Khóa học Chứng nhận cơ sở hạ tầng doanh nghiệp CCIE Enterprise Infrastructure.

[tintuc]Chứng nhận cơ sở hạ tầng doanh nghiệp CCIE của Cisco là chứng nhận tiên tiến nhất và cập nhật nhất dành cho các chuyên gia Mạng. Vượt ra ngoài công nghệ của Cisco, CCIE EI mới kết hợp các quy trình từ nhiều tùy chọn mạng khác nhau để chuẩn bị cho các ứng cử viên cho các nhiệm vụ và vấn đề họ sẽ gặp phải trong thế giới thực.
CCI EI là gì?
Chứng nhận CCIE EI đang thay thế chứng nhận CCIE Routing & Switching v5.0 của Cisco và nắm bắt xu hướng kết nối ngày càng tăng giữa các lĩnh vực công nghệ được tách ra trước đây. Các kỹ sư mạng ngày nay đòi hỏi sự hiểu biết nhiều hơn về công việc được thực hiện bởi phần mềm và các đối tác phát triển của họ. Bằng cách làm việc song song và với phạm vi khả năng rộng hơn, các kỹ sư có thể tạo ra các mạng mạnh hơn, hiệu quả hơn.CCIE EI có phù hợp với bạn không?
Nếu bạn là một chuyên gia mạng muốn chuẩn bị cho các cơ hội việc làm ở cấp chuyên gia, CCIE EI là một công cụ vô giá. Là một trong những chứng chỉ được tôn trọng nhất trong toàn ngành, kiếm được CCIE EI giúp bạn trở thành người hiểu biết, có định hướng và là người dẫn đầu trong số các đồng nghiệp.
Khóa học Chứng nhận cơ sở hạ tầng doanh nghiệp CCIE Enterprise Infrastructure.

Danh sách LAB :
01-Introduction to CCIE Enterprise Infrastructure :
1 - Introduction_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Network Infrastructure Review_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Software Defined Infrastructure Review_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Transport Technologies & Solutions Review_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Infrastructure Security & Services Review_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Infrastructure Automation & Programmability Review_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - CCIE Enterprise Infrastructure Topology_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - CCIE Enterprise Infrastructure Topology-2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
02-Switched Campus :
1 - VLAN Technologies_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - VLAN Trunking Protocol (VTP)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - VLAN Trunking Protocol Version 3 (VTPv3)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - EtherChannel_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Spanning-Tree Protocol part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Spanning-Tree Protocol part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Spanning-Tree Protocol part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Optional Spanning-Tree Protocol Features_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Rapid Spanning-Tree Protocol (RSTP)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Multiple Spanning-Tree Protocol_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

03-Routing Concepts :
1 - Static Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Reliable Static Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Policy Based Routing (PBR)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Policy Based Routing (PBR)-2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

04-Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) : 
1 - EIGRP Classic Mode_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - EIGRP Stub Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - EIGRP Route Filtering_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - EIGRP IPv6 Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13-EIGRP IPv6_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - EIGRP Named Mode_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - EIGRP Classic Metric Calculation_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - EIGRP Wide Metric Calculaion_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - EIGRP Traffic Engineering & Unequal Cost Load Balancing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - EIGRP Authentication_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - EIGRP Summarization_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - EIGRP Traffic Engineering with Summarization_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - EIGRP over DMVPN_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

05-Open Shortest Path First (OSPF) :
1 - Open Shortest Path First (OSPF) Protocol & Operation Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - OSPF Summarization Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - OSPF Authentication_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - OSPF Authentication Enhancements_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - OSPF Route Filtering - Open Shortest Path First (OSPF)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - OSPF Single Area Configuration_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Troubleshooting OSPF Adjacencies_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - OSPF Areas & LSAs_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - OSPF Media Dependencies & Network Types_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Configuring OSPF Network Types_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - OSPF Virtual Links_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - OSPF Stub Areas_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - OSPF Path Selection_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

06-Border Gateway Protocol (BGP) :
1 - BGP Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - BGP Conditional Route Injection_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - BGP Bestpath Selection_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - BGP Traffic Engineering_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - BGP Traffic Engineering with Communities_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - BGP Aggregation Part-2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - BGP Aggregation_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - BGP Communities_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
16 - BGP Filtering_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Basic BGP Operations_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - BGP Peering Examples_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - iBGP vs. EBGP Peering Rules_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - iBGP Full Mesh_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - iBGP Scaling Techniques_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Configuring BGP Confederations_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - BGP Next-Hop Processing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - BGP NLRI Origination_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

07-Multiprotocol Label Switching (MPLS) :
1 - BGP Tunneling_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - MPLS PE-CE Routing with OSPF  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - MPLS PE-CE Routing with OSPF  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - MPLS PE-CE Routing with OSPF  Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - MPLS PE-CE Routing with OSPF  Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - MPLS Load-Balancing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - MPLS PE-CE Routing with BGP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - MPLS Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Label Distribution Protocol (LDP)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Virtual Routing & Forwarding Instances (VRFs)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - MPLS Layer 3 VPN Configuration  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - MPLS Layer 3 VPN Configuration  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - MPLS Layer 3 VPN Configuration  Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - MPLS Layer 3 VPN  Verification_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - MPLS Layer 3 VPN  Troubleshooting_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - MPLS PE-CE Routing with EIGRP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

08-Multicast :
1 - IPv4 Multicast Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - Layer 2 Multicast_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - PIM Sparse Mode  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - PIM Sparse Mode  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - PIM Sparse Mode  Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Troubleshooting Multicast RPF Failures_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Auto RP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Bootstrap Router (BSR)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Anycast & MSDP_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Source Specific Multicast (SSM)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Bidirectional PIM (BIDIR)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

09-Network Services : 
1 - First Hop Redundancy Protocols - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - IP SLA & Enhanced Object Tracking - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - Flexible Netflow - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - SNMP - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - System Logging - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - HSRP Configuration - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - VRRP Configuration - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - GLBP Configuration - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Network Time Protocol (NTP) - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - DHCP on Cisco IOS - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - DHCP on Cisco IOS - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Network Address Translation (NAT) - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - VRF Aware NAT - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - VRF Aware NAT on IOS XE - Network Services_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

10-Quality of Service (QoS) :
1 - QoS Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Hierarchical Queuing Framework (HQF) Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Classification & Marking_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Congestion Management_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Congestion Avoidance_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Traffic Shaping_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Traffic Policing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Per-Tunnel QoS for DMVPN_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

11-Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) :
1 - Dynamic Multipoint (DMVPN) VPN Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - DMVPN Phases 1,2,& 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - DMVPN Phases 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - DMVPN Phase 2 Configuration_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - DMVPN Phase 3 Configuration_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - BGP over DMVPN_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - DMVPN with IKEv1 IPsec_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - DMVPN with IKEv2 IPsec_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - FlexVPN Overview_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - DMVPN over FlexVPN_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

12-IPv6 Routing :
1 - IPv6 Addressing  Overview - IPv6 Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - IPv6 Routing  Overview - IPv6 Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - IPv6 Routing over DMVPN - IPv6 Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - EIGRPv6 - IPv6 Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - OSPFv3 - IPv6 Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - IPv6 BGP - IPv6 Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - IPv6 over MPLS - IPv6 Routing_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - IPv6 over MPLS - IPv6 Routing Part-2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

13-Network Security :
1 - AAA_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Control Plane Policing and Protection_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Switch Access Lists_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Port Based Traffic Control_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - IPv4 First Hop Security_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Private VLANs_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Router Security Features_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - IPv6 First Hop Security_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - IPv6 First Hop Security_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

14-Open Shortest Path First (OSPF) - Deep Dive :
1 - Troubleshooting OSPF Adjacencies - Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - Troubleshooting OSPF Advertisements - Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - Troubleshooting OSPF Advertisements - Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - Troubleshooting OSPF Advertisements - Part 5_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - Troubleshooting OSPF Path Selection - Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - Troubleshooting OSPF Path Selection - Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - Troubleshooting OSPF Path Selection - Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
16 - Troubleshooting OSPF Path Selection - Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Troubleshooting OSPF Adjacencies - Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Troubleshooting OSPF Adjacencies - Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Troubleshooting OSPF Adjacencies - Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Troubleshooting OSPF Adjacencies - Part 5_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Troubleshooting OSPF Advertisements - Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Troubleshooting OSPF Adjacencies - Part 6_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Troubleshooting OSPF Adjacencies - Part 7_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Troubleshooting OSPF Adjacencies - Part 7_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Troubleshooting OSPF Advertisements - Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

15-Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) - Deep Dive :
1 - Troubleshooting EIGRP Adjacencies - Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Troubleshooting EIGRP Adjacencies - Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Troubleshooting EIGRP Adjacencies - Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Troubleshooting EIGRP Advertisements - Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Troubleshooting EIGRP Advertisements - Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Troubleshooting EIGRP Advertisements - Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Troubleshooting EIGRP Advertisements - Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Troubleshooting EIGRP Advertisements - Part 5_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

16-Border Gateway Protocol (BGP) - Deep Dive :
1 - Troubleshooting BGP Peerings -  Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - Troubleshooting BGP Advertisements - Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - Troubleshooting BGP Advertisements - Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - Troubleshooting BGP Advertisements - Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - Understanding BGP Bestpath Selection - Weight_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - Understanding BGP Bestpath Selection - Local Pref_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - Understanding BGP Bestpath Selection - AS-Path_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
16 - Understanding BGP Bestpath Selection - MED_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
17 - Understanding BGP Communities Part-2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
17 - Understanding BGP Communities_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
18 - Understanding BGP Filtering - BGP ORF_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
19 - Understanding BGP Conditional Advertisement_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Troubleshooting BGP Peerings -  Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
20 - Understanding BGP Aggregation_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
21 - Understanding BGP Conditional Route Injection_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
22 - Understanding BGP Prefix Independent Convergence (PIC)_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
23 - Understanding BGP Multipath_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Troubleshooting BGP Peerings - Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Troubleshooting BGP Peerings - Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Troubleshooting BGP Peerings - Part 5_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Troubleshooting BGP Peerings - Part 6_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Troubleshooting BGP Peerings - Part 7_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Troubleshooting BGP Peerings - Part 8_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Troubleshooting BGP Advertisements - Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

17- Multiprotocol Label Switching (MPLS) - Deep Dive :
1 - Troubleshooting LDP - Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - Troubleshooting MPLS Advertisements - Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - Troubleshooting MPLS Advertisements - Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
12 - Troubleshooting MPLS Advertisements - Part 5_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
13 - Troubleshooting MPLS Advertisements - Part 6_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
14 - Troubleshooting MPLS Advertisements - Part 7_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
15 - Troubleshooting MPLS Advertisements - Part 8_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
16 - Troubleshooting MPLS Advertisements - Part 9_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
17 - Troubleshooting MPLS Advertisements - Part 10_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Troubleshooting LDP - Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Troubleshooting LDP - Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Troubleshooting LDP - Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Troubleshooting LDP - Part 5_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Troubleshooting LDP - Part 6_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Troubleshooting LDP - Part 7_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Troubleshooting MPLS Advertisements - Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Troubleshooting MPLS Advertisements - Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

18-Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) - Deep Dive :
1 - Understanding DMVPN without IPsec_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
10 - Troubleshooting DMVPN - Part 8_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
11 - Troubleshooting DMVPN - Part 9_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
2 - Understanding DMVPN with IPsec_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
3 - Troubleshooting DMVPN - Part 1_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
4 - Troubleshooting DMVPN - Part 2_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
5 - Troubleshooting DMVPN - Part 3_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
6 - Troubleshooting DMVPN - Part 4_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
7 - Troubleshooting DMVPN - Part 5_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
8 - Troubleshooting DMVPN - Part 6_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4
9 - Troubleshooting DMVPN - Part 7_0934.363.833_[www.Key4VN.info].mp4

Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
Link 4Share.VN   -   Link Mega   -  Link GoogleDrive.1  - Link GoogleDrive.2-  Link sao lưu khi bị lỗi :

6TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ...tiền tỉ tại đây Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).

Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) - 0888.168.911 - 0966.691.196 .

Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , [/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?