Tài liệu và Video học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói) (21).

[tintuc]

Tài liệu và Video học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói) .

Bạn sẽ học được gì ?
Cải thiện kĩ năng làm bài thi một cách bài bản nhất.
Có kiến thức nền tảng về các chủ đề trong bài thi IELTS.
Nâng cao khả năng tăng điểm phần Ngữ pháp - Viết - Nói.
Hướng dẫn phân tích đề thi và cách làm bài đạt điểm cao.
Tự tin đạt điểm speaking 5.0.
Nhanh chóng có chứng chỉ tiếng Anh sau 6 tháng học.
 
Tài liệu và Video học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói)

Tài liệu và Video học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói)
Giới thiệu khóa học :
Đặt vấn đề:
Chứng chỉ IELTS là một chứng chỉ quốc tế tiếng Anh dùng để đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của người học ngoại ngữ online như thế nào. Những năm gần đây, số lượng người thi lấy chứng chỉ IELTS rất nhiều. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi rằng, chứng chỉ này có gì mà hấp dẫn nhiều người đổ xô thi để lấy đến vậy?

Miễn thi ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia dành cho các học sinh trung học phổ thông.

Được xét tuyển vào các trường đại học lớn.

Nếu bạn đi du học,định cư nước ngoài.

Xin được công việc lương cao.

Hoàn thiện kỹ năng nghe nói đọc viết của bản thân.

Để thi đỗ chứng chỉ IELTS rất khó vì bạn cần phải trau dồi cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, việt. Chính vì thế, khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 : Ngữ pháp - Viết – Nói sẽ cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học, người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng tiếng Anh, được thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0.

Nội dung khóa học :
Khóa học bao gồm 88 bài giảng và thời lượng học là 12 giờ 39 phút, khóa học mua một lần sở hữu trọn đời.

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến.

Bài học luôn bắt đầu bằng: phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học.

Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.   
 Tài liệu và Video học IELTS nền tảng 5.0 phần 2 (Ngữ pháp - Viết - Nói)
Nội dung khóa học :
 Phần 1: Ngữ pháp
 Bài 1: Danh từ 1
 Bài 2: Danh từ 2_phần 1
 Bài 3: Danh từ 2_phần 2        10:21
 Bài 4: Động từ 1_phần 1        07:27
 Bài 5: Động từ 1_phần 2        09:35
 Bài 6: Động từ 2_phần 1
 Bài 7: Động từ 2_phần 2        10:18
 Bài 8: Tính từ & trạng từ_phần 1
 Bài 9: Tính từ & trạng từ_phần 2        08:55
 Bài 10: Tính từ & trạng từ_phần 3        07:39
 Bài 11: Các thì hiện tại - Present tenses_phần 1        07:50
 Bài 12: Các thì hiện tại - Present tenses_phần 2        09:15
 Bài 13: Các thì hiện tại - Present tenses_phần 3        09:18
 Bài 14: Các thì quá khứ - Past tenses_phần 1        07:42
 Bài 15: Các thì quá khứ - Past tenses_phần 2        07:23
 Bài 16: Các thì quá khứ - Past tenses_phần 3        06:08
 Bài 17: Các thì tương lai - Future tenses_phần 1        08:15
 Bài 18: Các thì tương lai - Future tenses_phần 2        07:20
 Bài 19: Thể bị động 1_phần 1        08:08
 Bài 20: Thể bị động 1_phần 2        08:45
 Bài 21: Câu bị động 2_phần 1        08:40
 Bài 22: Câu bị động 2_phần 2        07:11
 Bài 23: Câu bị động 2_phần 3        07:57
 Bài 24: Động từ khuyết thiếu 1_phần 1        06:48
 Bài 25: Động từ khuyết thiếu 1_phần 2        06:58
 Bài 26: Động từ khuyết thiếu 1_phần 3        05:53
 Bài 27: Động từ khuyết thiếu 2        09:32
 Bài 28: Các cách so sánh        17:10
 Bài 29: Câu đơn        08:23
 Bài 30: Câu ghép        13:15
 Bài 31: Câu ghép 2_phần 1        09:25
 Bài 32: Câu ghép 2_phần 2        08:42
 Bài 33: Câu phức_phần 1        08:25
 Bài 34: Câu phức_phần 2        09:21
 Bài 35: Câu phức 2_phần 1        08:23
 Bài 36: Câu phức 2_phần 2        08:10
 Phần 2: Định dạng bài thi nói
 Bài 37: Giới thiệu định dạng bài thi IELTS kỹ năng Nói_phần 1        06:00
 Bài 38: Giới thiệu định dạng bài thi IELTS kỹ năng Nói_phần 2        07:49
 Bài 39: HOW TO INTRODUCE ABOUT YOURSELF - STUDY - WORK - Giới thiệu bản thân - học hành - công việc_phần 1        09:20
 Bài 40: HOW TO INTRODUCE ABOUT YOURSELF - STUDY - WORK - Giới thiệu bản thân - học hành - công việc_phần 2        11:06
 Bài 41: YOUR FREE TIME- Nói về sở thích trong thời gian rảnh_phần 1        05:12
 Bài 42: YOUR FREE TIME- Nói về sở thích trong thời gian rảnh_phần 2        05:57
 Bài 43: HOLIDAYS - Nói về kỳ nghỉ_Phần 1        06:38
 Bài 44: HOLIDAYS - Nói về kỳ nghỉ_Phần 2        05:29
 Bài 45: TRANSPORT, SHOPPING - Nói về phương tiện đi lại, mua sắm        12:20
 Bài 46: READING, SHOPPING - Nói về sở thích đọc sách, chơi thể thao        12:03
 Bài 47: PART 1 MOCK TEST - Bài thi thử phần 1_phần 1        08:27
 Bài 48: PART 1 MOCK TEST - Bài thi thử phần 1_phần 2        07:42
 Bài 49: TOPIC CARD 1 - Thẻ chủ đề số 1_phần 1        08:56
 Bài 50: TOPIC CARD 1 - Thẻ chủ đề số 1_phần 2        07:31
 Bài 51: TOPIC CARD 2 - Thẻ chủ đề số 2_phần 1        07:01
 Bài 52: TOPIC CARD 2 - Thẻ chủ đề số 2_phần 2        06:59
 Bài 53: TOPIC CARD 3 - Thẻ chủ đề số 3_phần 1        05:56
 Bài 54: TOPIC CARD 3 - Thẻ chủ đề số 3_phần 2        05:52
 Bài 55: TOPIC CARD 4 - Thẻ chủ đề số 4        11:08
 Bài 56: TOPIC CARD 5 - Thẻ chủ đề số 5        11:49
 Bài 57: TOPIC CARD 6 - Thẻ chủ đề số 6_phần 1        06:46
 Bài 58: TOPIC CARD 6 - Thẻ chủ đề số 6_phần 2        05:40
 Bài 59: PART 2 MOCK TEST - Bài thi thử phần 2        12:08
 Bài 60: DISCUSSION 1 - Bài Thảo Luận 1_phần 1        09:11
 Bài 61: DISCUSSION 1 - Bài Thảo Luận 1_phần 2        07:22
 Bài 62: DISCUSSION 2 - Bài thảo luận 2        09:03
 Bài 63: DISCUSSION 3 - Bài thảo luận 3_phần 1        06:00
 Bài 64: DISCUSSION 3 - Bài thảo luận 3_phần 2        06:18
 Bài 65: DISCUSSION 3 - Bài thảo luận 3_phần 3        09:05
 Bài 66: PART 3 MOCK TEST - Bài thi thử phần 3        10:20
 Phần 3: Định dạng bài thi viết
 Bài 67: Giới thiệu định dạng bài thi Viết        08:27
 Bài 68: Task 1 overview - phần 1        06:37
 Bài 69: Task 1 overview - phần 2        07:35
 Bài 70: Line chart        12:05
 Bài 71: Bar chart        09:14
 Bài 72: Pie chart        10:12
 Bài 73: Table_phần 1        05:51
 Bài 74: Table_phần 2        08:38
 Bài 75: Diagram_phần 1        06:35
 Bài 76: Diagram_phần 2        08:13
 Bài 77: Maps        11:56
 Bài 78: Task 2 - Overview        14:08
 Bài 79: Analysing the topic        09:29
 Bài 80: Brainstorming for main ideas        09:43
 Bài 81: Writing an introduction        09:00
 Bài 82: Writing body paragraph 1 - Topic Sentence        09:15
 Bài 83: Writing body paragraph 2 - Supporting Sentences        06:04
 Bài 84: Writing body paragraph 3 - Put it all together        10:24
 Bài 85: Writing a conclusion        09:12
 Bài 86: IELTS Writing - FAQs        09:03
 Bài 87: IELTS Writing Review_phần 1        06:26
 Bài 88: IELTS Writing Review_phần 2        11:56

Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN

9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT.......và hơn 30TB Film tiền tỉ giảm giá chỉ còn 1.1 triệu VNĐ tại đây   


Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) - 0888.168.911 - 0966.691.196 .
Link: 
Pass :3nvw

 Link GoogleDrive.  

Có Fee!

Hỗ trợ : 0934.363.833 ( Số có Zalo ) - 0888.168.911 - 0966.691.196 .
( Số điện thoại chỉ dùng vào mục đích bán hàng. Vui lòng không liên hệ với các mục đích khác. Vì chúng tôi là 1 DỊCH VỤ. ).

 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).


Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , [/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?