Video học Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng [ Giáo trình tiếng Việt ]

[tintuc]
Video học Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng [ Giáo trình tiếng Việt ]

Video học Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng [ Giáo trình tiếng Việt ].

Nội dung khóa học :
 Phần 1: Quy định chung về thuế giá trị gia tăng
 Bài 1: Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng.
 Bài 2: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.
 Bài 3: Người nộp thuế giá trị gia tăng.
 Bài 4: Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
 Bài 5: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT - Phần 1.
 Bài 6: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT - Phần 2.
 Bài 7: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
 Bài 8: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
 Bài 9: Bài trắc nghiệm 1.
 Phần 2: Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng.
 Bài 10: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
 Bài 11: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
 Bài 12: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 3.
 Bài 13: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 4.
 Bài 14: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 5.
  Bài 15: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 6.
 Bài 16: Thuế suất thuế giá trị gia tăng.
 Bài 17: Bài trắc nghiệm 2
 Phần 3: Phương pháp tính thuế GTGT.
 Bài 18: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng.
 Bài 19: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu.
 Bài 20: Phương pháp tính thuế khấu trừ.
 Bài 21: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
 Bài 22: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
 Bài 23: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng.
 Bài 24: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 1 .
Bài 25: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 2.
 Bài 26: Lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT.
 Bài 27: Bài trắc nghiệm 3.

 Phần 4: Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp.
 Bài 28: Khấu trừ thuế GTGT khi bị khống chế giá trị khấu trừ.
  Bài 29: Khấu trừ thuế GTGT với HHDV cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo.
 Bài 30: Khấu trừ thuế GTGT với khi nhận góp vốn bằng tài sản.
 Bài 31: Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế.
 Bài 32: Khấu trừ thuế GTGT khi sai thuế suất qua thanh tra.
 Bài 33: Khấu trừ thuế GTGT khi ủy quyền nhận hóa đơn.
 Bài 34: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp hàng hóa bị mất, thiếu, hao hụt, hết date, thiên tai, hỏa hoạn.
 Bài 35: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp HHDV phục vụ phúc lợi.
 Bài 36: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp nhận hóa đơn sai thời điểm.
 Bài 37: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp nhận hóa đơn của DN bị đóng mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh.
 Bài 38: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn.
 Bài 39: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào dùng chung cuối năm.
 Bài 40: Một số trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT .
Bài 41: Phân biệt HHDV không chịu thuế, không tính thuế và thuế suất 0% .
 Bài 42: Bài trắc nghiệm 4.

 Phần 5: Kê khai thuế giá trị gia tăng.
 Bài 43: Khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính.
 Bài 44: Khai thuế GTGT đối với người nộp thuế có cơ sở sản xuất trực thuộc.
 Bài 45: Quy định chung về khai thuế GTGT của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh.
 Bài 46: Các trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh.
  Bài 47: Khai thuế GTGT với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.
 Bài 48: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
 Bài 49: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 2.
 Bài 50: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 1.
 Bài 51: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 2
 Bài 52: Bài trắc nghiệm 5.

 Phần 6: Thực hành kê khai thuế giá trị gia tăng.
 Bài 53: Nguyên tắc kê khai thuế giá trị gia tăng lần đầu .
Bài 54: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT - Phần 1.
 Bài 55: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT - Phần 2.
 Bài 56: Hiểu về các phụ lục của tờ khai thuế GTGT.
 Bài 57: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 1.
 Bài 58: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 2.
 Bài 59: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 3.
 Bài 60: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 1.
 Bài 61: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 2.
 Bài 62: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 3.
 Bài 63: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 4.
 Bài 64: Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng trên HTKK Excel.
 Bài 65: Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT - Phương pháp khấu trừ.
 Bài 66: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 1.
 Bài 67: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 2.
 Bài 68: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 3.
 Bài 69: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 4 .
 Bài 70: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 5.
 Bài 71: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 6.
 Bài 72: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 7.
 Bài 73: Kết luận chung về kê khai bổ sung thuế GTGT khấu trừ.
 Bài 74: Bài trắc nghiệm 6.
 Bài 75: Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.
 Bài 76: Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT.......và hơn 30TB Film  tại đây   


Liên hệ để có Link tải :) Fee 150K. Khóa học tiếng Việt.


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).


Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ ,


[/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?