn.mp4.mp4
Bài 06. Trim Curve - Cắt xén đường.mp4.mp4
Bài 07. Curve Length - Kéo dài đường.mp4.mp4
Bài 08. Ứng dụng chọn đường cho tạo khối bằng cách quét biên dạng theo đường dẫn.mp4.mp4
Bài 09. Giới thiệu nhóm lệnh Thiết kế 3D Modeling & Tạo khối nhanh.mp4.mp4
Bài 10. Đùn khối. Chọn biên dạng, chọn hướng đùn.mp4.mp4
Bài 11. Đùn khối. Giới hạn tạo khối, tương tác với khối khác.mp4.mp4
Bài 12. Đùn khối. Tạo mặt nghiêng từ khối đùn Draft Project.mp4.mp4
Bài 13. Đùn khối. Tạo phần bù cho biên dạng đùn Offset.mp4.mp4
Bài 14. Tạo khối tròn xoay.mp4.mp4
Bài 15.  Bài tập ứng dụng Extrude.
Bài 16. Bài tập ứng dụng Revolve.mp4.mp4
Bài 17. Block - Tạo khối hình hộp chữ nhật.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 18. Cylinder - Tạo khối hình trụ.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 19. Cone - Tạo khối hình nón.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 20. Sphere - Tạo khối hình cầu.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 21. Boss - Tạo khối trụ, khối nón trên một mặt phẳng.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 22. Pocket/Pad - Tạo hốc, tạo khối trên một mặt phẳng .
Bài 23.  Slot - Tạo rãnh trên bề mặt phẳng.
Bài 24. Groove - Tạo rãnh trên bề mặt tròn xoay.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 25. Rib - Tạo gân tăng cứng.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 26. Bài tập ứng dụng tạo khối nhanh.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 27.Swept - Tạo khối, mặt bằng cách quét biên dạng theo đường dẫn.
Bài 28. Variational sweep - Tạo hình dạng bằng cách quét biên dạng ngang theo một đường dẫn.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 29. Sweep Along Guide - Tạo khối bằng cách quét biên dạng theo đường dẫn.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 30.Tube - Tạo khối bằng cách quét biên dạng đường tròn theo đường dẫn.
Bài 31. Swept Volume - Trừ khối, hợp khối bằng cách quét một khối theo đường dẫn.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 32.Bài tập ứng dụng tạo khối, mặt bằng cách quét biên dạng theo đường dẫn.
Bài 33. Giới thiệu Nhóm lệnh hiệu chỉnh, cắt xén đối tượng.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 34. Hole - Tạo lỗ trên sản phẩm.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 35. Bài tập ứng dụng tạo lỗ.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 36. Threads - Tạo ren cho khối trụ.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 37. Draft - Tạo mặt nghiêng cho sản phẩm.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 38. Shell - Tạo thành mỏng cho sản phẩm.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 39. Trim Body - Cắt khối theo bề mặt.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 40. Offset Face - Bù một khoảng sai lệch cho mặt của khối.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 41. Thicken - Thêm bề dày cho bề mặt.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 42.Giới thiệu Nhóm lệnh tạo góc bo, vát cạnh đối tượng
Bài 43.Edge Blends - Tạo một góc bo cho đối tượng.
Bài 44.Chamfers - Tạo cạnh vát cho đối tượng.
Bài 45.Bài tập ứng dụng bo góc, tạo cạnh vát cho sản phẩm.
Bài 46. Giới thiệu Nhóm lệnh sao chép đối tượng.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 47. Extract Geometry - Tạo ra một đối tượng mới từ sao chép đối tượng ban đầu.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 48. Split Body - Chia khối theo bề mặt.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 49. Scale Body - Phóng to, thu nhỏ khối.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 50. Mirror Feature - Đối xứng đối tượng theo lịch sử thiết kế.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 51. Mirror Face - Đối xứng đối tượng theo mặt.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 52. Mirror Geometry - Đối xứng đối tượng theo thành phần lựa chọn.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 53. Pattern Feature - Sao chép đối tượng theo lịch sử thiết kế.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 54. Pattern Face - Sao chép đối tượng theo mặt.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 55. Pattern Geometry - Sao chép đối tượng theo thành phần lựa chọn.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 56. Bài tập ứng dụng nhóm lệnh sao chép đối tượng.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 57. Giới thiệu Nhóm lệnh hiệu chỉnh lịch sử thiết kế.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 58. Editing Features - Thay đổi dữ liệu cho lệnh.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 59. Replacing Features - Thay đổi mặt chi tiết tới một mặt vị trí khác.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 60. Delete - Xóa một đối tượng.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 61. Reorder - Thay đổi thứ tự lệnh trong lịch sử thiết kế.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 62. Suppress,Unsuppress Features - Bỏ chọn, hiện lệnh trong lịch sử thiết kế.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 63. Giới thiệu Nhóm lệnh kiểm tra, mô phỏng quá trình thiết kế.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 64. Units, Subtract, Intersect - Cộng, Trừ, Giao khối.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 65. Materials - Tạo vật liệu cho chi tiết.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 66. Feature Replay - Mô phỏng lại quá trình thiết kế.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ]
Bài 67. Measure Bodies, Measure Face - Đo thể tích cho khối, diện tích cho mặt của sản phẩm.mp4 - [ www.KeyBanQuyen.VN ].
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.xyz
Khóa học có giá 150.000 VNĐ

 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).

Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , 
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?