Video tiếng Việt học báo cáo số liệu với Excel chuyên nghiệp. VIP

[tintuc] Bạn đang làm văn phòng ? Bạn muốn nâng cao chuyên môn Excel ? Bạn muốn trở thành 1 chuyên gia báo cáo số liệu với Excel ? Thì khóa học này chắc chắn bạn không thể bỏ qua rồi đó.
Còn tại sao thì bạn hãy đọc thông tin trong bài viết này nhé.
Video tiếng Việt học báo cáo số liệu với Excel chuyên nghiệp. VIP


Nội dung khóa học bao gồm : Các khóa học và tài liệu Video tiếng Việt hướng dẫn từng bước.
Trở thành chuyên gia báo cáo số liệu với Excel
 Bài 01 Giới thiệu khóa học (1:11)
 Bài 02 Phần cơ bản - Vẽ biểu đồ trong Excel ( phần 1 ) (13:56)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 03 Phần cơ bản - Vẽ biểu đồ trong Excel ( phần 2 ) (16:51)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 04 Phần cơ bản - Vẽ biểu đồ trong Excel ( phần 3 ) (5:07)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 05 Trình bày bảng (10:17)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 06 Nguyên tắc trình bày và vẽ đồ thị (3:47)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 07 Nguyên tắc trình bày và vẽ đồ thị - Truyền đạt thông điệp qua biểu đồ (1:48)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 08 Các bước để vẽ biểu đồ làm báo cáo hiệu quả (1:24)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 09 Nhấn mạnh thông tin cần thiết trên biểu đồ (5:49)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 10 Biểu đồ tự cập nhật với bảng (0:57)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 11 Biểu đồ tự cập nhật với offset và name động ( phần 1 ) (2:59)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 12 Biểu đồ tự cập nhật với offset và name động ( phần 2 ) (5:08)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 13 Biểu đồ tự cập nhật với offset và name động ( phần 3 ) (8:19)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 14 Hoàn thành biểu đồ (10:23)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 15 Biểu đồ động sử dụng Index và Match (1:29)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 16 Kết hợp hàm Index và Match trong việc tra cứu dữ liệu (6:25)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 17 Sử dụng hàm Index và 2 hàm Match để tra cứu theo ma trận (3:48)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 18 Hoàn thành biểu đồ (3:57)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 19 Giới thiệu (1:19)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 20 Biểu đồ cột tự sắp xếp theo thứ tự - Hàm Rank (2:17)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 21 Vẽ biểu đồ (4:45)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 22 Giải quyết vấn đề với hàm Index và Match (3:23)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 23 Hoàn thành biểu đồ (3:51)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 24 Giới thiệu (0:46)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 25 Cơ bản vè Radio Control, chức năng và thuộc tính (3:10)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 26 Chuẩn bị dữ liệu (3:56)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 27 Vẽ biểu đồ (3:21)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 28 Hoàn thành biểu đồ và trang trí (2:30)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 29 Doanh số, lợi nhuận, khách hàng trên cùng một biểu đồ (1:08)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 30 Cách sử dụng Checkbox, chức năng và thuộc tính (2:59)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 31 Thiết lập checkbox và bảng tính (2:38)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 32 Chuẩn bị dữ liệu và vẽ đồ thị (2:21)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 33 Hoàn thành việc vẽ đồ thị (6:58)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 34 Giới thiệu chung (0:45)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 35 Tìm hiểu về Slidebar Control. chức năng và thuộc tính (4:49)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 36 Phần biểu đồ thứ nhất - tổng doanh thu (2) (5:29)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 37 Chuẩn bị dữ liệu cho biểu đồ tổng doanh thu (4:34)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 38 Phần biểu đồ thứ hai - doanh thu theo sản phẩm (3:55)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 39 Hoàn thành biểu đồ (7:04)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 40 Giới thiệu (1:14)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 41 Chuân bị bảng tính (7:24)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 42 Chuẩn bị Checkbox control (5:17)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 43 Sử dụng tính năng định dạng theo điều kiện - conditional formatting (2:22)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 44 Tính toán phần trăm (2:13)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 45 Vẽ đồ thị và hoàn thành báo cáo (6:21)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 46 Giới thiệu Dashboard báo cáo tài chính nhân sự (1:56)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 47 Thiết lập bảng và xử lý dữ liệu (8:08)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 48 Hoàn thiện thiết lập bảng và xử lý số liệu (4:07)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 49 Thiết lập riêng phần dữ liệu cho Dashboard (8:23)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 50 Định dạng dữ liệu cho Dashboard (6:12)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 51 Hoàn thiện Dashboard (9:10)
 www.KeyBanQuyen.VN_Bài 52 Hoàn thiện Dashboard báo cáo và kiểm tra cách quả (5:37)
Lợi ích từ khóa học mang lại cho bạn như thế nào ?
- Khoá học được thiết kế bao gồm 9 phần, mỗi phần được đóng gói kiến thức riêng để đảm bảo sự linh hoạt cho học viên, cần kiến thức nào có thể học kiến thức đó ở phần tương ứng để áp dụng vào thực tế công việc hàng ngày.

- Mỗi phần đều có tài liệu đính kèm để học viên tham khảo, dựa trên những mẫu báo cáo có sẵn để tự phát triển hoặc áp dụng vào báo cáo của mình.

- Trong phần đầu tiên, kiến thức và những kinh nghiệm thực tế từ việc báo cáo trong những tập đoàn lớn của giảng viên sẽ truyền đạt lại với các bạn một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất.

- Trong các phần sau, ví dụ về những trường hợp áp dụng cụ thể sẽ được giới thiệu và phân tích kĩ lưỡng để đảm bảo học viên có thể áp dụng ngay cho báo cáo tiếp theo của mình. 10 phần trong khoá học được thiết kế tách rời, video đầu tiên của mỗi phần sẽ giới thiệu về kiến thức sẽ được truyền đạt trong phần đó để giúp học viên nhanh chóng tìm được kiến thức phù hợp và áp dụng được ngay trong công việc của mình.

- Với những kĩ năng này, bạn sẽ tiết kiệm được hàng chục giờ làm việc mỗi tháng, công việc của bạn sẽ hiệu quả hơn.

- Bạn sẽ có khả năng tạo ra những báo cáo chuyên nghiệp, nổi bật, thu hút người xem và đem lại nhiều lợi thế trong công việc.

- Với những kĩ năng này, bạn sẽ biến dữ liệu thô thành những báo cáo và biểu đồ để giúp quản lý có thể đưa ra quyết định một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn.

- Qua khoá học này, người học sẽ có thêm những công cụ báo cáo cực kì hiệu quả như biểu đồ động, bảng tự động cập nhật khi thêm số liệu, biểu đồ tự động cập nhật, biểu đồ và báo cáo có tính tương tác cao.

- Tất cả những kĩ năng học trong khoá học sẽ giúp bạn biến dữ liệu thô thành một báo cáo sinh động và dễ hiểu đầy ấn tượng.

- Với những kiến thức này, việc phải tạo lại báo cáo mỗi khi dữ liệu cập nhật theo ngày, theo tháng, theo năm, ... sẽ không còn nữa và bạn sẽ tiết kiệm được cực kì nhiều thời gian.

- Càng ngày, công việc của chúng ta sẽ càng đòi hỏi phải đưa ra quyết định dựa trên số liệu. Bạn làm sales, bạn muốn so sánh và phân tích kết quả sales để đưa ra chiến lược phù hợp cũng như tối ưu quá trình sales của mình. Bạn làm marketing, bạn cần biết các chiến dịch marketing của mình hiệu quả đến đâu? Bạn làm nhà phân tích tài chính, bạn muốn đánh giả rủi ro dựa trên số liệu sẵn có? Tất cả đều cần dùng đến biểu đồ và đồ thị như một công cụ để đưa ra quyết định, vậy còn chờ gì nữa mà không đăng ký học ngay bây giờ?

Lợi ích từ khoá học
Sau khi học xong, học viên có thể vận dụng những kiến thức này vào chính công việc báo cáo của mình để tạo ra những báo cáo có khả năng tự động cập nhật - báo cáo động; tạo ra được những báo cáo có tính tương tác cao, giúp cho các cấp quản lý có thể đưa ra quyết định hiệu quả dựa trên báo cáo.
Qua khoá học này bạn sẽ:
1/ Nâng cao khả năng báo cáo và trình bày số liệu trong Excel một cách đáng kể.
2/ Tăng sức sáng tạo với những kĩ thuật vẽ biểu đồ cực kì đơn giản mà hiệu quả.
3/ Trở thành một chuyên gia báo cáo và trình diễn số liệu trong Excel.
Phù hợp với
Khoá học phù hợp cho các bạn đang làm việc nhiều với số liệu và thường xuyên phải làm báo cáo trong các ngành tài chính, ngân hàng, marketing, kiểm toán.
Ngoài ra khoá học còn phù hợp với các bạn sinh viên đang có hướng đi theo các ngành kiểm toán, tài chính, hoặc đơn giản bạn là người thích sử dụng biểu đồ để làm cho dữ liệu sống động hơn.

Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN

8TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT.......và hơn 30TB Film tiền tỉ giảm giá chỉ còn 1.1 triệu VNĐ tại đây   


Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) - 0888.168.911 - 0966.691.196 .
( Số điện thoại chỉ dùng vào mục đích bán hàng. Vui lòng không liên hệ với các mục đích khác. Vì chúng tôi là 1 DỊCH VỤ. ).
 Các phần mềm chia sẻ nếu cần Website cài giùm có phí từ 50.000 VNĐ - 100.000 VNĐ tùy mức độ khó , hiếm của Phần mềm.


 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).


Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , [/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?