Video khóa học VMware vSphere 7 từ cơ bản tới nâng cao.

[tintuc]

Video khóa học VMware vSphere 7 từ cơ bản tới nâng cao.

Khóa học này rất tuyệt vời với thời lượng hơn 30h học . Khóa học là tiếng Anh nhưng rất dễ học và trực quan,các Lab minh họa chi tiết và dễ thực hành. Các bạn chỉ cần có MCSA,MCSE là tự tin chiến đấu được.
vSphere 7: Cài đặt và Định cấu hình Máy chủ vCenter và Máy chủ ESXi :
Mô tả tích hợp vSphere với các sản phẩm VMware khác.
Giải thích kiến ​​trúc máy chủ ESXi và vCenter.
Xác định phiên bản vSphere phù hợp dựa trên yêu cầu của khách hàng.
Cài đặt và Định cấu hình ESXi .
Xác định các điều kiện tiên quyết và thành phần để triển khai vSphere.
Tìm hiểu nhiều tùy chọn để triển khai ESXi.
Thực hiện cài đặt tương tác ESXi 14 phút 43 giây 
Đăng nhập vào Máy chủ ESXi và sử dụng ứng dụng khách vSphere.
Định cấu hình NTP trên Máy chủ ESXi .
Định cấu hình DNS và Định tuyến trên Máy chủ ESXi .
Định cấu hình SSH và truy cập Shell trên Máy chủ ESXi .
Định cấu hình nhật ký được gửi đến Máy chủ Syslog.
Cấp phép cho Máy chủ ESXi. 
Đưa ra một kịch bản, Xác thực cấu hình ESXi .
Cài đặt và cấu hình VMware vCenter Server Appliance (vCSA) .
Tổng quan về vCenter Server Appliance (vCSA).
Xác định các yêu cầu vCSA.
Cài đặt vCenter Server Appliance (vCSA) .
Thực hiện cấu hình ban đầu của vCenter Server Appliance (vCSA) .
Cấp phép cho cơ sở hạ tầng vSphere của bạn.
Tham gia vCSA với Windows Active Directory. 
Thiết bị máy chủ vCenter Multi-homing.
Sao lưu và khôi phục thiết bị ảo máy chủ vCenter .
Di chuyển sang Thiết bị máy chủ vCenter .
Triển khai Máy chủ ESXi bằng phương pháp tự động triển khai .
Mô tả Cấu phần và Kiến trúc của Môi trường Triển khai Tự động.
Giải thích Mô hình Triển khai Tự động.
Cài đặt và Định cấu hình Triển khai Tự động .
Xác minh Cấu hình DHCP và TFTP .
Chuẩn bị Máy chủ ESXi để Triển khai Tự động.
Video khóa học VMware vSphere 7 từ cơ bản tới nâng cao.

vSphere 7: Cấu hình và quản lý mạng vSphere :


Cấu hình vSphere Standard Switches (vSS) .
Giải thích về vSphere Standard Switch (vSS). 
Tạo và xóa vSphere Standard Switch .
Thêm và định cấu hình/xóa vNIC trên vSphere Standard Switch. 
Định cấu hình cổng VMkernel cho dịch vụ mạng.
Thêm/chỉnh sửa/xóa nhóm cổng trên vSphere Standard Switch .
Xác định trường hợp sử dụng đối với Switch tiêu chuẩn vSphere.
Định cấu hình vSphere Distributed Switch (vDS).
Mô-đun này bao gồm những gì 4 phút 12 giây 
Giải thích các khả năng của vSphere Distributed Switch (vDS) .
Phân biệt giữa VDS và VSS .
Tạo và xóa vSphere Distributed Switch .
Thêm/xóa Máy chủ ESXi khỏi vSphere Công tắc phân tán .
Thêm/đặt cấu hình/xóa Nhóm dvPort.
Thêm và xóa Bộ điều hợp đường lên vào Nhóm dvUplink.
Định cấu hình Bộ chuyển mạch phân tán vSphere và Cài đặt nhóm dvPort.
Tạo/đặt cấu hình/xóa Bộ điều hợp ảo.
Di chuyển Bộ điều hợp ảo đến/từ vSphere Công tắc phân tán.
Di chuyển các máy ảo đến/từ một Công tắc phân tán vSphere.
Định cấu hình LACP trên vDS Các tham số thiết kế đã cho.
Xác định trường hợp sử dụng cho một Switch phân tán vSphere . 
Định cấu hình các tính năng vSS và vDS dựa trên các yêu cầu đã cho.
Xác định các chính sách vSS và vDS phổ biến.
Mô tả Cài đặt và chính sách bảo mật của vDS .
Định cấu hình chính sách chặn nhóm dvPort.
Định cấu hình chính sách cân bằng tải và chuyển đổi dự phòng .
Định cấu hình cài đặt VLAN và PVLAN.
Định cấu hình chính sách định hình lưu lượng .
Kích hoạt hỗ trợ giảm tải phân đoạn TCP cho máy ảo. 
Bật hỗ trợ khung Jumbo Linh kiện phù hợp.
Nhận biết hành vi của vDS Auto-Rollback.
Định cấu hình vDS để hỗ trợ vMotion đường dài. 
Xác định cấu hình VLAN để triển khai vSphere.

vSphere 7: Cấu hình và quản lý vSphere Storage :


Kết nối các thiết bị lưu trữ dùng chung với vSphere .
Mô tả các loại lưu trữ cho vSphere .
Giải thích các quy ước đặt tên lưu trữ .
Xác định trường hợp sử dụng cho iSCSI Initiators. 
Giải thích các yêu cầu của iSCSI Initiator.
Kích hoạt và định cấu hình phần mềm iSCSI Initiator .
Tạo và đính kèm vào iSCSI LUN .
Quét/quét lại Lưu trữ .
Tạo kho dữ liệu trên iSCSI LUN .
Định cấu hình liên kết cổng iSCSI.
Bật/đặt cấu hình/tắt iSCSI Security.
Định cấu hình Khởi động từ SAN .
Mô tả Thực hành Phân vùng và Mặt nạ LUN.
Tạo Chia sẻ NFS để Sử dụng với vSphere .
So sánh/đối chiếu Mảng và Cung cấp Đĩa ảo Mỏng .
Định cấu hình Bộ lọc Lưu trữ Máy chủ vCente.
Cấu hình lưu trữ do phần mềm xác định.
Giải thích kiến ​​trúc SAN ảo (vSAN) .
Có gì mới trong vSAN 7? .
Xác định yêu cầu SAN ảo.
Tạo/xóa cụm vSAN .
Quản lý nhóm đĩa vSAN .
Giám sát lưu trữ vSAN .
Thêm/xóa nút vSAN.
Triển khai dịch vụ tệp vSAN . 
Tạo chia sẻ trong dịch vụ tệp vSAN .
Giám sát dịch vụ tệp vSAN .
Xác định vai trò của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trong vSAN.
Định cấu hình chính sách lưu trữ .
Định cấu hình chính sách lưu trữ bằng cách sử dụng thẻ .
Định cấu hình chính sách lưu trữ bằng màn hình VASA.
Giải thích Chức năng Miền lỗi vSAN .
Bật/tắt Miền lỗi SAN ảo.
Giải thích các thành phần kiến ​​trúc vVol.
Định cấu hình và sử dụng vVols .
Tạo và định cấu hình Kho dữ liệu VMFS và NFS.
So sánh và đối chiếu các thuộc tính của VMFS và NFS Datastore.
Xác định các yêu cầu NF.
So sánh/đối chiếu Các phiên bản NFS được hỗ trợ .
Định cấu hình Bộ lưu trữ NFS cho vSphere.
Tạo một Kho dữ liệu NFS.
Định cấu hình Bộ lưu trữ NFS Đa đường dẫn.
So sánh/đối chiếu VMFS5 và VMFS6 .
Xác định Yêu cầu VMFS.
Tạo Kho dữ liệu VMFS.
Mở rộng/mở rộng Kho dữ liệu VMFS .
Đặt Kho dữ liệu VMFS ở Chế độ Bảo trì.
Định cấu hình Bộ lập lịch tài nguyên phân tán lưu trữ (SDRS) .
Định cấu hình lưu trữ vSphere Multi-pathing và Failover.
Phân biệt các tùy chọn Cân bằng tải cho bộ nhớ khả dụng.
Giải thích các tính năng của Kiến trúc lưu trữ có thể cắm (PSA).
Phân biệt các chính sách đa đường cho bộ nhớ khả dụng.
Xác định ảnh hưởng của việc thay đổi PSP và SATP .
Giải thích chức năng của các thành phần quy tắc yêu cầu .
Định cấu hình/ quản lý Cân bằng tải lưu trữ.
Định cấu hình liên kết cổng mạng cho MPIO .y 
Thay đổi chính sách chọn đường dẫn bằng cách sử dụng giao diện người dùng.
Xác định các yếu tố quy tắc yêu cầu bắt buộc để thay đổi PSP mặc định.
Kéo dài thời gian chờ của Windows đối với các thao tác ghi bị trì hoãn.
Thực hiện nâng cao Cấu hình VMFS và NFS .
Xác định trường hợp sử dụng phù hợp cho nhiều Kho dữ liệu VMFS/NFS.
Gắn/ngắt kết nối Kho dữ liệu VMFS và NFS .
Kết nối Kho dữ liệu NFS 4.1 bằng Kerberos .
Tìm hiểu về ánh xạ thiết bị thô .
Kích hoạt phân cụm chuyển đổi dự phòng Windows .
Sử dụng vStorage API để tích hợp mảng ( VAAI).

vSphere 7: Triển khai và Quản trị Máy ảo và vApps :

Tạo và triển khai máy ảo.
.
Xác định khả năng của các phiên bản phần cứng máy ảo.
Các tính năng mới trong Phần cứng VM. 
Xác định các phương pháp truy cập và sử dụng Bảng điều khiển máy ảo.
Tạo máy ảo đầu tiên của bạn.
Định cấu hình/Quản lý mẫu máy ảo.
Đặt máy ảo Máy chủ/Cụm/nhóm tài nguyên ESXi.
Định cấu hình và triển khai hệ điều hành khách thành Máy ảo mới.
Định cấu hình/Sửa đổi Phần cứng ảo.
Cài đặt/Nâng cấp VMware Tools và Phần cứng ảo.
Định cấu hình Truyền qua PCI và I/O trực tiếp .
Định cấu hình Đồng bộ hóa thời gian máy ảo.
Tạo và triển khai vApps.
Xác định các yêu cầu vApp.
Tạo/Triển khai/Sao chép vApp hiện có.
Thêm đối tượng vào vApp hiện có.
Chỉnh sửa cài đặt vApp .
Định cấu hình nhóm IP .
Tạm dừng/Tiếp tục vApp.
Quản lý bản sao và mẫu máy ảo.
Giải thích các tùy chọn sao chép và mẫu.
Sao chép một máy ảo hiện có .
Tạo một mẫu từ một máy ảo hiện có .
Triển khai một máy ảo từ một mẫu .
Triển khai các thiết bị ảo và/hoặc vApp từ một mẫu OVF.
giây .
Quản trị Máy ảo và vApps.
Quản lý khoảng không quảng cáo vCenter một cách hiệu quả .
Phân biệt giữa các trạng thái nguồn của máy ảo.
Định cấu hình các tùy chọn, nguồn và cài đặt khởi động của máy ảo.
Quản lý ảnh chụp nhanh máy ảo.
Chỉ định Chính sách lưu trữ cho máy ảo.
Xác minh việc tuân thủ chính sách lưu trữ cho máy ảo.
Điều chỉnh tài nguyên máy ảo .
Mở rộng đĩa ảo .
Hợp nhất khối lượng công việc vật lý bằng VMware Converter.
Xác định các trường hợp sử dụng bộ chuyển đổi vCenter .
Xác định các thành phần bộ chuyển đổi vCenter.
Cài đặt vCenter Converter Độc lập.
Chuyển đổi khối lượng công việc vật lý bằng vCenter Converter.
Bật/Tắt Cài đặt máy ảo nâng cao.
Giải thích các tệp được sử dụng bởi máy ảo.
Giải thích cài đặt tệp cấu hình máy ảo (.VMX).
Định cấu hình máy ảo cho vCPU đa lõi.
Xác định cách sử dụng thiết bị USB dùng chung tác động đến môi trường.
Định cấu hình Máy ảo cho vGPU.
Tạo và quản lý Thư viện nội dung nhiều trang .
Nhập mẫu OVF .
Triển khai Máy ảo từ thư viện nội dung.
Xuất bản/ Đăng ký/Chia sẻ Thư viện nội dung .
Các tính năng mới của Thư viện nội dung trong vSphere 7 .
Sao lưu và khôi phục máy ảo .
Tổng quan về bảo vệ dữ liệu VMware.
Cài đặt và định cấu hình Sao lưu và sao lưu Veeam.y 
Tạo công việc sao lưu.
Thực hiện khôi phục. 
Mô tả kiến ​​trúc vSphere Replication .
Thực hiện Vận hành dự phòng bằng cách sử dụng vSphere Replication.
Xác định giải pháp bảo vệ dữ liệu cho triển khai vSphere nhất định.

vSphere 7: Thiết lập và duy trì tính khả dụng của vSphere :

Tạo và định cấu hình các cụm VMwar.
Mô tả các giải pháp HA cho vSphere .
Tổng quan về vSphere HA và DRS.
Xác định các yêu cầu về HA và DRS.
Tìm hiểu Dịch vụ cụm vSphere (VCLS).
Tạo/Xóa cụm DRS/HA.
Thêm/Xóa Máy chủ ESXi khỏi máy chủ Cụm DRS/HA .
Thêm/Xóa Máy ảo khỏi Cụm DRS/HA.
Định cấu hình Bộ lưu trữ DRS.
Định cấu hình Quản lý nguồn phân tán.
Giám sát cụm DRS/HA.
Mô tả và phân biệt giữa các chức năng của vSphere, HA, DRS và SDRS.
Mô tả vMotion và Công nghệ lưu trữ vMotion.
vSphere 7 Cải tiến vMotion.
Giải thích Khả năng tương thích vMotion nâng cao (EVC) .
Giải thích quy trình di chuyển vMotion/Storage vMotion.
Định cấu hình Vị trí tệp hoán đổi máy ảo .
Di chuyển Máy ảo tắt nguồn hoặc treo .
Di chuyển các máy ảo bằng vMotion/Storage vMotion .
Lập kế hoạch và triển khai Khả năng chịu lỗi của vSphere .
Tổng quan về khả năng chịu lỗi của VMware .
Định cấu hình Khả năng chịu lỗi của VMware 
Đưa ra một kịch bản, Xác định khả năng chịu lỗi của VMware .
Bật/Tắt VMware Fault Tolerance trên máy ảo.
Kiểm tra cấu hình chịu lỗi.
Định cấu hình các tính năng vSphere HA nâng cao .
Định cấu hình mạng để sử dụng với HA Heartbeats.
Triển khai vSphere HA trên Virtual SAN Cluster.
Định cấu hình cài đặt Bảo vệ thành phần máy ảo (VMCP).
Áp dụng giám sát máy ảo cho một cụm. 
Hiểu về kiểm soát truy cập HA .
Định cấu hình các kho dữ liệu Heartbeat khác nhau cho một cụm HA .
Hiểu các tính năng của HA chủ động.
Định cấu hình VM toàn cụm HA Khởi động lại đặt hàng .
Triển khai vSphere HA trên Cụm SAN ảo.
Bật/Tắt Giám sát máy chủ.
Sửa đổi cài đặt vSphere HA Advanced Cluster.
Định cấu hình các tính năng vSphere DRS nâng cao.
vSphere 7 Cải tiến DRS.
Hiểu điểm VM DRS.
Định cấu hình Chia sẻ có thể mở rộng .
Định cấu hình Mức tự động hóa DRS phù hợp.
Giải thích cách thức Quy tắc mối quan hệ DRS ảnh hưởng đến vị trí VM.
Định cấu hình VM thành Máy chủ và VM thành Quy tắc mối quan hệ/chống mối quan hệ VM.
Hiểu các tính năng của DRS dự đoán.
Thực hiện cập nhật vSphere với vSphere Lifecycle Manager.
Tìm hiểu về Kiến trúc vSphere Lifecycle Manager.
Tìm hiểu về đường cơ sở và hình ảnh.
Định cấu hình nguồn tải xuống.
Khắc phục các cụm vSAN .
Cập nhật VMware Tools.
Cập nhật phần cứng máy ảo .
Thực hiện nâng cấp máy chủ vCenter .
Xác định đúng thứ tự các bước để nâng cấp Triển khai vSphere.
Thực hiện sao lưu máy chủ vCenter Thiết bị.
Công cụ lập kế hoạch cập nhật vCenter Server 7.
Xác định khả năng tương thích nâng cấp của môi trường 3m 3s 
Nâng cấp thiết bị máy chủ vCenter.

vSphere 7: Quản lý tài nguyên vSphere :

vSphere 7: Khắc phục sự cố triển khai vSphere :

vSphere 7: Giám sát triển khai vSphere :

vSphere 7: Triển khai các phương pháp hay nhất về bảo mật vSphere :Bán key phần mềm bản quyền tại www.KeyBanQuyen.VN
9TB Video Khóa học tiếng Việt về : Đồ họa, thiết kế, văn phòng, lập trình, Ngoại Ngữ ( Anh, Nhật, Trung,Hàn ),Công Nghệ phần mềm, Làm giàu, Kỹ năng sống, Quản trị doanh nghiệp .. ..LÀ GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT.......và hơn 30TB Film tiền tỉ tại đây    ( Có Phí )
 Có thể bạn cần : ( Chúng tôi cung cấp sỉ và lẻ tất cả phần mềm của Microsoft ).


Key Windows và Office máy trạm Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Bản Quyền Windows 10 ProKey Bản Quyền Windows 7 ProKey Bản Quyền Windows 7 Ultimate ,Key Bản Quyền Office 2019 - 365 Pro Plus trọn đời , Key Bản Quyền Office 2019 Pro Plus , Key Bản Quyền Office 2013 Pro PlusKey bản Quyền Office 2010 Pro Plus.

Key Bản Quyền Visio + Project Full 32 Bit và 64 Bit :Key Bản Quyền Visio 2019 Pro , Key Bản Quyền Project 2019 ProKey Bản Quyền Visio 2016 Pro , Key Bản Quyền project 2016 Pro .

Key bản Quyền Windows Server khuyến mãi giảm giá :Key Bản Quyền Windows Server 2019 Standard , Key Bản Quyền Windows Server 2019 Datacenter ,Key Bản Quyền Windows Server 2016 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2016 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2012 R2 DatacenterKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 StandardKey Bản Quyền Windows Server 2008 R2 Enterprise.

Key bản Quyền SQL Server Full 32 Bit và 64 Bit Uy tín giá rẻ :Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2008 R2 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2012 Enterprise Key Bản Quyền SQL Server 2014 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2014 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2016 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Standard , Key Bản Quyền SQL Server 2017 Enterprise , Key Bản Quyền SQL Server 2019 Standard Key Bản Quyền SQL Server 2019 Enterprise ,

Key Bản Quyền Visual Studio Enterprise Full 32 Bit và 64 Bit bán chạy : Key Visual Studio Enterprise 2017 ,  Key Visual Studio Enterprise 2019 .

Key Bản Quyền Exchange Server Vĩnh Viễn Key bản Quyền Exchange Server 2019 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2019 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2016 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2016 Enterprise Key bản Quyền Exchange Server 2013 Standard , Key bản Quyền Exchange Server 2013 Enterprise ,

Tài khoản GoogleDrive từ 1Tb tới 10TB , Tài khoản OneDrive 5Tb Giá Rẻ , [/tintuc]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 0934.363.833
hoặc :

Hỗ trợ trực tuyến

Hệ thống siêu thị trên toàn quốc

www.KeyPhanMem.info

Share phần mềm và bán hàng 0934.363.833 8:00 AM - 24:00 PM

www.Key4VIP.info

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.Key4Pro.Com

Dành cho quốc tế và thanh toán tự động 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM

www.KeyBanQuyen.VN

Dành cho thị trường Việt Nam và dạng Store 0934.363.833 8:00 AM - 22:00 PM
Zalo : 0934.363.833 Chỉ dùng cho dịch vụ
0934.363.833 0966.691.196 0888.168.911
1
Bạn cần hỗ trợ dịch vụ?