Tổng hợp 170 CD nhạc Lossless của Mozart ( Classical, Opera) .

[tintuc]Tổng hợp 170 CD nhạc của Mozart ( Classical, Opera) : sẽ là một món quà tuyệt vời trong mùa lễ này cho người yêu âm nhạc trong cuộc sống của bạn hoặc một người khó mua. Bộ sưu tập này bao gồm 170 đĩa gồm các tác phẩm đã hoàn thành của Mozart được đựng trong một gói đẹp mắt. Ngoài ra còn có một đĩa CD chứa các bài tiểu luận về tác phẩm của anh ấy, tiểu sử nghệ sĩ, văn bản và libretti. Với mức giá siêu thấp này, tất cả những người yêu âm nhạc sẽ được thưởng thức các bản Giao hưởng - Hòa nhạc - Serenades - Phân khúc - Vũ khúc - Nhạc thính phòng - Sonata nhà thờ - Hòa tấu dây - Sonata cho vĩ cầm - Tác phẩm cho đàn phím - Tác phẩm thánh - Arias hòa tấu - Bài hát - Kinh và Opera trong bộ sưu tập này .
Tổng hợp 170 CD nhạc của Mozart ( Classical, Opera)  - Phần 1.

Volume 1 - Symphonies :
CD01 - Symphonies KV 16-19-19a-22-43-45


Symphony No.1 in E flat major, KV 16
01. I. Molto allegro [00:05:58]
02. II. Andante [00:05:03]
03. III. Presto [00:01:40]

Symphony No.4 in C major, KV 19
04. I. Allegro [00:02:23]
05. II. Andante [00:03:46]
06. III. Presto [00:03:12]

Symphony in F major, KV 19a
07. I. Allegro assai [00:05:04]
08. II. Andante [00:04:43]
09. III. Presto [00:01:31]

Symphony No.5 in B flat major, KV 22
10. I. Allegro [00:02:44]
11. II. Andante [00:02:06]
12. III. Molto allegro [00:01:27]

Symphony No.6 in F major, KV 43
13. I. Allegro [00:05:31]
14. II. Andante [00:05:13]
15. III. Menuetto & trio [00:01:57]
16. IV. Allegro [00:03:50]

Symphony No.7 in D major, KV 45
17. I. Molto allegro [00:02:38]
18. II. Andante [00:01:58]
19. III. Menuetto & trio [00:03:43]
20. IV. Molto allegro [00:02:44]
Mozart Akademie Amsterdam, Jaap Ter Linden
(Recording: August-December 2001, Doopsgezinde Kerk Haarlem)
log and sheet
[свернуть]
CD02 - Symphonies KV 48-73-74-110-112


Symphony No.8 in D major, KV 48
01. I. Allegro [00:04:29]
02. II. Andante [00:03:37]
03. III. Menuetto & trio [00:03:52]
04. IV. Molto allegro [00:03:29]

Symphony No.9 in C major, KV 73
05. I. Allegro [00:03:10]
06. II. Andante [00:03:42]
07. III. Menuetto & trio [00:03:03]
08. IV. Molto allegro [00:02:16]

Symphony No.10 in C major, KV 74
09. I. Allegro - Andante [00:05:24]
10. II. Allegro [00:02:17]

Symphony No.12 in G major, KV 110
11. I. Allegro [00:06:20]
12. II. Andante [00:04:02]
13. III. Menuetto & trio [00:04:01]
14. IV. Allegro [00:01:57]

Symphony No.13 in F major, KV 112
15. I. Allegro [00:05:16]
16. II. Andante [00:03:09]
17. III. Menuetto & trio [00:02:12]
18. IV. Molto allegro [00:02:22]
Mozart Akademie Amsterdam, Jaap Ter Linden
(Recording: August-December 2001, Doopsgezinde Kerk Haarlem)

CD03 - Symphonies KV 114-124-128-129
CD04 - Symphonies KV 133-134-162-181


Symphony No.20 in D major, KV 133
01. I. Allegro [00:07:16]
02. II. Andante [00:05:49]
03. III. Menuetto & trio [00:04:04]
04. IV. Allegro [00:05:48]

Symphony No.21 in A major, KV 134
05. I. Allegro [00:07:10]
06. II. Andante [00:05:14]
07. III. Menuetto & trio [00:03:16]
08. IV. Allegro [00:05:05]

Symphony No.22 in C major, KV 162
09. I. Allegro assai [00:03:35]
10. II. Andantino grazioso [00:02:56]
11. III. Presto assai [00:01:52]

Symphony No.23 in D major, KV 181
12. I. Allegro spiritoso [00:05:20]
13. II. Andantino grazioso [00:01:58]
14. III. Presto assai [00:02:11]
Mozart Akademie Amsterdam, Jaap Ter Linden
(Recording: August-December 2001, Doopsgezinde Kerk Haarlem)

CD05 - Symphonies KV 199-200-202


Symphony No.27 in G major, KV 199
01. I. Allegro [00:06:38]
02. II. Andantino grazioso [00:04:50]
03. III. Presto [00:06:13]

Symphony No.28 in C major, KV 200
04. I. Allegro spiritoso [00:07:18]
05. II. Andante [00:07:44]
06. III. Menuetto & trio [00:04:18]
07. IV. Presto [00:05:29]

Symphony No.30 in D major, KV 202
08. I. Molto allegro [00:05:59]
09. II.Andantino con moto [00:05:11]
10. III. Menuetto & trio [00:04:16]
11. IV. Presto [00:04:54]
Mozart Akademie Amsterdam, Jaap Ter Linden
(Recording: August-December 2001, Doopsgezinde Kerk Haarlem)
log and sheet
[свернуть]
CD06 - Symphonies KV 120-130-132-183
CD07 - Symphonies KV 182-184-121-201-318


Symphony No.24 in B flat major, KV 182
01. I. Allegro spiritoso [00:04:17]
02. II. Andantino grazioso [00:02:40]
03. III. Allegro [00:03:11]

Symphony No.26 in E flat major, KV 184
04. I. Molto presto [00:03:17]
05. II. Andantino [00:03:06]
06. III. Allegro [00:02:38]

Symphony in D major, KV 196
07. I. Allegro molto [00:02:37]
08. II. Andantino grazioso [00:02:41]
09. III. Allegro [00:02:40]

Symphony No.29 in A major, KV 201
10. I. Allegro moderato [00:10:17]
11. II. Andante [00:10:19]
12. III. Menuetto [00:03:09]
13. IV. Allegro con spirito [00:07:21]

Symphony No.32 in G major, KV 318]/b]
14. I. Allegro spiritoso [00:03:10]
15. II. Andante [00:02:42]
16. III. Primo tempo [00:02:00]
Mozart Akademie Amsterdam, Jaap Ter Linden
(Recording: Spring 2002, Maria Minor Utrecht, The Netherlands)

CD08 - Symphonies KV 319-338-385


Symphony No.33 in B flat major, KV 319
01. I. Allegro assai [00:07:21]
02. II. Andante moderato [00:04:37]
03. III. Menuetto [00:02:39]
04. IV. Allegro assai [00:09:26]

Symphony No.34 in C major, KV 338
05. I. Allegro vivace [00:07:32]
06. II. Andante di molto più tosto allegretto [00:06:48]
07. III. Allegro vivace [00:06:06]

Symphony No.35 in D major, KV385 'Haffner'
08. I. Allegro con spirito [00:06:10]
09. II. Andante [00:05:55]
10. III. Menuetto - Presto [00:07:20]
Mozart Akademie Amsterdam, Jaap Ter Linden
(Recording: Spring 2002, Maria Minor Utrecht, The Netherlands)

CD09 - Symphonies KV 297-425-550


Symphony No.31 in D major, KV 297 'Paris'
01. I. Allegro assai [00:08:31]
02. II. Andante [00:05:41]
03. III. Allegro [00:04:09]

Symphony No.36 in C major, KV 425 'Linzer'
04. I. Adagio - Allegro con spirito [00:10:41]
05. II. Andante [00:09:22]
06. III. Menuetto [00:03:10]
07. IV. Presto [00:07:56]

Symphony No.40 in G minor, KV 550 (1st version, without clarinets)
08. I. Molto allegro [00:07:31]
09. II. Andante [00:10:01]
10. III. Menuetto [00:03:45]
11. IV. Allegro assai [00:06:51]
Mozart Akademie Amsterdam, Jaap Ter Linden
(Recording: Spring 2002, Maria Minor Utrecht, The Netherlands)

CD10 - Symphonies KV 504-543

Symphony No.38 in D major, KV 504 'Prague'
01. I. Adagio - Allegro [00:13:47]
02. II. Andante [00:11:36]
03. III. Presto [00:08:08]

Symphony No.39 in E flat major, KV 543
04. I. Adagio - Allegro [00:11:16]
05. II. Andante con moto [00:08:01]
06. III. Menuetto [00:03:54]
07. IV. Allegro [00:08:28]
Mozart Akademie Amsterdam, Jaap Ter Linden
(Recording: Spring 2002, Maria Minor Utrecht, The Netherlands)

CD11 - Symphonies KV 550-551


Symphony No.40 in G minor, KV 550 (2nd version, with clarinets)
01. I. Molto allegro [00:07:28]
02. II. Andante [00:09:53]
03. III. Menuetto [00:03:49]
04. IV. Allegro assai [00:07:02]

Symphony No.41 in C major, KV 551 'Jupiter'
05. I. Allegro vivace [00:11:42]
06. II. Andante cantabile [00:10:14]
07. III. Menuetto [00:04:24]
08. IV. Molto allegro [00:09:03]
Mozart Akademie Amsterdam, Jaap Ter Linden
(Recording: Spring 2002, Maria Minor Utrecht, The Netherlands).


Volume 2 - Concertos (01-14) :

CD01 - Piano Concertos KV 107 _ J.C. Bach Op. 5

Concertos for harpsichord, 2 violins & basso continuo, KV 107 Nos.1-2-3
After Johann Christian Bach, Op.5 Nos.2-3-4)
Concerto No.1 in D major, KV 107 No.1
(Cadenzas by W.A. Mozart)
01. I. Allegro [00:05:24]
02. II. Andante [00:04:02]
03. III. Tempo di menuetto [00:03:58]

Concerto in G major, KV 107 No.2
(Cadenzas by Pieter-Jan Belder)
04. I. Allegro [00:04:18]
05. II. Allegretto (Tema con 4 variazioni) [00:05:27]

Concerto in E flat major, KV 107 No.3
(Cadenzas by Pieter-Jan Belder)
06. I. Allegro [00:05:34]
07. II. Allegretto [00:03:04]

JOHANN CHRISTIAN BACH (1735-1782)
"Sonates Pour Le Clavecin Ou Piano Forte" Opus 5
Sonata in D major, Op.5 No.2
08. I. Allegro di molto [00:04:34]
09. II. Andante di molto [00:03:16]
10. III. Minuetto [00:03:50]

Sonata in G major, Op.5 No.3
11. I. Allegro [00:05:10]
12. II. Allegretto [00:05:26]

Sonata in E flat major, Op.5 No.4
13. I. Allegro [00:04:53]
14. II. Rondeau, allegretto [00:03:21]
Pieter-Jan Belder harpsichord
Musica Amphion:
Remy Baudet baroque violin, Marten Boeken baroque violin, Margaret Urquhart double bass
(Recording: June 2001, Maria Minor Utrecht / Doopsgezinde Kerk Deventer)

CD02 - Piano Concertos KV 491-40-415


Piano Concerto No.24 in C minor, KV 491
01. I. Allegro [00:13:32]
02. II. Larghetto [00:07:38]
03. III. Allegretto [00:08:33]

Piano Concerto No.3 in D major, KV 40
04. I. Allegro maestoso [00:05:01]
05. II. Andante [00:04:40]
06. III. Presto [00:03:46]

Piano Concerto No.13 in C major, KV 415
07. I. Allegro [00:10:30]
08. II. Andante [00:07:54]
09. III. Allegro [00:07:50]
Derek Han piano
Philharmonia Orchestra, Paul Freeman
(Recording: St. Augustine Church, London 1992)

CD03 - Piano Concertos KV 450-413-488
pic

Продолжительность: 01:11:30

Piano Concerto No.15 in B flat major, KV 450
01. I. Allegro [00:11:04]
02. II. Adagio [00:05:19]
03. III. Allegro assai [00:07:52]

Piano Concerto No.11 in F major, KV 413
04. I. Allegro [00:09:12]
05. II. Larghetto [00:07:36]
06. III. Tempo di menuetto [00:05:22]

Piano Concerto No.23 in A major, KV 488
07. I. Allegro [00:10:48]
08. II. Andante [00:06:15]
09. III. Allegro [00:07:58]
Derek Han piano
Philharmonia Orchestra, Paul Freeman
(Recording: St. Augustine Church, London 1992)

CD04 - Piano Concertos KV 467-37-503


Piano Concerto No.21 in C major, KV 467 'Elvira Madigan'
01. I. Allegro [00:14:39]
02. II. Andante [00:06:48]
03. III. Allegro vivace assai [00:07:34]

Piano Concerto No.1 in F major, KV 37
04. I. Allegro [00:05:20]
05. II. Andante [00:05:30]
06. III. Allegro [00:04:57]

Piano Concerto No.25 in C major, KV 503
07. I. Allegro maestoso [00:17:19]
08. II. Andante [00:07:22]
09. III. Allegretto [00:09:58]
Derek Han piano
Philharmonia Orchestra, Paul Freeman
(Recording: St. Augustine Church, London 1992)

CD05 - Piano Concertos KV 271-39-414


Piano Concerto No.9 in E flat major, KV 271 'Jeunehomme'
01. I. Allegro [00:10:15]
02. II. Andantino [00:10:09]
03. III. Rondeau, Presto [00:10:27]

Piano Concerto No.2 in B flat major, KV 39
04. I. Allegro spiritoso [00:05:25]
05. II. Andante staccato [00:03:47]
06. III. Molto allegro [00:03:48]

Piano Concerto No.12 in A major, KV 414
07. I. Allegro [00:09:48]
08. II. Andante [00:07:23]
09. III. Rondo, Allegretto [00:05:49]
Derek Han piano
Philharmonia Orchestra, Paul Freeman
(Recording: St. Augustine Church, London 1992)

CD06 - Piano Concertos KV 453-175-238


Piano Concerto No.17 in G major, KV 453
01. I. Allegro [00:12:27]
02. II. Andante [00:09:53]
03. III. Allegretto, Presto [00:08:10]

Piano Concerto No.5 in D major, KV 175
04. I. Allegro [00:08:13]
05. II. Andante ma un poco adagio [00:07:25]
06. III. Allegro [00:05:16]

Piano Concerto No.6 in B flat major, KV 238
07. I. Allegro aperto [00:07:24]
08. II. Andante un poco adagio [00:05:33]
09. III. Rondeau, Allegro [00:07:26]
Derek Han piano
Philharmonia Orchestra, Paul Freeman
(Recording: Henry Wood Hall, London 1992)
log and sheet
[свернуть]
CD07 - Piano Concertos KV 451-246-459


Piano Concerto No.16 in D major, KV 451
01. I. Allegro assai [00:10:56]
02. II. Andante [00:05:49]
03. III. Rondo, Allegro di molto [00:07:16]

Piano Concerto No.8 in C major, KV 246
04. I. Allegro aperto [00:07:29]
05. II. Andante [00:07:14]
06. III. Tempo di menuetto [00:07:12]

Piano Concerto No.19 in F major, KV 459
07. I. Allegro [00:11:45]
08. II. Allegretto [00:07:23]
09. III. Allegro assai [00:07:48]
Derek Han piano
Philharmonia Orchestra, Paul Freeman
(Recording: Henry Wood Hall, London 1993)

CD08 - Piano Concertos KV 466-482


Piano Concerto No.20 in D minor, KV 466
01. I. Allegro [00:13:54]
02. II. Romanze [00:08:24]
03. III. Allegro assai [00:07:50]

Piano Concerto No.22 in E flat major, KV 482
04. I. Allegro [00:14:01]
05. II. Andante [00:08:52]
06. III.Allegro [00:12:17]
Derek Han piano
Philharmonia Orchestra, Paul Freeman
(Recording: Henry Wood Hall, London 1993)

CD09 - Piano Concertos KV 456-537

Piano Concerto No.18 in B flat major, KV 456
01. I. Allegro vivace [00:12:36]
02. II. Andante un poco sostenuto [00:09:36]
03. III. Allegro vivace [00:08:08]

Piano Concerto No.26 in D major, KV 537 'Coronation Concerto'
04. I. Allegro [00:14:30]
05. II. Larghetto [00:06:07]
06. III. Allegretto [00:10:54]
Derek Han piano
Philharmonia Orchestra, Paul Freeman
(Recording: Henry Wood Hall, London 1995)

CD10 - Piano Concertos KV 449-41-595


Piano Concerto No.14 in E flat major, KV 449
01. I. Allegro vivace [00:08:52]
02. II. Andantino [00:06:21]
03. III. Allegro ma non troppo [00:06:17]

Piano Concerto No.4 in G major, KV 41
04. I. Allegro [00:05:04]
05. II. Andante [00:03:50]
06. III. Molto allegro [00:03:50]

Piano Concerto No.27 in B flat major, KV 595
07. I. Allegro [00:14:11]
08. II. Larghetto [00:06:53]
09. III. Rondo, Allegro [00:09:20]
Derek Han piano
Philharmonia Orchestra, Paul Freeman
(Recording: Henry Wood Hall, London 1993)

CD11 - Piano Concertos For 2 & 3 Pianos, Concert Rondos


Concerto for 2 Pianos & Orchestra in E flat major, KV 365
01. I. Allegro [00:09:45]
02. II. Andante [00:08:14]
03. III. Rondo, Allegro [00:06:51]

Concerto for 3 Pianos & Orchestra in F major, KV 242
04. I. Allegro [00:07:50]
05. II. Adagio [00:08:48]
06. III. Rondo, tempo di minuetto [00:05:38]

07. Rondo for Piano & Orchestra in D major, KV 382 [00:08:41]
08. Rondo for Piano & Orchestra in A major, KV 386 [00:07:55]
Zoltán Kocsis piano, Dezsö Ranki piano, Hungarian State Orchestra, János Ferencsik (1-6)
András Schiff piano (4-6)
Annerose Schmidt piano, Dresdner Philharmonie, Kurt Masur (7-8)

CD12 - Clarinet Concerto KV 622, Concerto for Flute, Harp & Orchestra KV 299
picClarinet Concerto in A major, KV 622
01. I. Allegro [00:11:59]
02. II. Adagio [00:06:23]
03. III. Rondo, Allegro [00:08:47]

Concerto for Flute, Harp & Orchestra in C major, KV 299
04. I. Allegro [00:09:35]
05. II. Andantino [00:08:10]
06. III. Rondo, allegro [00:09:34]
Harmen de Boer clarinet, Nieuw Sinfonietta Amsterdam, Lev Markiz (1-3)
Marc Grauwels flute, Giselle Herbert harp, Les Violons du Roy, Bernard Labadie (4-6)
(Recording: Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven, 1994)

CD13 - Flute Concertos KV 313-314


Flute Concerto No.1 in G major, KV 313
01. I. Allegro maestoso [00:08:50]
02. II. Adagio non troppo [00:09:46]
03. III. Tempo di menuetto [00:07:47]

04. Andante for Flute & Orchestra in C major, KV 315 [00:06:26]

Flute Concerto No.2 in D major, KV 314
05. I. Allegro aperto [00:07:28]
06. II. Andante ma non troppo [00:07:07]
07. III. Allegro [00:06:09]

08. Rondo, Allegretto grazioso, for Flute & Orchestra in D major, KV 373 [00:06:28]
Peter-Lukas Graf flute, English Chamber Orchestra, Raymond Leppard
(Recording: Conway Hall, London, November 1984)

CD14 - Concertos KV 314-191-297


Oboe Concerto in C major, KV 314
01. I. Allegro aperto [00:07:27]
02. II. Andante ma non troppo [00:07:06]
03. III. Allegro [00:06:10]

Bassoon Concerto in B flat major, KV 191
04. I. Allegro [00:06:27]
05. II. Andante ma adagio [00:06:21]
06. III. Rondeau, tempo di menuetto [00:03:57]

Sinfonia Concertante in E flat major, KV 297b
07. I. Allegro [00:13:19]
08. II. Adagio [00:07:56]
09. III. Andantino con variazioni [00:08:07]
Bart Schneemann oboe (1-3)
Ronald Karten bassoon (4-6)
Bart Schneemann oboe, Harmen de Boer clarinet, Jacob Slagter horn, Ronald Karten bassoon (7-9)
Nieuw Sinfonietta Amsterdam, Lev Markiz
(Recording: Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven, 1994) - www.KeyBanQuyen.VN .

Volume 2 - Concertos (15-18) :
CD15 - Horn Concertos KV 412-417-447-495-514, K. 370b-494a


Horn Concerto in E flat major, KV 417
01. I. Allegro [00:06:29]
02. II. Andante [00:03:19]
03. III. Rondo, Allegro [00:03:33]

Horn Concerto in E flat major, KV 447
04. I. Allegro [00:06:40]
05. II. Romance, Larghetto [00:03:56]
06. III. Allegro [00:03:49]

Concerto Movement in E major, KV 494a
07. Allegro [00:09:02]

Horn Concerto in D major, KV 412
08. I. Allegro [00:04:48]
09. II. Rondo, Allegro [00:04:04]

Horn Concerto in E flat major, KV 370b/371
10. I. Allegro [00:07:21]
11. II. Rondo, Allegro [00:06:00]

Horn Concerto in E flat major, KV 495
12. I. Allegro [00:07:40]
13. II. Andante [00:04:26]
14. III. Allegro [00:04:05]

Horn Concerto in D major, KV 412
15. Rondo, Allegro [00:04:03]
Herman Jeurissen horn
Netherlands Chamber Orchestra, Roy Goodman
(Recording: 20-23 November 1996, Beurs van Berlage, Amsterdam)

CD16 - Violin Concertos KV 207-211-216


Продолжительность: 01:06:30

Violin Concerto No.1 in B flat major, KV 207
01. I. Allegro moderato [00:08:01]
02. II. Adagio [00:08:59]
03. III. Presto [00:05:39]

Violin Concerto No.2 in D major, KV 211
04. I. Allegro moderato [00:08:09]
05. II. Andante [00:07:27]
06. III. Rondeau, Allegro [00:04:25]

Violin Concerto No.3 in G major, KV 216
07. I. Allegro [00:09:45]
08. II. Adagio [00:07:41]
09. III. Rondeau [00:06:21]
Emmy Verhey violin
Concertgebouw Chamber Orchestra, Eduardo Marturet
(Recording: Muziekcentrum Enschede, The Netherlands, 1989)

CD17 - Violin Concertos KV 218-219-261-269-373


Violin Concerto No.4 in D major, KV 218
01. I. Allegro moderato [00:08:46]
02. II. Andante cantabile [00:07:10]
03. III. Rondeau [00:06:59]

Violin Concerto No.5 in A major, KV 219
04. I. Allegro aperto [00:09:35]
05. II. Adagio [00:10:06]
06. III. Rondeau [00:08:39]

07. Adagio in E major, KV 261 [00:08:24]
08. Rondo in B flat major, KV 269 [00:06:34]
09. Rondo in C major, KV 373 [00:05:49]
Emmy Verhey violin
Concertgebouw Chamber Orchestra, Eduardo Marturet
(Recording: Muziekcentrum Enschede, The Netherlands, 1989)

CD18 - Violin Concertos KV 364-190


Sinfonia Concertante for Violin, Viola & Orchestra in E flat major, KV 364
01. I. Allegro maestoso [00:12:44]
02. II. Andante [00:09:59]
03. III. Presto [00:06:11]

Concertone for 2 Violins & Orchestra in C major, KV 190
04. I. Allegro spiritoso [00:08:17]
05. II. Andantino grazioso [00:09:58]
06. III. Tempo di menuetto [00:07:18]
Gil Sharon violin, Yuri Gandelsman viola; Amati Chamber Orchestra, Gil Sharon (1-3)
Anna & Guido Höbling violin; Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (4-6)
(Recording: Kerkrade, The Netherlands, 1996) - www.KeyBanQuyen.VN .


Volume 3 - Serenades, Divertimenti, Dances (01-06) :

CD01 - Divertimenti KV 136-137-138-334


Divertimento in D major, KV 136
01. I. Allegro [00:05:34]
02. II. Andante [00:05:07]
03. III. Presto [00:03:45]

Divertimento in B flat major, KV 137
04. I. Andante [00:03:36]
05. II. Allegro di molto [00:03:13]
06. III. Allegro assai [00:02:54]

Divertimento in F major, KV 138
07. I. Allegro [00:03:26]
08. II. Andante [00:05:00]
09. III. Presto [00:02:00]

Divertimento in D major, KV 334
10. I. Allegro [00:06:38]
11. II. Andante [00:08:11]
12. III. Menuetto [00:03:21]
13. IV. Adagio [00:04:38]
14. V. Menuetto [00:06:39]
15. VI. Rondo Allegro [00:05:58]
Olga Nodel solo-violine
Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim, Florian Heyerick
(Recording: July 2002 St. Maria Church, Schwetzingen)

CD02 - Notturno, Ein musikalischer Spaß, Eine kleine Nachtmusik


Notturno for four orchestras in D major, KV 286
01. I. Andante [00:05:18]
02. II. Allegretto grazioso [00:02:20]
03. III. Menuetto [00:05:13]

Ein Musikalischer Spass in F major, KV 525 'Dorfmusikanten-Sextett'
04. I. Allegro [00:03:46]
05. II. Menuetto [00:05:01]
06. III. Adagio cantabile [00:06:06]
07. IV. Presto [00:04:01]

Serenade in G major, KV 525 'Eine Kleine Nachtmusik'
08. I. Allegro [00:05:16]
09. II. Romance, Andante [00:04:36]
10. III. Menuetto [00:01:41]
11. IV. Rondo, Allegro [00:03:56]
Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim, Florian Heyerick
(Recording: July 2002 St. Maria Church, Schwetzingen)

CD03 - Cassationen, Divertimento KV 251


Cassation in G major, KV 63 (Final-Musik)
01. I. Marche [00:02:59]
02. II. Allegro [00:03:25]
03. III. Andante [00:03:33]
04. IV. Menuett [00:03:02]
05. V. Adagio [00:05:09]
06. VI. Menuett [00:02:51]
07. VII. Finale: Allegro assai [00:01:48]

Cassation in B flat major, KV 99
08. I. Marcia [00:02:37]
09. II. Allegro moderato [00:03:13]
10. III. Andante [00:03:21]
11. IV. Menuett [00:02:06]
12. V. Andante [00:02:18]
13. VI. Menuett [00:01:56]
14. VII. Allegro [00:05:51]

Divertimento in D major, KV 251
15. I. Molto allegro [00:06:15]
16. II. Menuetto [00:03:48]
17. III. Andantino [00:03:04]
18. IV. Menuetto (Tema con variazioni) [00:04:19]
19. V. Rondeau, Allegro assai [00:05:32]
20. VI. Marcia alla francese [00:01:59]
01-14: Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim, Florian Heyerick
(Recording: July 2002 St. Maria Church, Schwetzingen)

15-20: Neues Bachisches Collegium Musicum, Burkhard Glaetzner
(Recording: Leipzig, 1989)

CD04 - Divertimenti KV 113-131-205

Divertimento in D major, KV 205
01. I. Largo [00:04:48]
02. II. Menuetto [00:02:40]
03. III. Menuetto [00:02:39]
04. IV. Adagio [00:03:44]
05. V. Finale Presto [00:03:33]

Divertimento in E flat major, KV 113
06. I. Allegro [00:04:12]
07. II. Andante [00:03:46]
08. III. Menuetto [00:01:52]
09. IV. Allegro [00:03:21]

Divertimento in D major, KV 131
10. I. Allegro [00:05:15]
11. II. Adagio [00:04:46]
12. III. Menuetto [00:05:29]
13. IV. Allegretto [00:02:53]
14. V. Menuetto [00:03:57]
15. VI. Adagio [00:01:02]
16. VII. Allegro assai [00:05:19]
Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim, Jirí Malát
(Recording: June 2002 St. Maria Church, Schwetzingen)

CD05 - Serenades KV 100-204


Serenade in D major, KV 100
01. I. Allegro [00:04:12]
02. II. Andante [00:04:36]
03. III. Menuetto [00:02:36]
04. IV. Allegro [00:03:01]
05. V. Menuetto [00:02:22]
06. VI. Andante [00:02:56]
07. VII. Menuetto [00:02:04]
08. VIII. Allegro [00:02:39]

Serenade in D major, KV 204
09. I. Allegro assai [00:04:21]
10. II. Andante moderato [00:06:00]
11. III. Allegro [00:05:35]
12. IV. Menuetto & Trio [00:02:59]
13. V. Andante [00:03:23]
14. VI. Menuetto & Trio [00:03:34]
15. VII. Andantino grazioso & Allegro [00:04:42]
Olga Nodel solo-violine
Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim, Jirí Malát
(Recording: June 2002 St. Maria Church, Schwetzingen)

CD06 - Divertimenti KV 247-287


Divertimento in F major, KV 247
01. I. Allegro [00:06:06]
02. II. Andante grazioso [00:04:29]
03. III. Menuetto [00:04:00]
04. IV. Adagio [00:05:05]
05. V. Menuetto [00:03:37]
06. VI. Andante - Allegro assai [00:06:02]

Divertimento in B flat major, KV 287
07. I. Allegro [00:06:48]
08. II. Thema mit variationen - Andante grazioso [00:07:57]
09. III. Menuetto [00:03:43]
10. IV. Adagio [00:06:14]
11. V. Menuetto [00:03:45]
12. VI. Andante - Allegro molto [00:06:57]
Camerata Bern, Thomas Füri
(Recording: 28-30 November 1989 Kirche Blumenstein, Thun, Switzerland) - www.KeyBanQuyen.VN .

Volume 3 - Serenades, Divertimenti, Dances 07-15) :

CD07 - Serenata notturna, Posthorn, Galimathias musicum


Serenata Notturna in D major, KV 239
01. I. Marcia - Maestoso [00:04:45]
02. II. Menuetto [00:03:50]
03. III. Rondeau [00:04:50]

Posthorn Serenade in D major, KV 320
04. I. Adagio maestoso - Allegro con spirito [00:07:57]
05. II. Menuetto - Allegretto [00:04:10]
06. III. Concertante - Andante grazioso [00:08:02]
07. IV. Rondeau - Allegro ma non troppo [00:06:15]
08. V. Andantino [00:06:03]
09. VI. Menuetto [00:05:02]
10. VII. Finale-Presto [00:04:16]

Gallimathias Musicum, KV 32
11. I. (No.1) Molto allegro [00:00:24]
12. II. (No.2) Andante [00:01:32]
13. III. (No.4) Allegro finale [00:00:35]
14. IV. (No.5) Pastorella [00:01:16]
15. V. (No.6-7) Allegro - Allegretto [00:02:23]
16. VI. (No.8) Allegro [00:00:37]
17. VII. (No.9) Molto adagio [00:00:31]
18. VIII. (No.10) Allegro [00:00:50]
19. IX. (No.11-12) Largo - Molto allegro [00:01:10]
20. X. (No.13-14) Andante - Allegro [00:02:18]
21. XI. (No.15) Menuetto [00:00:53]
22. XII. (No.16-17) Adagio - Presto [00:01:52]
23. XIII. (No.18) Fuga [00:03:20]
01-10: Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks, Sir Colin Davis
(Recording: October 1986 Herkulessaal München)

11-23: Franz Liszt Chamber Orchestra, János Rolla

CD08 - Haffner Serenade KV 250


Haffner Serenade in D major, KV 250
01. I. Allegro maestoso - Allegro molto [00:07:01]
02. II. Andante [00:10:17]
03. III. Menuetto [00:03:47]
04. IV. Rondo - Allegro [00:09:02]
05. V. Menuetto galante [00:05:38]
06. VI. Andante [00:07:48]
07. VII. Menuetto [00:05:07]
08. VIII. Adagio - Allegro assai [00:06:09]
Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks, Sir Colin Davis
(Recording: January 1988 Herkulessaal München)

CD09 - Serenades KV 185-203


Serenade in D major, KV 185
01. I. Allegro assai [00:07:19]
02. II. Andante [00:07:20]
03. III. Allegro [00:03:21]
04. IV. Menuetto [00:03:23]
05. V. Andante grazioso [00:06:28]
06. VI. Menuetto [00:05:40]
07. VII. Adagio - Allegro assai [00:06:53]

Serenade In D major, KV 203
08. I. Andante maestoso - Allego assai [00:04:35]
09. II. Andante [00:04:55]
10. III. Menuetto [00:02:43]
11. IV. Allegro [00:04:29]
12. V. Menuetto [00:03:14]
13. VI. Andante [00:04:40]
14. VII. Menuetto [00:04:10]
15. VIII. Prestissimo [00:03:42]
01-07: Franz Liszt Chamber Orchestra, János Rolla

08-15: Amati Chamber Orchestra, Gil Sharon
(Recording: 1996 Kerkrade, The Netherlands)

CD10 - Marches


01. March in D major, KV 62 [00:04:01]
02. March in D major, KV 189 [00:04:11]
03. March in C major, KV 214 [00:03:33]
04. March in D major, KV 215 [00:03:10]
05. March in D major, KV 237 [00:04:00]
06. March in F major, KV 248 [00:04:16]
07. March in D major, KV 249 [00:03:16]

March in D major, KV 335
08. No.1 [00:03:58]
09. No.2 [00:03:51]

March in C major, KV 408
10. No.1 [00:04:51]
11. No.2 [00:03:41]
12. No.3 [00:04:05]

13. March in D major, KV 445 [00:02:35]
14. Menuet, KV 409 [00:05:59]
15. Adagio & Fugue, KV 546 [00:06:34]
16. March in D major, KV 290 [00:04:30]
Capella Istropolitana, Nicol Matt
(Recording: November 2005, Bratislava)

CD11 - Divertimenti K. 439b Nos. 1-3 For 2 Clarinets & Bassoon


Divertimento, KV 439b No.1
01. I. Allegro [00:04:15]
02. II. Menuetto [00:03:04]
03. III. Adagio [00:02:39]
04. IV. Menuetto [00:02:35]
05. V. Rondo [00:02:38]

Divertimento, KV 439b No.2
06. I. Allegro [00:02:20]
07. II. Menuetto [00:03:50]
08. III. Larghetto [00:02:59]
09. IV. Menuetto [00:03:58]
10. V. Rondo [00:03:55]

Divertimento, KV 439b No.3
11. I. Allegro [00:04:30]
12. II. Menuetto [00:04:49]
13. III. Adagio [00:03:56]
14. IV. Menuetto [00:05:28]
15. V. Rondo [00:04:21]
Henk de Graaf clarinet, Jan Jansen clarinet, Johan Steinmann bassoon
(Recording: Spring 2001, Hervormde Kerk Rhoon)

CD12 - Divertimenti K. 439b Nos. 4-6 For 2 Clarinets & Bassoon


Divertimento, KV 439b No.4
01. I. Allegro [00:03:54]
02. II. Larghetto [00:03:21]
03. III. Menuetto [00:03:00]
04. IV. Adagio [00:02:10]
05. V. Allegretto [00:02:28]

Divertimento, KV 439b No.5
06. I. Adagio [00:02:54]
07. II. Menuetto [00:02:45]
08. III. Adagio [00:02:10]
09. IV. Romance [00:02:35]
10. V. Polonaise [00:01:13]

Divertimento, KV 439b No.6
11. I. Rondo, Larghetto [00:03:20]
12. II. Voi che sapete (from 'Le Nozze di Figaro') [00:02:22]
13. III. Non piu andrai (from 'Le Nozze di Figaro') [00:03:24]
14. IV. La ci darem la mano (from 'Don Giovanni') [00:02:37]
15. V. Vedrai, carino (from 'Don Giovanni') [00:03:11]
Henk de Graaf clarinet, Jan Jansen clarinet, Johan Steinmann bassoon
(Recording: Spring 2001, Hervormde Kerk Rhoon)

CD13 - Serenades KV 375-388


Serenade for 8 Wind Instruments in E flat major, KV 375
01. I. Allegro maestoso [00:07:45]
02. II. Menuetto [00:04:09]
03. III. Adagio [00:05:51]
04. IV. Menuetto - Trio [00:02:47]
05. V. Allegro [00:03:52]

Serenade for 8 Wind Instruments In C minor, KV 388
06. I. Allegro [00:08:41]
07. II. Andante [00:03:44]
08. III. Menuetto - Trio [00:03:48]
09. IV. Allegro [00:06:20]
Henk de Graaf clarinet, Jan Jansen clarinet, Remco de Vries oboe, Katty Halvarson oboe,
Johan Steinmann bassoon, Hans Wisse bassoon,
Martin van de Merwe horn, Jos Buurman horn
(Recording: Spring 2001, Hervormde Kerk Rhoon)

CD14 - Divertimenti KV 166-186-A226-A227


Divertimento in E flat major, KV 166
01. I. Allegro [00:03:12]
02. II. Menuetto [00:02:53]
03. III. Andante grazioso [00:02:38]
04. IV. Adagio [00:01:16]
05. V. Allegro [00:02:00]

Divertimento in B flat major, KV 186
06. I. Allegro assai [00:01:39]
07. II. Menuetto [00:02:04]
08. III. Andante [00:02:37]
09. IV. Adagio [00:02:50]
10. V. Allegro [00:02:11]

Divertimento in E flat major, KV Anhang 226
11. I. Allegro moderato [00:03:23]
12. II. Menuetto [00:05:20]
13. III. Romance [00:03:40]
14. IV. Menuetto [00:03:02]
15. V. Rondo [00:04:44]

Divertimento in B flat major, KV Anhang 227
16. I. Allegro [00:02:57]
17. II. Menuetto [00:02:36]
18. III. Adagio [00:03:04]
19. IV. Menuetto [00:02:41]
20. V. Finale [00:03:08]
Henk de Graaf clarinet, Jan Jansen clarinet, Remco de Vries oboe, Sandra Zoer oboe,
Ron Tyhuis english horn, Irma Kort english horn,
Johan Steinmann bassoon, Dymphna van Dooremaal bassoon,
Martin van de Merwe horn, Jos Buurman horn
(Recording: Spring 2001, Hervormde Kerk Rhoon)

CD15 - Divertimenti For 2 Oboes, 2 Horns & 2 Bassoons


Divertimento in F major, KV 213
01. I. Allegro spiritoso [00:04:16]
02. II. Andante [00:02:25]
03. III. Menuetto [00:02:45]
04. IV. Contredanse en Rondeau [00:01:21]

Divertimento in B flat major, KV 240
05. I. Allegro [00:04:22]
06. II. Andante grazioso [00:03:08]
07. III. Menuetto [00:02:16]
08. IV. Allegro [00:04:02]

Divertimento in E flat major, KV 252
09. I. Andante [00:04:26]
10. II. Menuetto [00:02:31]
11. III. Polonaise [00:02:11]
12. IV. Presto assai [00:01:30]

Divertimento in F major, KV 253
13. I. Tema con variazioni (Andante) [00:09:20]
14. II. Menuetto [00:02:43]
15. III. Allegro assai [00:01:55]

Divertimento in B flat major, KV 270
16. I. Allegro molto [00:05:35]
17. II. Andantino [00:02:11]
18. III. Menuetto [00:02:44]
19. IV. Presto [00:01:45]
Remco de Vries oboe, Irma Kort oboe, Johan Steinmann bassoon, Hans Wisse bassoon,
Martin van de Merwe horn, Jos Buurman horn
(Recording: Spring 2001, Hervormde Kerk Rhoon)

Volume 3 - Serenades, Divertimenti, Dances 16-21) :

CD16 - Adagios, Horn Duos


01. Adagio in B flat major, KV 411 [00:06:12]
02. Adagio in F major, KV 580a [00:05:04]
(Henk de Graaf clarinet, Laura Rijsewijk clarinet on 01, Jan Jansen basset horn,
Diede Brantjes basset horn, Romke Jan Wijmenga basset horn)

03. Notturno in F major, KV 346 'Luci care, luci belle' [00:01:38]
04. Notturno in E flat major, KV 438 'Se lontan ben mio tu sei' [00:01:40]
05. Notturno in F major, KV 439 'Due pupille amabili' [00:01:01]
06. Notturno in B flat major, KV 549 'piu non si trovano' [00:02:58]
07. Notturno in F major, KV 436 'Ecco quel fiero istante' [00:01:59]
08. Notturno in G major, KV 437 'Mi lagnero tacendo' [00:03:47]
(Clara de Vries soprano, José Scholte alto, Bas Ramselaar bass,
Henk de Graaf clarinet, Laura Rijsewijk clarinet, Jan Jansen basset horn)

12 Duos for two horns, KV 487
09. I. Allegro [00:00:54]
10. II. Menuetto [00:02:40]
11. III. Andante [00:02:16]
12. IV. Polonaise [00:01:06]
13. V. Larghetto [00:01:11]
14. VI. Menuetto [00:03:27]
15. VII. Adagio [00:01:50]
16. VIII. Allegro [00:01:23]
17. IX. Menuetto [00:02:21]
18. X. Andante [00:01:13]
19. XI. Menuetto [00:02:17]
20. XII. Allegro [00:01:33]
(Martin van de Merwe horn, Jos Buurman horn)

Divertimento in C major, KV 188
21. I. Andante [00:01:45]
22. II. Allegro [00:01:05]
23. III. Menuetto [00:00:58]
24. IV. Andante [00:01:28]
25. V. Menuetto [00:00:35]
26. VI. Gavotte [00:00:40]
(Ad van Zon trumpet in C, Simon Wieringa trumpet in C, Frank Steeghs trumpet in C,
Andre Heuvelman piccolo trumpet, Arto Hoornweg trumpet in D,
Jacco Groenendijk trumpet in D, Randy Max timpani)
(Recording: Spring 2001, Hervormde Kerk Rhoon)

CD17 - Serenade _Gran partita_


Serenade in B flat major KV 361, 'Gran Partita'
01. I. Largo - Allegro molto [00:09:57]
02. II. Menuetto [00:09:24]
03. III. Adagio [00:05:19]
04. IV. Menuetto, Allegretto [00:05:12]
05. V. Romanze, Adagio [00:09:13]
06. VI. Tema con variazioni [00:09:41]
07. VII. Rondo [00:03:20]
Wind Soloists of The Chamber Orchestra of Europe, Alexander Schneider
(Recording: 1985 Forde Abbey, UK)

CD18 - Dances K. 65a-103-122-123


7 Menuets, KV 65a
01. No.1 in G [00:02:23]
02. No.2 in D [00:02:28]
03. No.3 in A [00:02:35]
04. No.4 in F [00:03:24]
05. No.5 in C [00:02:10]
06. No.6 in G [00:02:47]
07. No.7 in D [00:02:11]

08. Kontretanz in B flat, KV 123 (73g) [00:01:20]
09. Menuet in E flat, KV 122 (73t) [00:01:17]

20 Menuets, KV 103
10. No.1 [00:03:13]
11. No.2 [00:02:14]
12. No.3 [00:03:04]
13. No.4 [00:02:19]
14. No.5 [00:02:17]
15. No.6 [00:02:35]
16. No.7 [00:02:57]
17. No.8 [00:02:31]
18. No.9 [00:03:10]
19. No.10 [00:02:27]
20. No.11 [00:02:51]
21. No.12 [00:02:09]
22. No.13 [00:02:23]
23. No.14 [00:02:40]
24. No.15 [00:02:07]
25. No.16 [00:00:43]
26. No.17 [00:00:44]
27. No.18 [00:00:54]
28. No.19 [00:00:45]
29. No.20 [00:02:42]
Slovak Sinfonietta, Taras Krysa
(Recording: May 2002, Zilina, Slovak Republic)

CD19 - Dances K. 61h, KV 104-105-176


1. 6 Minuets for Orchestra in C major, K. 61e/104: I. [02:286 Menuets, KV 104 (61e)
01. No.1 in C [00:02:28]
02. No.2 in F [00:02:24]
03. No.3 in C [00:02:12]
04. No.4 in A [00:00:57]
05. No.5 in G [00:02:32]
06. No.6 in G [00:02:37]

6 Menuets, KV 105 (61f)
07. No.1 in D [00:02:23]
08. No.2 in D [00:02:15]
09. No.3 in D [00:02:28]
10. No.4 in G [00:02:04]
11. No.5 in G [00:02:18]
12. No.6 in G [00:02:14]

6 Menuets, KV 61h
13. No.1 in C [00:02:39]
14. No.2 in A [00:01:05]
15. No.3 in D [00:02:21]
16. No.4 in B flat [00:00:55]
17. No.5 in G [00:02:54]
18. No.6 in C [00:02:48]

16 Menuets, KV 176
19. No.1 in C [00:02:20]
20. No.2 in C [00:02:58]
21. No.3 in E flat [00:00:45]
22. No.4 in B flat [00:00:59]
23. No.5 in F [00:02:26]
24. No.6 in D [00:02:17]
25. No.7 in A [00:00:52]
26. No.8 in C [00:02:21]
27. No.9 in G [00:02:25]
28. No.10 in B flat [00:00:54]
29. No.11 in F [00:02:12]
30. No.12 in D [00:02:20]
31. No.13 in G [00:02:28]
32. No.14 in C [00:02:14]
33. No.15 in F [00:02:59]
34. No.16 in D [00:02:13]
Slovak Sinfonietta, Taras Krysa
(Recording: May 2002, Zilina, Slovak Republic)

CD20 - Dances KV 101-164-267-363-461-462-463-509


6 Menuets, KV 164 (130a)
01. No.1 in D [00:02:31]
02. No.2 in D [00:02:37]
03. No.3 in D [00:02:18]
04. No.4 in G [00:02:36]
05. No.5 in G [00:02:20]
06. No.6 in G [00:02:20]

4 Kontretänze, Serenade, KV 101 (250a)
07. No.1 in F: Gavotte [00:01:35]
08. No.2 in G: Andantino [00:01:42]
09. No.3 in D: Presto [00:01:01]
10. No.4 in F: Gavotte [00:02:01]

4 Kontretänze, KV 267 (271c)
11. No.1 in G [00:01:29]
12. No.2 in E flat [00:01:34]
13. No.3 in A [00:01:16]
14. No.4 in D [00:01:46]

3 Menuets, KV 363
15. No.1 in D [00:01:03]
16. No.2 in B flat [00:01:10]
17. No.3 in D [00:01:03]

5 Menuets, KV 461 (448a)
18. No.1 in C [00:02:48]
19. No.2 in E flat [00:02:40]
20. No.3 in G [00:02:44]
21. No.4 in B flat [00:02:30]
22. No.5 in F [00:02:42]

6 Kontretänze, KV 462 (448b)
23. No.1 in C [00:01:52]
24. No.2 in E flat [00:01:41]
25. No.3 in B flat [00:01:02]
26. No.4 in D [00:01:34]
27. No.5 in B flat [00:01:03]
28. No.6 in F [00:01:37]

2 Quadrillen, KV 463 (448c)
29. No.1 in F [00:02:33]
30. No.2 in B flat [00:02:32]

31. Deutsche Tänze (German Dances), KV 509 [00:13:48]
Slovak Sinfonietta, Taras Krysa
(Recording: May 2002, Zilina, Slovak Republic)

CD21 - Dances KV 534-535-536-567-568-571


01. Kontretanz 'Das Donnerwetter' in D, KV 534 [00:01:09]
02. Kontretanz 'La Bataille' in C, KV 535 [00:01:22]

12 German Dances, KV 536 & 567
03. No.1 in C, KV 536 [00:02:36]
04. No.2 in G, KV 536 [00:02:24]
05. No.3 in B flat, KV 536 [00:02:39]
06. No.4 in D, KV 536 [00:02:12]
07. No.5 in F, KV 536 [00:02:08]
08. No.6 in B flat, KV 567 [00:01:35]
09. No.7 in E flat, KV 567 [00:01:56]
10. No.8 in G, KV 567 [00:01:27]
11. No.9 in D, KV 567 [00:01:31]
12. No.10 in A, KV 567 [00:01:52]
13. No.11 in F, KV 567 [00:02:20]
14. No.12 in C, KV 567 [00:02:19]

12 Menuets, KV 568
15. No.1 in C [00:02:20]
16. No.2 in F [00:02:28]
17. No.3 in B flat [00:02:23]
18. No.4 in E flat [00:02:23]
19. No.5 in G [00:02:21]
20. No.6 in D [00:02:17]
21. No.7 in A [00:02:29]
22. No.8 in F [00:02:22]
23. No.9 in B flat [00:02:32]
24. No.10 in D [00:02:25]
25. No.11 in G [00:02:30]
26. No.12 in C [00:02:31]

6 German Dances, KV 571[/i
27. No.1 in D [00:01:47]
28. No.2 in A [00:01:36]
29. No.3 in C [00:01:54]
30. No.4 in G [00:01:41]
31. No.5 in B flat [00:01:32]
32. No.6 in D [00:02:47]
Slovak Sinfonietta, Taras Krysa
(Recording: May 2002, Zilina, Slovak Republic) - www.KeyBanQuyen.VN .

Volume 3 - Serenades, Divertimenti, Dances 22-23) :

CD22 - Dances KV 585-586-603-606-609


12 Menuets, KV 585
01. No.1 in D [00:02:18]
02. No.2 in F [00:02:25]
03. No.3 in B flat [00:02:14]
04. No.4 in E flat [00:02:24]
05. No.5 in G [00:02:25]
06. No.6 in C [00:02:29]
07. No.7 in A [00:02:23]
08. No.8 in F [00:02:15]
09. No.9 in B flat [00:02:28]
10. No.10 in E flat [00:02:29]
11. No.11 in G [00:02:32]
12. No.12 in G [00:02:30]

2 Kontretänze, KV 603
13. No.1 in D [00:01:41]
14. No.2 in B flat [00:02:04]

12 German Dances, KV 586
15. No.1 in C [00:01:48]
16. No.2 in G [00:01:46]
17. No.3 in B flat [00:02:01]
18. No.4 in F [00:02:29]
19. No.5 in A [00:01:49]
20. No.6 in D [00:01:45]
21. No.7 in G [00:01:50]
22. No.8 in E flat [00:01:54]
23. No.9 in B flat [00:01:40]
24. No.10 in F [00:01:49]
25. No.11 in A [00:01:57]
26. No.12 in C [00:02:06]

6 German Dances in B flat, KV 606
27. No.1 [00:00:52]
28. No.2 [00:00:42]
29. No.3 [00:01:01]
30. No.4 [00:00:44]
31. No.5 [00:00:46]
32. No.6 [00:01:18]

5 Kontretänze, KV 609
33. No.1 in C [00:00:55]
34. No.2 in E flat [00:00:46]
35. No.3 in D [00:01:08]
36. No.4 in C [00:02:51]
37. No.5 in G [00:01:19]
Slovak Sinfonietta, Taras Krysa
(Recording: May 2002, Zilina, Slovak Republic)

CD23 - Dances KV 300-587-600-601-602-604-605-610


6 Menuets, KV 599
01. No.1 in C [00:02:51]
02. No.2 in G [00:02:50]
03. No.3 in E flat [00:02:55]
04. No.4 in B flat [00:03:04]
05. No.5 in F [00:02:36]
06. No.6 in D [00:02:57]

4 Menuets, KV 601
07. No.1 in A [00:02:27]
08. No.2 in C [00:02:49]
09. No.3 in G [00:02:18]
10. No.4 in D [00:02:28]

2 Menuets, KV 604
11. No.1 in B flat [00:02:34]
12. No.2 In E flat [00:02:27]

6 German Dances, KV 600
13. No.1 in C [00:02:15]
14. No.2 in F [00:02:18]
15. No.3 in B flat [00:02:13]
16. No.4 in E flat [00:02:01]
17. No.5 in G [00:01:43]
18. No.6 in D [00:02:22]

4 German Dances, KV 602
19. No.1 in B flat [00:01:54]
20. No.2 in F [00:02:25]
21. No.3 in C [00:02:14]
22. No.4 in A [00:01:52]

3 German Dances, KV 605
23. No.1 in D [00:02:14]
24. No.2 in G [00:02:12]
25. No.3 in C [00:03:23]

26. Kontretanz in C, KV 587 [00:01:20]
27. Kontretanz in G, KV 610 [00:01:32]
28. Gavotte in B flat, KV 300 [00:01:55]
Slovak Sinfonietta, Taras Krysa
(Recording: May 2002, Zilina, Slovak Republic)Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT.......và hơn 30TB Film  tại đây   

DO list dài nên chúng tôi để list trong file tải về : 

Link:  Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).


Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , [/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?