Video giáo trình học Tiếng Nhật - Luyện Thi JLPT N3 Ngữ Pháp .

[tintuc] Nếu bạn đang cần tài liệu để luyện thi ngữ pháp tiếng Nhật thì bộ giáo trình : Video giáo trình học Tiếng Nhật - Luyện Thi JLPT N3 Ngữ Pháp . Sẽ là 1 phao cứu sinh cho bạn rồi đó. Bộ giáo trình có định dạng file Full HD ( 1920x1080 ) và định dạng là *.MP4 , giúp bạn có thể học ở bất cứ lúc nào, qua điện thoại, tivi, máy tính bảng.
Video giáo trình học Tiếng Nhật - Luyện Thi JLPT N3 Ngữ Pháp .

Bạn sẽ có được gì sau khi học bộ giáo trình này :
Nắm vững toàn bộ ngữ pháp để vượt qua được kỳ thi năng lực tiếng Nhật N3
Giao tiếp trôi chảy với người Nhật trong cuộc sống thường ngày
Tăng cơ hội thăng tiến trong công ty Nhật khi có thể giao tiếp trực tiếp với các sếp người Nhật
Phần 1: Mẫu ngữ pháp phần 1 :
61 phút
14 video
00:02:17 Bài 1: Bài mở đầu
00:06:32 Bài 2: Mẫu câu có nghĩa được, bị, cho phép
00:01:56 Bài 3: Bài tập mẫu câu có nghĩa được, bị, cho phép
00:06:27 Bài 4: Thể ngắn trong văn nói có nghĩa phải, lỡ, làm sẵn
00:01:48 Bài 5: Bài tập thể ngắn trong văn nói có nghĩa phải, lỡ, làm sẵn
00:04:57 Bài 6: Phân biệt 3 mẫu câu có nghĩa trông như, giống như
00:03:38 Bài 7: Bài tập phân biệt 3 mẫu câu có nghĩa trông như, giống như
00:04:52 Bài 8: Mẫu câu có nghĩa cố gắng, để, trở nên
00:04:38 Bài 9: Bài tập mẫu câu có nghĩa cố gắng, để, trở nên
00:04:47 Bài 10: Mẫu câu có nghĩa theo như, hãy và cầu mong
00:03:51 Bài 11: Bài tập mẫu câu có nghĩa theo như, hãy và cầu mong
00:04:29 Bài 12: Mẫu câu thể hiện ý chí và dự định
00:03:35 Bài 13: Bài tập mẫu câu thể hiện ý chí và dự định
00:06:44 Bài 14: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 1
Phần 2: Mẫu ngữ pháp phần 2 :
68 phút
13 video
00:05:57 Bài 15: Mẫu câu có nghĩa toàn là, chỉ, ngay cả, nhất định
00:03:50 Bài 16: Bài tập mẫu câu có nghĩa toàn là, chỉ, ngay cả, nhất định
00:06:21 Bài 17: Mẫu câu có nghĩa về, liên quan, theo, tùy vào
00:03:46 Bài 18: Bài tập mẫu câu có nghĩa về, liên quan, theo, tùy vào
00:05:55 Bài 19: Mẫu câu thể hiện cảm xúc, trạng thái, chuyện về, việc
00:03:45 Bài 20: Bài tập mẫu câu thể hiện cảm xúc, trạng thái, chuyện về, việc
00:06:43 Bài 21: Mẫu câu có nghĩa gọi là, nghĩa là
00:03:53 Bài 22: Bài tập mẫu câu có nghĩa gọi là, nghĩa là
00:06:12 Bài 23: Mẫu câu có nghĩa đúng hơn, nói tới, tuy nói là
00:04:10 Bài 24: Bài tập mẫu câu có nghĩa đúng hơn, nói tới, tuy nói là
00:07:13 Bài 25: Mẫu câu có nghĩa hãy thử, nói là, được nhờ
00:04:08 Bài 26: Bài tập mẫu câu có nghĩa hãy thử, nói là, được nhờ
00:06:02 Bài 27: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 2
Video giáo trình học Tiếng Nhật - Luyện Thi JLPT N3 Ngữ Pháp .

Phần 3: Mẫu ngữ pháp phần 3 .
74 phút
13 video
00:07:18 Bài 28: Mẫu câu có nghĩa dù, dù bao nhiêu, mà không
00:04:19 Bài 29: Bài tập mẫu câu có nghĩa dù, dù bao nhiêu, mà không
00:06:30 Bài 30: Mẫu câu có nghĩa với tư cách, vậy mà, dù, nếu
00:04:38 Bài 31: Bài tập mẫu câu có nghĩa với tư cách, vậy mà, dù, nếu
00:06:40 Bài 32: Mẫu câu có nghĩa đã định là, chắc là, nên, thường
00:04:22 Bài 33: Bài tập mẫu câu có nghĩa đã định là, chắc là, nên, thường
00:06:34 Bài 34: Mẫu câu có nghĩa nhân tiện, mỗi lần, ngay lúc, ngay giữa
00:04:38 Bài 35: Bài tập mẫu câu có nghĩa nhân tiện, mỗi lần, ngay lúc, ngay giữa
00:06:58 Bài 36: Mẫu câu có nghĩa đúng như, để nguyên, bỏ đó, chỉ
00:04:23 Bài 37: Bài tập mẫu câu có nghĩa đúng như, để nguyên, bỏ đó, chỉ
00:05:47 Bài 38: Mẫu câu có nghĩa muốn, giả vờ
00:04:20 Bài 39: Bài tập mẫu câu có nghĩa muốn, giả vờ
00:07:02 Bài 40: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 3
Phần 4: Mẫu ngữ pháp phần 4 .
73 phút
13 video
00:08:03 Bài 41: Mẫu câu có nghĩa đối với, so với, mặc dù, như là
00:04:40 Bài 42: Bài tập mẫu câu có nghĩa đối với, so với, mặc dù, như là
00:07:03 Bài 43: Mẫu câu có nghĩa nhờ, tại vì, thay vì, thay cho
00:04:31 Bài 44: Bài tập mẫu câu có nghĩa nhờ, tại vì, thay vì, thay cho
00:06:44 Bài 45: Mẫu câu có nghĩa khoảng cỡ, càng thì càng, như là
00:03:44 Bài 46: Bài tập mẫu câu có nghĩa khoảng cỡ, càng thì càng, như là
00:05:46 Bài 47: Mẫu câu có nghĩa không cần thiết, nói là, nên, thật là
00:03:41 Bài 48: Bài tập mẫu câu có nghĩa không cần thiết, nói là, nên, thật là
00:07:41 Bài 49: Mẫu câu có nghĩa phải không nhỉ, không còn cách khác, nghe nói, tại vì
00:03:41 Bài 50: Bài tập mẫu câu có nghĩa phải không nhỉ, không còn cách khác, nghe nói, tại vì
00:07:06 Bài 51: Mẫu câu có nghĩa tóm lại, vì vậy, kết quả là, bởi vì
00:03:40 Bài 52: Bài tập mẫu câu có nghĩa tóm lại, vì vậy, kết quả là, bởi vì
00:06:35 Bài 53: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 4
Phần 5: Mẫu ngữ pháp 5 :
69 phút
13 video
00:07:24 Bài 54: Mẫu câu có nghĩa đương nhiên, không chỉ, so với, đối với
00:03:39 Bài 55: Bài tập mẫu câu có nghĩa đương nhiên, không chỉ, so với, đối với
00:06:26 Bài 56: Mẫu câu có nghĩa xong, hết, đang dở, vừa mới
00:03:39 Bài 57: Bài tập mẫu câu có nghĩa xong, hết, đang dở, vừa mới
00:06:11 Bài 58: Mẫu câu có nghĩa hay quá, phải chi, không nhỉ
00:03:39 Bài 59: Bài tập mẫu câu có nghĩa hay quá, phải chi, không nhỉ
00:05:47 Bài 60: Mẫu câu có nghĩa cho tới lúc, đến cả, suốt từ, tại
00:03:56 Bài 61: Bài tập mẫu câu có nghĩa cho tới lúc, đến cả, suốt từ, tại
00:07:30 Bài 62: Mẫu câu có nghĩa cho dù, biết đâu, chưa chắc, giống hệt như
00:03:49 Bài 63: Bài tập mẫu câu có nghĩa cho dù, biết đâu, chưa chắc, giống hệt như
00:06:27 Bài 64: Mẫu câu có nghĩa nhưng, vì thế, vậy mà, nhân tiện
00:04:14 Bài 65: Bài tập mẫu câu có nghĩa nhưng, vì thế, vậy mà, nhân tiện
00:06:02 Bài 66: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 5
Phần 6: Mẫu ngữ pháp 6 :
80 phút
13 video
00:07:09 Bài 67: Mẫu câu có nghĩa nếu như, giả sử
00:04:13 Bài 68: Bài tập mẫu câu có nghĩa nếu như, giả sử
00:06:49 Bài 69: Mẫu câu có nghĩa dự định, nhất định, thì đấy, không phải không
00:05:49 Bài 70: Bài tập mẫu câu có nghĩa dự định, nhất định, thì đấy, không phải không
00:07:32 Bài 71: Mẫu câu có nghĩa vừa mới, nữa thì đã, từ lúc, trong lúc
00:05:49 Bài 72: Bài tập mẫu câu có nghĩa vừa mới, nữa thì đã, từ lúc, trong lúc
00:06:43 Bài 73: Mẫu câu có nghĩa đương nhiên, không hẳn là, không thể nào
00:03:39 Bài 74: Bài tập mẫu câu có nghĩa đương nhiên, không hẳn là, không thể nào
00:06:43 Bài 75: Mẫu câu có nghĩa nhất quyết không, hoàn toàn không, chẳng chút nào
00:05:53 Bài 76: Bài tập mẫu câu có nghĩa nhất quyết không, hoàn toàn không, chẳng chút nào
00:04:56 Bài 77: Mẫu câu có nghĩa với lại, sau đây, hay là, hơn nữa
00:05:53 Bài 78: Bài tập mẫu câu có nghĩa với lại, sau đây, hay là, hơn nữa
00:09:14 Bài 79: Bài tập ôn tập ngữ pháp phần 6
Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
Bạn có thể mua giáo trình này với giá 100.000 VNĐ . Hoặc có thể truy cập với LINK ở dưới để truy cập 6TB Video học các chuyên ngành từ chúng tôi.Chỉ với chi phí 1 lần và sử dụng Vĩnh Viễn. Tất cả tài liệu được lưu trữ trong tài khoản Google Drive không giới hạn của chúng tôi nên bạn đọc có thể tải Max Speedchỉ với 1 Click chuột ( Chúng tôi cung cấp phần mềm + Hướng dẫn để bạn tải ).


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).

Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) - 0888.168.911 - 0966.691.196 .

Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , [/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?