Video học Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng [ Giáo trình tiếng Việt ]

[tintuc]
Video học Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng [ Giáo trình tiếng Việt ]

Video học Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng [ Giáo trình tiếng Việt ].

Nội dung khóa học :
 Phần 1: Quy định chung về thuế giá trị gia tăng
 Bài 1: Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng.
 Bài 2: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
 Bài 3: Người nộp thuế giá trị gia tăng.
 Bài 4: Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
 Bài 5: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT - Phần 1.
 Bài 6: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT - Phần 2.
 Bài 7: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
 Bài 8: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
 Bài 9: Bài trắc nghiệm 1.
 Phần 2: Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng.
 Bài 10: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
 Bài 11: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
 Bài 12: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 3.
 Bài 13: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 4.
 Bài 14: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 5.
  Bài 15: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 6.
 Bài 16: Thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 Bài 17: Bài trắc nghiệm 2
 Phần 3: Phương pháp tính thuế GTGT.
 Bài 18: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng.
 Bài 19: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu.
 Bài 20: Phương pháp tính thuế khấu trừ.
 Bài 21: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
 Bài 22: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
 Bài 23: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
 Bài 24: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 1 .
Bài 25: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 2.
 Bài 26: Lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT.
 Bài 27: Bài trắc nghiệm 3.

 Phần 4: Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp.
 Bài 28: Khấu trừ thuế GTGT khi bị khống chế giá trị khấu trừ.
  Bài 29: Khấu trừ thuế GTGT với HHDV cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo.
 Bài 30: Khấu trừ thuế GTGT với khi nhận góp vốn bằng tài sản.
 Bài 31: Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế.
 Bài 32: Khấu trừ thuế GTGT khi sai thuế suất qua thanh tra.
 Bài 33: Khấu trừ thuế GTGT khi ủy quyền nhận hóa đơn.
 Bài 34: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp hàng hóa bị mất, thiếu, hao hụt, hết date, thiên tai, hỏa hoạn.
 Bài 35: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp HHDV phục vụ phúc lợi.
 Bài 36: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp nhận hóa đơn sai thời điểm.
 Bài 37: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp nhận hóa đơn của DN bị đóng mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh.
 Bài 38: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn.
 Bài 39: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào dùng chung cuối năm.
 Bài 40: Một số trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT .
Bài 41: Phân biệt HHDV không chịu thuế, không tính thuế và thuế suất 0% .
 Bài 42: Bài trắc nghiệm 4.

 Phần 5: Kê khai thuế giá trị gia tăng.
 Bài 43: Khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính.
 Bài 44: Khai thuế GTGT đối với người nộp thuế có cơ sở sản xuất trực thuộc.
 Bài 45: Quy định chung về khai thuế GTGT của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh.
 Bài 46: Các trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh.
  Bài 47: Khai thuế GTGT với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.
 Bài 48: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
 Bài 49: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
 Bài 50: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
 Bài 51: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 2
 Bài 52: Bài trắc nghiệm 5.

 Phần 6: Thực hành kê khai thuế giá trị gia tăng.
 Bài 53: Nguyên tắc kê khai thuế giá trị gia tăng lần đầu .
Bài 54: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT - Phần 1.
 Bài 55: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT - Phần 2.
 Bài 56: Hiểu về các phụ lục của tờ khai thuế GTGT.
 Bài 57: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 1.
 Bài 58: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 2.
 Bài 59: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 3.
 Bài 60: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 1.
 Bài 61: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 2.
 Bài 62: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 3.
 Bài 63: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 4.
 Bài 64: Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng trên HTKK Excel.
 Bài 65: Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT - Phương pháp khấu trừ.
 Bài 66: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 1.
 Bài 67: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 2.
 Bài 68: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 3.
 Bài 69: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 4 .
 Bài 70: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 5.
 Bài 71: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 6.
 Bài 72: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 7.
 Bài 73: Kết luận chung về kê khai bổ sung thuế GTGT khấu trừ.
 Bài 74: Bài trắc nghiệm 6.
 Bài 75: Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.
 Bài 76: Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.xyz
Theo dõi và LIKE FANPAGE để được nhiều bài viết bổ ích và thú vị hợn : https://www.facebook.com/keybanquyen.0934363833
[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?